Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Inderal 10 mg och 40 mg tabletter

   Användarinformation

   Observera att läkaren kan ha ordinerat Inderal för annat användningsområde och/eller med annan dosering än vad som står här. Följ alltid läkarens ordination.

   Vad innehåller Inderal?

   1 tablett innehåller: Verksamt ämne: propranololhydroklorid 10 mg eller 40 mg.

   Övriga innehållsämnen: laktosmonohydrat, karmelloskalcium, gelatin, magnesiumstearat, hypromellos, glycerol, färgämne (titandioxid E 171).


   Övriga innehållsämnen finns med för att ge tabletten rätt egenskaper och för att den ska gå att tillverka.

   Hur verkar Inderal?

   Inderal är en så kallad icke-selektiv beta-blockerare. Den har effekt på många ställen i kroppen, däribland hjärtat, som påverkas så att det slår långsammare och pumpar ut mindre mängd blod per minut. Detta medför att blodtrycket sjunker samt att antalet attacker av kärlkramp i hjärtat (angina) minskar.

   Information lämnas av/Innehavare av försäljningstillstånd

   AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, tel 08 - 553 26 000

   Vad används Inderal mot?

   Inderal används:

   • vid behandling av förhöjt blodtryck

   • för att motverka smärta i bröstet (angina pectoris)

   • för att ge regelbunden hjärtverksamhet

   • för att skydda hjärtat efter en hjärtattack

   • vid vissa sköldkörtelåkommor

   • vid tremor (darrning)

   • för att förebygga migrän

   • vid feokromocytom (tumör i binjurarna)


   När ska du inte använda Inderal?

   Om du har eller har haft astma eller svåra andningsbesvär av annan orsak använd inte Inderal utan rådgör med din läkare.


   Du ska inte använda Inderal om du är överkänslig för propranolol eller något annat av innehållsämnena.


   Tala om för din läkare om du har eller har haft:

   • hjärtsjukdomar såsom obehandlad hjärtsvikt eller hjärtblock (störning i hjärtats retledningssystem)

   • mycket långsam eller oregelbunden hjärtverksamhet

   • mycket lågt blodtryck

   • en särskild typ av bröstsmärta som kallas Prinzmetal's angina

   • dålig blodcirkulation

   • obehandlat feokromocytom (tumör i binjurarna)

   • eller om du har fastat


   Detta ska du tänka på innan och när du använder Inderal

   Tala med din läkare innan du börjar använda Inderal om du har någon av följande sjukdomar:

   • njursjukdom

   • leversjukdom

   • sköldkörtelsjukdom

   • hjärt- eller blodcirkulationsproblem

   • andfåddhet

   • svullna anklar

   • eller har haft någon allvarlig allergisk reaktion vid t ex insektsbett


   Om du har insulin- eller tablettbehandlad diabetes, bör du vara uppmärksam på att Inderal kan dämpa den ökning av pulsen som normalt följer lågt blodsocker.

   Inderal verkar förlångsammande på pulsen. Detta är normalt, men om du känner dig orolig, rådgör med din läkare.


   Tabletterna innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   Inderal kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras.

   Om du får en infektion med symptom som feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du genast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


   Sluta inte att ta dina Inderal utan att ha kontaktat din läkare. Om behandlingen med Inderal ska upphöra, bör detta ske stegvis enligt läkares föreskrift.


   Graviditet

   Det finns risk att fostret påverkas. Tala därför alltid med läkare före användning av Inderal om du är gravid.

   Amning

   Propranolol passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Inderal under amning.

   Trafik och maskiner

   Vissa patienter kan drabbas av tillfällig yrsel eller trötthet i samband med behandling med Inderal. Detta kan påverka förmågan att köra bil och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka denna förmåga är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vad ska du undvika när du använder Inderal?

