Bild på Inotyol®
  • Salva mot irriterad hud
  • Läkemedel
  • Används främst mot röd stjärt hos spädbarn. Kan även anv. vid eksem, brännskador, självsprickor, skrubb- och skavsår. Zinkoxid.
  • Rengör och lufttorka huden innan salvan stryks på.
  • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

Inotyol®

salva 50 g tub

  • Varunummer: 003878
  • Tillverkare: Abbott Products

69 kr

Jämförspris: 345 kr / kg

Lägg i varukorg

Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

Bipacksedel

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Inotyol

salva
Ichtammol/zinkoxid/titandioxid

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Inotyol måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD INOTYOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER INOTYOL
3. HUR DU ANVÄNDER INOTYOL
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR INOTYOL SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD INOTYOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Inotyol är en fet salva som verkar mjukgörande och skyddande och som lindrar sveda och klåda vid hudirritation.


Inotyol används för behandling av icke infekterade hudåkommor t.ex. skrubb- och skavsår, självsprickor, hudrodnad/irritation och inom barnavården ("röda stjärtar"). Inotyol används också för behandling av vissa eksem och vid brännskador.


Observera att läkaren kan ha ordinerat Inotyol för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

2. INNAN DU ANVÄNDER INOTYOL

Använd inte Inotyol

- om du är allergisk (överkänslig) mot ichtammol, zinkoxid, titandioxid eller något av övriga innehållsämnen i Inotyol.

- till vätskande och infekterade sår.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Inotyol kan användas under graviditet. Inotyol kan användas under amning, dock ej på bröstvårtorna.

Körförmåga och användning av maskiner

Inotyol påverkar inte förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Inotyol

Inotyol salva innehåller ullfett, som kan ge lokal hudreaktion (t.ex. kontakteksem).


3. HUR DU ANVÄNDER INOTYOL

Rengör och lufttorka före påstrykning av salvan. Påstrykes en till flera gånger dagligen. Kan täckas med kompress och gasbinda för att förhindra att kläderna fläckas ned. Annan användning enligt läkares anvisning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Inotyol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats spontant sedan produkten lanserades, men frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data:

Hudutslag på grund av överkänslighet mot ullfett.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR INOTYOL SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före det utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration


- De aktiva substanserna är: ichtammol, zinkoxid och titandioxid.

1 g salva innehåller 15 mg ichtammol, 150 mg zinkoxid och 50 mg titandioxid.

- Övriga innehållsämnen är: ullfett, vitt vaselin, flytande paraffin, lavendelolja och renat vatten


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Förpackningsstorlek: Aluminiumtub, 50 gram och 30 gram

Innehavare av godkännande för försäljning

Abbott Products SAS

42 Rue Rouget de Lisle

92150 Suresnes

Frankrike

Tillverkare

Laboratoires URGO

ZI Excellence 2000

21800 Chevigny-Saint-Sauveur

Frankrike


Information lämnas av:

BGP Products AB

Box 1498

171 29 Solna


Denna bipacksedel godkändes senast den

2015–03–09

FASS.se

Denna läkemedelsinformation är producerad av läkemedelsföretaget och godkänd av Läkemedelsverket.

Läs mer

Leveransinformation

SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

DISKRET – Det går inte att se på utsidan av paketet vad det innehåller. 

https://www.apoteket.se/produkt/inotyol-salva-50-g-tub-50008/ 50008 Inotyol® https://www.apoteket.se/_ApoLayouts/img/produkt/custom/003878s.jpg 69.00 69.00 SEK Inotyol InStock Salva mot irriterad hud Speciellt för Speciellt för/Barn Speciellt för/Barn/Hud & hår Speciellt för/Barn/Hud & hår/Hudbesvär Speciellt för/Barn/Hud & hår/Hudbesvär/Röd stjärt Utan kampanj Läkemedel Leverans 1-3 vardagar salva 50 g tub

Välkommen

Surfar du med en mobil och vill se och handla dina recept rekommenderar vi mobilsajten.

Gå till mobilsajten

Fortsätt till www-sajten