Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   GLYCOPHOS

   koncentrat till infusionsvätska, lösning

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD GLYCOPHOS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU FÅR GLYCOPHOS
   3. HUR DU ANVÄNDER GLYCOPHOS
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR GLYCOPHOS SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD GLYCOPHOS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Glycophos är en koncentrerad tillsatslösning av fosfat och natrium.

   Glycophos används för att tillgodose fosfatbehovet hos vuxna och barn vid intravenös näringstillförsel (dropp).

   2. INNAN DU FÅR GLYCOPHOS

   Använd inte GLYCOPHOS

   • om du har svårt nedsatt njurfunktion

   • om du är i chock

   • om du har vätskebrist.

   Var särskilt försiktig med GLYCOPHOS

   • om du har nedsatt njurfunktion.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller vårdpersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Användning av GLYCOPHOS med mat och dryck

   Effekten av Glycophos påverkas inte av samtidigt födointag.

   Graviditet och amning

   Glycophos medför inga kända risker för fostret vid rekommenderad dosering.


   Glycophos har inga kända effekter på det ammade barnet.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel om du är gravid eller ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Glycophos har inga kända effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


   3. HUR DU ANVÄNDER GLYCOPHOS

   Doseringen av Glycophos är individuell och bestäms av din läkare. Glycophos ges som en intravenös infusion under minst 8 timmar.

   Om du ges för stor mängd av GLYCOPHOS

   Eftersom Glycophos kommer att ges till dig av en läkare eller sjuksköterska, är det inte troligt att du kommer att få för lite eller för mycket. Om du känner av svåra biverkningar eller tror att du har fått för mycket läkemedel, tala om detta för din läkare omedelbart.

   Om du har glömt att använda GLYCOPHOS

   Om du tror att en dos Glycophos har missats att ges till dig, tala om detta för din läkare omedelbart.

   Om du slutar att använda GLYCOPHOS

   Vården bestäms av läkaren.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Glycophos har inga kända biverkningar.


   Om du trots detta märker några biverkningar kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR GLYCOPHOS SKA FÖRVARAS

   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Det aktiva innehållsämnet är natriumglycerofosfat.


   1 ml lösning innehåller: Natriumglycerofosfatpentahydrat 306,1 mg motsvarande vattenfri natriumglycerofosfat 216 mg.

   Glycophos innehåller 1 mmol fosfat och 2 mmol natrium per ml.


   Övriga innehållsämnen är; Saltsyra (tillsätts för justering av pH-värdet) och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Glycophos är en klar, färglös vätska som finns i injektionsflaskor av polypropylen.


   Förpackningsstorlek: 10 x 20 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala, Sverige

   Tillverkare

   Fresenius Kabi Norge AS, Halden, Norge


   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.


   I Finland: Fresenius Kabi AB, Gjuterivägen 13 b B, 00380 Helsingfors. Tel. (09) 428 1550. Fax (09) 428 15555.


   I Sverige: Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala, Sverige


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   I Sverige: 2009-08-14

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Skall spädas.

   Tillsatser skall utföras aseptiskt.

   Bruten förpackning: Används omedelbart. Överbliven lösning i bruten förpackning skall kasseras och får inte sparas för senare bruk.

   Färdigberedd lösning: Ur mikrobiologisk synvinkel ska den färdigberedda lösningen användas omedelbart.


   Blandbarhet

   Upp till 120 ml Glycophos och 48 mmol kalcium (som CaCl2) kan sättas till 1000 ml Vamin-Glukos, Vamin 14 g N/l, Vamin 14 g N/l elektrolytfri, Vamin 18 g N/l elektrolytfri eller Vaminolac.

   Upp till 10 ml Glycophos och 10 mmol kalcium (som CaCl2) kan sättas till 1000 ml Glukos 50 mg/ml, 20 ml Glycophos och 20 mmol kalcium kan sättas till 1000 ml Glukos 200 mg/ml eller Glukos 300 mg/ml och upp till 60 ml Glycophos och 24 mmol kalcium till 1000 ml Glukos 500 mg/ml.

   Blandbarhetsdata och uppgifter om fysikalisk stabilitet för ett antal blandningar, för tillsats till ftalatfri påse och för tillsats till TPN-lösningar, finns tillgängliga från tillverkaren på förfrågan.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Glycophos®

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 10 x 20 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 535146
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  224,50 kr

  Jämförpris: 1,12 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?