   Tala om för läkaren om du använder andra läkemedel, även receptfria sådana, samtidigt som du tar Inderal. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Inderal, t ex:

   • fenobarbital, primidon (läkemedel mot epilepsi)

   • verapamil, klonidin, diltiazem eller nifedipin (läkemedel mot högt blodtryck eller kärlkramp)

   • amiodaron, disopyramid, kinidin, lidokain eller propafenon (läkemedel mot bland annat rytmrubbningar i hjärtat)

   • cimetidin (läkemedel mot magsår och halsbränna)

   • NSAID (smärtlindrande läkemedel mot inflammation, till exempel ibuprofen)

   • fenylpropanolamin (slemhinneavsvällande läkemedel)

   • epinefrin (hjärtstimulerande läkemedel)

   • fluvoxamin (läkemedel mot depression)

   • klorpromazin (läkemedel mot vissa psykiska sjukdomar)

   • rifampicin (läkemedel mot tuberkulos)

   • rizatriptan (läkemedel mot migrän)

   • teofyllin (läkemedel mot vissa luftvägssjukdomar)


   Doseringsanvisning

   Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig. Dosen fördelas vanligen och tas vid 2-4 tillfällen under dagen.

   Inderal används i vissa fall för behandling av barn med arytmier (rytmrubbningar i hjärtat) och migrän. Dosen justeras då av läkaren efter barnets ålder och vikt.


   Användaranvisning

   Tabletterna bör sväljas hela med lite vatten.

   Ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag. Om du glömmer en dos, ta inte en extra dos, utan vänta och ta nästa dos vid den normala tidpunkten.
   Sluta inte ta tabletterna utan att du rådgjort med din läkare, även om du mår bra. Om behandlingen med Inderal ska upphöra, bör detta ske stegvis enligt läkarens föreskrift.

   Vad ska du göra om du tagit för stor dos?

   Om du fått i dig för stor dos läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112 ) för bedömning av risken samt rådgivning. Överdosering kan orsaka långsam puls, alltför lågt blodtryck, hjärtsvikt och andningssvårigheter.

   Biverkningar

   Biverkningar kan förekomma, men det är inte säkert att du drabbas av någon av dem.

   Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas): långsam puls, kalla fingrar och tår, försämring av redan dålig blodcirkulation, trötthet eller muskelsvaghet, sömnstörningar, mardrömmar, andfåddhet. Domning, frusenhet och blekhet om fingrar och tår, när de utsätts för kyla och fukt (Raynauds fenomen).

   Mindre vanliga: illamående, diarré, kräkningar.

   Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas): yrsel, särskilt när man reser sig; andfåddhet och/eller svullna anklar hos personer med hjärtsvikt, hjärtblock (onormala hjärtslag, yrsel, trötthet, svimning). Förändring i sinnesstämning, hallucinationer, förvirringstillstånd. Håravfall, klåda, förvärring av psoriasis, småblödningar i hud och slemhinnor. Trombocytopeni (lätt att få blödningar). Torra ögon, synstörningar. Myrkrypningar i händerna. Kraftig minskning av antalet vita blodkroppar (agranulocytos, se under rubriken Detta ska du tänka på innan och när du använder Inderal).

   Mycket sällsynta (färre än 1 person av 10 000): Svettning, symtom som liknar myasthenia gravis (svår muskelsvaghet) eller försämring av myasthenia gravis. En ökad halt av ANA (en viss sorts antikroppar i blodet), men betydelsen av detta är oklar.

   Följande biverkning har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Låg blodsockerhalt hos nyfödda, spädbarn, barn, äldre, patienter i hemodialys, patienter som samtidigt behandlas för diabetes, patienter som fastar långvarigt och patienter med kronisk leversjukdom. I sällsynta fall har mycket låga blodsockerhalter givit upphov till krampanfall och medvetslöshet.


   Tala med din läkare om du tror att du har någon av dessa biverkningar eller andra problem med Inderal.

   Förvaring och hållbarhet

   Används före det utgångsdatum som står på förpackningen.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i originalförpackningen (fukt- och ljuskänsligt). Förvaras vid högst 30 °C.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Senaste revision.

   2011-07-08

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Inderal®

  Tablett 40 mg 200 styck Burk

  • Varunummer: 157699
  • Tillverkare: AstraZeneca AB

  152,58 kr

  Jämförspris: 0,76 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?