Bild på Karbasal
 • Mjukgörande kräm
 • Läkemedel
 • Fuktighetsbevarande behandling av torr hud. Karbamid finns naturligt i huden. Hjälper huden på hudens vis. Karbamid 4%, NaCl 4%.
 • Tillsats av natriumklorid ökar den vattenbindande förmågan
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Karbasal

   kräm
   karbamid (urea) och natriumklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Karbasal är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Karbasal
   3. Hur du använder Karbasal
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Karbasal ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Karbasal är och vad det används för

   Karbasal är en kräm som ökar hudens vattenbindande förmåga vilket bidrar till en normali­sering av torr hud.

   Karbasal används för behandling av torr hud.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Karbasal

   Använd inte Karbasal

   • om du är allergisk mot karbamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Kan användas under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter på förmåga att köra bil eller utföra precisionsbetonat arbete har observerats.


   3. Hur du använder Karbasal

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Karbasal kräm stryks på minst två gånger per dag samt efter kontakt med vatten.

   Information om burk med pump: Vid första användningstillfället av burken med pump avlägsnas först transportskyddet genom att dra ur sprinten och ta bort kragen varefter pumpen trycks ner några gånger, för att fylla pumpen med kräm.

   Om burken utsätts för kraftiga stötar (t.ex. tappas i golvet) kan pumpen sluta att fungera.

   Information om refillburken: Pumpen från en tömd burk Karbasal kan flyttas över.

   • Tvätta händerna innan byte av pump görs.

   • Förseglingen rivs bort runt locket på refillburken samt även på den tömda burken med pump, om den inte bytts tidigare.

   • Ta bort ytterlocket från refillburken. Låt innerlocket ligga kvar!

   • Lyft upp ytterlocket med pump från den tömda burken. Innerlocket ska inte användas.

   • Undvik beröring av insidan på refillburken och pumplocket samt stigrör på pumpen.

   • Sätt ner pumpens stigrör i hålet på refillburkens innerlock.

   • Pressa försiktigt ner pumpen i burken till stopp. Tryck sedan fast ytterlockets kanter ordentligt runt hela burken.

   • Kontrollera att locket sitter fast. Burken är klar för användning. Pumpa några gånger tills kräm kommer fram.

   4. Eventuella biverkningar

   Karbasal kan ge övergående lokal irritation av huden i form av sveda och värmekänsla, detta är vanligast i början av behandlingen.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Karbasal ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd krämen före det utgångsdatum som finns på förpackningen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är natriumklorid och karbamid (urea). 1 gram kräm innehåller 40 mg natriumklorid och 40 mg karbamid (urea).

   Övriga innehållsämnen är: flytande paraffin, PEG-5-glycerylstearat, cetostearyl­alkohol, stearinsyra, trometamol, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E218), propyl­­parahydroxibensoat (konserveringsmedel E216), saltsyra och natriumhydroxid (pH-reglering) samt renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Karbasal kräm finns i 100 gram tub, 400 gram burk med pump samt refillburk 400 gram och 500 gram burk med pump.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Trimb Healthcare AB

   Östermalmsgatan 19

   114 26 Stockholm

   Tel: 08-12 13 52 00

   E-post: medical@trimb.se

   Tillverkare:

   CCS Healthcare AB

   781 10 Borlänge


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-03-09


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Karbasal

  Kräm 500 gram Behållare med dospump

  • Varunummer: 028199
  • Tillverkare: Trimb Healthcare AB

  219 kr

  Jämförpris: 438 kr / kg

  Produkten finns för tillfället inte på webblagret.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/karbasal-kram-500-gram-behallare-med-dospump-236739/ 236739 Karbasal https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/028199s.jpg 219.00 219.00 SEK Karbasal OutOfStock Mjukgörande kräm Meny Meny/Hud & hår Meny/Hud & hår/Hudbesvär Meny/Hud & hår/Hudbesvär/Torr hud & eksem Meny/Hud & hår/Kroppsvård Meny/Hud & hår/Kroppsvård/Återfuktning Verksam substans Verksam substans/Karbamid Parfymering Parfymering/Oparfymerad Hudtyp Hudtyp/Torr och känslig hy Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Kräm 500 gram Behållare med dospump