Bild på Hypermin
 • Vid nedstämdhet
 • Växtbaserat läkemedel
 • Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lätt nedstämdhet och lindrig oro
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Hypermin, tabletter

   Extrakt av johannesört

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR HYPERMIN, TABLETTER OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER HYPERMIN, TABLETTER
   3. HUR DU ANVÄNDER HYPERMIN, TABLETTER
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV HYPERMIN, TABLETTER

   Vad innehåller Hypermin, tabletter ?

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen per tablett är 66 mg extrakt från Hypericum perforatum L. (johannesört), motsvarande ca 0,425-1,3 g färsk ört av johannesört.

   - Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kiseldioxid, kroskarmellosnatrium och bomullsfröolja.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Svenska Bioforce AB

   Box 147

   221 00 LUND

   Tel.: 046-23 47 00

   E-post: info@bioforce.se

   Tillverkare

   Svenska Bioforce AB.

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD ÄR HYPERMIN, TABLETTER OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Brungrön, oval, bikonvex, fasad tablett (ca 15 x 8 mm) med stark aromatisk lukt och svagt bitter smak.

   60 och 120 tabletter i brun glasburk med skruvkapsyl av aluminium.

   Läkemedelsgrupp

   Lugnande medel.

   Vad används då Hypermin, tabletter för?

   Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lätt nedstämdhet och lindrig oro.

   Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

   2. INNAN DU ANVÄNDER HYPERMIN, TABLETTER

   Använd inte Hypermin, tabletter:

   - om du är allergisk (överkänslig ) mot johannesört eller mot något av övriga innehållsämnen i Hypermin.

   Var särskilt försiktig med Hypermin, tabletter:

   - Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år.

   - Intensiv UV-bestrålning bör undvikas under användning av produkten.

   Intag av Hypermin, tabletter med mat och dryck:

   Använd inte Hypermin om du tar andra läkemedel, då effekten av andra läkemedel kan minska eller försvinna.

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

   Barn

   Rekommenderas ej till barn under 18 år.

   Graviditet

   I brist på tillräckliga data bör Hypermin inte användas av gravida kvinnor.

   Amning

   I brist på tillräckliga data bör Hypermin inte användas av ammande kvinnor.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Hypermin kan försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

   Användning av andra läkemedel:

   Använd inte Hypermin om du tar andra läkemedel, då effekten av andra läkemedel kan minska eller försvinna.

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

   3. HUR DU ANVÄNDER HYPERMIN, TABLETTER

   Doseringsanvisning

   Vuxna och äldre: 1 tablett 3 gånger dagligen.

   Rekommenderas ej till barn under 18 år.

   Om symptomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors behandling bör läkare kontaktas.

   Om du använder mera Hypermin, tabletter än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd av Hypermin eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen på telefonnummer 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

   Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Hypermin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Mag-tarm besvär, allergiska hudreaktioner, trötthet och rastlöshet har rapporterats.

   Ljushyade personer kan reagera med kraftiga solskadeliknande symtom vid starkt solljus.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26, 751 03 Uppsala.

   5. FÖRVARING AV HYPERMIN, TABLETTER

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Åtgärderna är till för att skydda miljön.

   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-03-15

   Följande uppgifter är uteslutande för läkare och hälsovårdspersonal:

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på läkemedelverkets hemsida

   www.lakemedelsverket.se

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Hypermin

  Tablett 60 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 492352
  • Tillverkare: Svenska Bioforce AB

  169 kr

  Jämförpris: 2,82 kr / tablett(er)

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/hypermin-tablett-60-tabletter-burk-243144/ 243144 Hypermin https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/492352s.jpg 169.00 169.00 SEK InStock Vid nedstämdhet Meny Meny/Sömn, stress & oro Meny/Sömn, stress & oro/Nedstämdhet & oro Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Tablett 60 tablett(er) Burk