Bild på Hypermin
 • Vid nedstämdhet
 • Växtbaserat läkemedel
 • Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lätt nedstämdhet och lindrig oro
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Hypermin, tabletter


   Extrakt av johannesört.

   ‑Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Hypermin, tabletter är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Hypermin, tabletter
   3. Hur du använder Hypermin, tabletter
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Hypermin, tabletter ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Hypermin, tabletter är och vad det används för

   Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lätt nedstämdhet och lindrig oro.

   Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

   Lugnande medel.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Hypermin, tabletter

   Använd inte Hypermin, tabletter

   - om du är allergisk (överkänslig ) mot johannesört eller mot något av övriga innehållsämnen i Hypermin.

   Varningar och försiktighet

   - Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år.

   - Intensiv UV-bestrålning bör undvikas under användning av produkten.

   Barn och ungdomar

   Rekommenderas ej till barn under 18 år.

   Andra läkemedel och Hypermin, tabletter

   Använd inte Hypermin om du tar andra läkemedel, då effekten av andra läkemedel kan minska eller försvinna.

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

   Hypermin, tabletter med mat, dryck och alkohol

   Använd inte Hypermin om du tar andra läkemedel, då effekten av andra läkemedel kan minska eller försvinna.

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   I brist på tillräckliga data bör Hypermin inte användas av gravida kvinnor.

   I brist på tillräckliga data bör Hypermin inte användas av ammande kvinnor.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Hypermin kan försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Hypermin, tabletter

   Vuxna och äldre: 1 tablett 3 gånger dagligen.

   Rekommenderas ej till barn under 18 år.

   Om symptomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors behandling bör läkare kontaktas.

   Om du använt för stor mängd av Hypermin, tabletter

   Om du fått i dig för stor mängd av Hypermin eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen på telefonnummer 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

   Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Hypermin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Mag-tarm besvär, allergiska hudreaktioner, trötthet och rastlöshet har rapporterats.

   Ljushyade personer kan reagera med kraftiga solskadeliknande symtom vid starkt solljus.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26, 751 03 Uppsala.

   5. Hur Hypermin, tabletter ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Åtgärderna är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen per tablett är 66 mg extrakt från Hypericum perforatum L. (johannesört), motsvarande ca 0,425-1,3 g färsk ört av johannesört.

   - Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kiseldioxid, kroskarmellosnatrium och bomullsfröolja.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Brungrön, oval, bikonvex, fasad tablett (ca 15 x 8 mm) med stark aromatisk lukt och svagt bitter smak.

   60 och 120 tabletter i brun glasburk med skruvkapsyl av aluminium.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Svenska Bioforce AB

   Box 147

   221 00 LUND

   Tel.: 046-23 47 00

   E-post: info@bioforce.se

   Svenska Bioforce AB.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-09-18 Information om detta läkemedel finns tillgänglig på läkemedelverkets hemsida www.lakemedelsverket.se


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Hypermin

  Tablett 60 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 492352
  • Tillverkare: Svenska Bioforce AB

  169 kr

  Jämförpris: 2,82 kr / tablett(er)

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/hypermin-tablett-60-tabletter-burk-243144/ 243144 Hypermin https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/492352s.jpg 169.00 169.00 SEK InStock Vid nedstämdhet Meny Meny/Sömn, stress & oro Meny/Sömn, stress & oro/Nedstämdhet & oro Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Tablett 60 tablett(er) Burk