Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Dechra Limited,
   Dechra House, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW, Storbritannien

   Tillverkare:
   Dales Pharmaceuticals Limited, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW, Storbritannien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   HY-50 vet. 17 mg/ml injektionsvätska, lösning. Natriumhyaluronat

   3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   HY-50 vet. är en steril, klar och färglös lösning som innehåller:

   Aktiv substans:

   Natriumhyaluronat

   17 mg/ml

   Hjälpämnen:

   Natriumklorid

   7,57 mg/ml

   Dinatriumfosfatheptahydrat

   3,78 mg/ml

   Natriumdivätefosfatmonohydrat

   0,45 mg/ml

   Vatten för injektionsvätskor

   upp till 1 ml

   4. INDIKATION

   För intraartikulär och intravenös behandling av hälta orsakad av leddysfunktion associerad med icke-infektiössynovit.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas vid ledinfektion.

   6. BIVERKNINGAR

   Övergående lindrig svullnad och/eller hetta i leder som behandlats har rapporterats (2,7 %). Dessa lokala symptom försvinner utan särskilda åtgärder inom 48 timmar och inverkar inte på behandlingsresultatet.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Häst

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR

   Intravenös användning: 3 ml injiceras intravenöst. Behandlingen upprepas en gång per vecka. Totalt ges 3 behandlingar.

   Engångsdos via intraartikulär injektion: 3 ml (51 mg) ges intraartikulärt i medelstora och stora leder. Mindre leder såsom intertarsal-, tarsometatarsal- och interfalangealleder kan behandlas med en dos om 1,5 ml (25,5 mg).

   Flera leder kan behandlas samtidigt.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Eventuell effusion bör om möjligt aspireras innan läkemedlet injiceras.

   Ta produkten från kylskåpet ungefär 10 minuter innan injektionen skall ges. Injektionen skall ges under strikt aseptiska förhållanden. Smuts, hår, lokala läkemedel och rester av tvål/aseptiska medel skall avlägsnas före injektion. Intraartikulära injektioner skall inte ges genom hud som är infekterad, har blåsor eller skorv eller är skadad på annat sätt. Om det är möjligt bör injektionsstället täckas med sterilt bandage efter injektionen.

   10. KARENSTID

   Kött och slaktbiprodukter: 0 dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC).
   Får ej frysas.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen.
   Endossprutor färdiga för injektion skall användas omedelbart. Oanvänt innehåll måste kasseras.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Röntgenundersökning skall utföras vid akut, allvarlig hälta för att utesluta allvarig fraktur i lederna.

   Användning under dräktighet och laktation:
   Säkerheten vid användning på dräktiga eller lakterande ston har inte dokumenterats. Använd endast enligt den ansvarige veterinärens utvärdering av nytta och risker.

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner: Uppgift saknas.
   Skall inte blandas med andra läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall ska destrueras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-06-23

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  HY-50 Vet.

  Injektionsvätska, lösning 17 mg/ml 3 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 475358
  • Tillverkare: Dechra Veterinary Products AB

  613,50 kr

  Jämförpris: 204,50 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?