Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   LABORATORIOS HIPRA, S.A.

   Avda. la Selva, 135

   17170 - AMER (Girona) Spanien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   HIPRACIN VET17 mikrogram (10 IE)/ml injektionvätska, lösning. Svin, nöt, häst och hund.

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Aktiv substans:

   1ml innehåller: Syntetiskt oxytocin …………17 mikrogram (10 IE) /ml

   Hjälpämnen:

   Natriumklorid 6 mg, Vattenfritt natriumacetat 0,8 mg, Klorbutanolhemihydrat 5 mg, Dinatriumedetat q.s., Koncentrerad ättiksyra q.s., Vatten för injectionsvätskora ad 1 ml.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Svin: Agalakti hos sugga i anslutning till partus dels för att åstadkomma en juvertömning, dels för evakuering av en dåligt sammandragen uterus. Vid partus som värkförstärkande medel.

   Ko och sto: Vid partus som värkförstärkande medel och vid uterusprolapser samt vid Retentio secundarium, Puerperala metriter och uterusblödningar. Vid mastitterapi och vid juverödem i samband med partus hos nykalvade förstakalvskvigor, för vilka svårigheter föreligger att utlösa den neurohormonala tömningsreflexen, bör oxytocin ges intravenöst för att få till stånd en första fullständig juvertömning. Diagnostiskt för möjliggörande av palpation av det väl tömda juvret.

   Hund: Vid partus som värkförstärkande medel.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Mekaniska hinder vid partus.

   Skall ej ges till djur predisponerade för uterusrupturer.

   Skall ej ges till djur där cervix ännu ej dilaterat.

   6. BIVERKNINGAR

   Allergiska reaktioner kan uppkomma.

   7. DJURSLAG

   Svin, nöt, häst och hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Ges som intramuskulär eller intravenösinjektion.

   Ko och sto: 3-5 ml intravenöst, 4-6 ml intramuskulärt.

   Svin: 0.5-1 ml intravenöst, 2-3 ml intramuskulärt.

   Hund: 0.1-0.2ml intravenöst, 0.25-1 ml intramuskulärt.

   På hund och svin kan injektionen upprepas efter 30 minuter.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Bör administreras genom djup intramuskulärinjektion eller som intravenösinjektion, med särskild försiktighet avseende små djur.

   Vid intravenösadministrering måste injektionen ges långsamt och om möjligt tillsammans med fysiologisk koksaltlösning.

   Subkutaninjektion kan orsaka allvarlig vävnadsdestruktion, med missfärgning av området runt injektionsstället.

   10. KARENSTID(ER)

   0 dygn.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2 oC – 8 oC).

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Inga.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2009–07–31

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Finns i förpackningarna: 10x10 ml, 10x50 ml samt 10x(10x10)ml

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Hipracin vet.

  Injektionsvätska, lösning 17 mikrogram (10 IU)/ml 10 x 10 milliliter Flaska

  • Varunummer: 562694
  • Tillverkare: LABORATORIOS HIPRA, S.A.

  482,50 kr

  Jämförpris: 4,83 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?