Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   LABORATORIOS HIPRA, S.A.

   Avda. la Selva, 135. 17170 Amer (Girona)

   Spanien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Hipracal-FM Infusionsvätska, lösning Nötkreatur

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml innehåller:


   Aktiva substanser:

   Kalciumglukonat..................................175,0 mg

   Magnesiumklorid.................................21,9 mg

   (som magnesiumkloridhexahydrat).


   Hjälpämnen:

   Glukosmonohydrat...............................110,0 mg

   Natriumhypofosfit................................40,5 mg

   Borsyra(E284)......................................35,8 mg

   Vatten för injektionsvätskor till..........1,0 ml

   4. INDIKATION(ER)

   Paresis puerperalis och andra tillstånd med hypokalcemi hos nötkreatur.

   Magnesium i produkten motverkar hypomagnesemi.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall ej ges till hyperexiterade djur.

   6. BIVERKNINGAR

   Intravenösadministrering kan orsaka flebit och/eller koagulering vid infusionsstället. Detta kan undvikas genom att infusionen sker via intravenöskateter. Bradykardi och hjärtarytmier kan uppträda vid för snabb intravenösinfusion. Infusionen avbrytes då, tills hjärtrytmen har normaliserats. Bradykardi och hjärtarytmier skall kontrolleras före och under behandling.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Nötkreatur

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Ges via långsam intravenösinfusion. Normaldos är 1 ml per kg kroppsvikt (15,6 mg kalcium och 2,6 mg magnesium per kg kroppsvikt) och med hänsyn tagen till djurets kliniska tillstånd.

   Vid hypomagnesemi kan ytterligare magnesium behöva ges intravenöst eller subkutant och med hänsyn till djurets kliniska tillstånd.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   • Vid infusion av stora volymer skall lösningen ha kroppstemperatur före

    administrering.

   • Om takypné, takykardi eller bradykardi uppträder skall infusionen avbrytas tills

    hjärtrytmen har normaliserats.

   10. KARENSTIDER

   0 dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i ytterkartongen. Får ej frysas.

   Bruten förpackning skall användas omedelbart och ej förvaras efter att den är öppnad.

   Skall ej användas efter utgångsdatumet (Utg.dat.) som anges på flaskan.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   • Stora doser under längre perioder kan orsaka illamående, muskelsvaghet,

    bradykardi, takykardi och arytmier.

   • Skall ej administreras tillsammans med tetracykliner, natriumkarbonat,

    streptomycin eller dihydrostreptomycinsulfat. Kalciumglukonat ökar aktiviteten

    av metylxantiner på hjärtat.

   • Kan användas under dräktighet och laktation.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Fråga din veterinär hur du skall destruera ej använt läkemedel. Detta för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2009-03-09

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningstorlekar: 1 x 500 ml och 12 x 500 ml.

   Flaskorna har en ring fäst vid botten för att underlätta upphängning.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För djur.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Hipracal-FM

  Infusionsvätska, lösning 12 x 500 milliliter Flaska

  • Varunummer: 562306
  • Tillverkare: Nordvacc Läkemedel AB

  987 kr

  Jämförpris: 0,16 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?