Bild på Gleptosil® vet.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Ceva Animal Health AB

   Annedalsvägen 9, 227 64 Lund, Sverige

   Tillverkare:

   Parapharm A/S (Paramedical A/S)

   Vassingerødvej 3-7

   DK-3540 Lynge

   Danmark

   IZO

   Strada Stratale 234, Km28,200

   27013 chignolo PO (PV)

   Italia

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Gleptosil vet. 200 mg Fe3+/ml injektionsvätska, lösning

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller:

   Aktiv substans:

   Järn (III) 200 mg/ml

   som gleptoferron

   Hjälpämnen:

   Fenol, vatten för injektionsvätskor till 1 ml.

   4. INDIKATION(ER)

   Förebyggande och behandlande till späd- och smågrisar vid järnbristanemi.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas vid överkänslighet mot aktivt innehållsämne eller mot något hjälpämne.

   6. BIVERKNINGAR

   Inga kända biverkningar.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Gris.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Förebyggande (profylaktiskt): Spädgris 1 ml intramuskulärt i nackmuskulaturen under första till femte levnadsdagen som engångsdos.

   Behandlande (terapeutiskt): Smågris 1 ml intramuskulärt i nackmuskulaturen som engångsdos.

   Om veterinären har ordinerat en annan dosering bör den följas.

   För 100 ml hopsjunkbar injektionsflaska: användning av automatspruta rekommenderas eftersom proppen till injektionsflaskan endast kan punkteras 4 gånger.

   För 100 ml och 250 ml flerskiktad injektionsflaska i plast: användning av automatspruta rekommenderas eftersom proppen till injektionsflaskan endast kan punkteras 20 gånger.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Öppna inte inneremballaget förrän plastflaskan skall användas.

   För dosering kan antingen vanliga injektionssprutor eller en för Gleptosil vet. speciell steril automatspruta användas. Den sterila automatsprutan är avsedd för ett behandlingstillfälle.

   Före injektion sträcks huden med ett finger, se figur 1 och 2.

   Figur 1 och 2.

   10. KARENSTIDER

   Slakt: Noll dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25ºC.

   Förvaras i originalförpackningen.

   Ljuskänsligt.

   Används före utgångsdatum som står angivet på förpackningen.

   Bruten förpackning är hållbar i 4 veckor.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Varning

   Djur med dålig vitamin E/selenstatus bör ej behandlas innan bristen avhjälpts.

   Interaktion

   Vid samtidig injektion av stora doser D-vitamin (över 50 000 IU till spädgris) och järnkomplex föreligger risk för kalcifylaxi.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet:

   Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

   Blandbarhet

   Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Överbliven produkt återlämnas till apotek. Tom förpackning och automatspruta hanteras som hushållsavfall.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-01-30

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Sverige

   Pharmaxim AB

   Stenbrovägen 32

   S-253 68 Helsingborg

   Tel: 042 - 38 54 50

   Fax: 042- 38 54 41

   e-mail: info@pharmaxim.com

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Gleptosil® vet.

  Injektionsvätska, lösning 200 mg Fe3+/ml 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 380210
  • Tillverkare: Pharmaxim AB

  185 kr

  Jämförpris: 1,85 kr / milliliter

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/gleptosil-vet-injektionsvatska-losning-200-mg-fe3-plus-per-ml-100-milliliter-flaska-621911/ 621911 Gleptosil® vet. https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/380210s.jpg 185.00 185.00 SEK Gleptosil OutOfStock Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Injektionsvätska, lösning 200 mg Fe3+/ml 100 milliliter Flaska