Bild på Hirudoid®
 • Kräm vid blåmärken
 • Läkemedel
 • För att påskynda tillbakagång av blåmärken.
 • Använd ej på öppna sår, på skadad hud eller i ögonen
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Hirudoid

   kräm
   glukosaminoglykanpolysulfat
   cetostearylalkohol, metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. 

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Hirudoid är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Hirudoid
   3. Hur du använder Hirudoid
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Hirudoid ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Hirudoid är och vad det används för

   Hirudoid används för att påskynda upplösning och tillbakagång av tromboflebiter (inflammation och blodpropp i venvägg) och hematom (blåmärke).

   Hirudoid tränger genom huden in i de ytliga vävnaderna där det motverkar bildandet av ytliga blodproppar samt påskyndar upplösning och tillbakagång av ytliga blodproppar, blåmärken och svullnad.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Hirudoid

   Använd inte Hirudoid

   • om du är allergisk mot mukopolysackaridpolysulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Hirudoid kräm.

   Bör ej användas på öppna sår, på skadad hud eller i ögonen.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Inga kända risker.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga kända risker.

   Hirudoid innehåller cetostearylalkohol, metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat

   Cetostearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

   Metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


   3. Hur du använder Hirudoid

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   3-5 cm krämsträng appliceras och masseras lätt in på det berörda området en till flera gånger dagligen.Vid smärtsamma tillstånd kan Hirudoid i stället för att masseras in, appliceras med kompress som bestrukits med kräm. Krämsträngens längd anpassas till det berörda områdets storlek.

   öppning av tuben

   Tuben öppnas med spetsen på kapsylens ovansida. Tryck och vrid ordentligt. Ett för litet hål leder till att tuben kan spricka (se illustration).

   Om du använt för stor mängd av Hirudoid

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   Hudutslag på grund av överkänslighet mot i krämen ingående ämnen.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Hirudoid ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25oC.

   Användes före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   1 g Hirudoid kräm innehåller:

   • Glukosaminoglykanpolysulfat 3 mg.

   • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är Glycerol, kaliumhydroxid, stearinsyra, ullfettalkoholer, vitt vaselin, cetostearylalkohol, myristylalkohol, konserveringsmedel (metylparahydroxibensoat E 218, tymol, propylparahydroxibensoat E 216), isopropylalkohol och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit kräm.

   Förpackningsstorlek: 1 x 50 g, 10 x 50 g, 1 x 100 g i aluminiumtub.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   STADA Arzneimittel AG

   Stadastrasse 2-18

   61118 Bad Vilbel

   Tyskland

   Övriga tillverkare

   Mobilat Produktions GmbH

   Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen

   Tyskland

   Lokal företrädare

   STADA Nordic ApS
   Marielundvej 46 A
   2730 Herlev
   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-07-05


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Hirudoid®

  Kräm 50 gram Tub

  • Varunummer: 097051
  • Tillverkare: STADA Nordic ApS

  59 kr

  Jämförpris: 1.180 kr / kg

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/hirudoid-kram-50-gram-tub-104544/ 104544 Hirudoid® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/097051s.jpg 59.00 59.00 SEK Hirudoid InStock Kräm vid blåmärken Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Kräm 50 gram Tub