Bild på Galieve Peppermint
 • Mot halsbränna
 • Läkemedel
 • Effekt efter några min., varar mer än 2 tim. Mot sura uppstötningar genom att lägga ett lock på magens innehåll. Barn över 12 år
 • Tas ej vid samma tidpunkt som läkemedel med järn. Pepparmintsmak
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Galieve Peppermint

   tuggtablett
   natriumalginat, natriumvätekarbonat, kalciumkarbonat

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD GALIEVE PEPPERMINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR GALIEVE PEPPERMINT
   3. HUR DU TAR GALIEVE PEPPERMINT
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR GALIEVE PEPPERMINT SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD GALIEVE PEPPERMINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Galieve Peppermint bildar en skyddande massa som flyter ovanpå maginnehållet. Denna massa motverkar att surt maginnehåll stöts upp, och lindrar den brännande känslan bakom bröstbenet och känslan av obehag i hals och mun. Halsbränna kan förekomma efter måltider (t.ex. når du äter fet eller kryddstark mat), under graviditet eller hos patienter med symtom relaterade till inflammation i matstrupen (t.ex. svårigheter och/eller smärta vid sväljning, munsår, kräkningar).

   Galieve Peppermint används vid sura uppstötningar, halsbränna och matsmältningsbesvär (i samband med reflux) till exempel efter måltider, under graviditet eller hos patienter med symtom relaterade till refluxesofagit (inflammation i matstrupen).

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR GALIEVE PEPPERMINT

   Använd inte Galieve Peppermint

   • ­om du är allergisk (överkänslig) mot natriumalginat, natriumvätekarbonat, kalciumkarbonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel eftersom andningssvårigheter och hudutslag har förekommit, dock mycket sällan (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Läkemedlet innehåller 246 mg natrium och 320 mg kalcium (per 4 tabletter).

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Galieve Peppermint om du

   ­

   • har fått instruktioner om att följa en diet med begränsningar i något av dessa ämnen (salter).

   • har eller har haft en njur- eller hjärtsjukdom, eftersom vissa salter kan påverka dessa sjukdomar.

   Om symtomen kvarstår efter 7 dagar, rådfråga din läkare.

   Andra läkemedel och Galieve Peppermint

   Galieve Peppermint kan påverka effekten av andra läkemedel som tas via munnen. De bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Läkemedlet kan användas under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Galieve Peppermint innehåller aspartam och natrium

   Detta läkemedel innehåller aspartam, en fenylalaninkälla. Detta kan vara skadligt för personer med fenylketonuri. Det innehåller även 246 mg (10,6 mmol) natrium per dos på 4 tabletter. Detta bör iakttas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. HUR DU TAR GALIEVE PEPPERMINT

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Tabletterna tas via munnen. Tabletterna ska tuggas ordentligt innan de sväljs.

   Vuxna och barn (från 12 år): Vid symtom ta 2-4 tuggtabletter efter måltid och vid sänggående (högst fyra gånger per dygn).

   Barn under 12 år: Endast enligt läkares föreskrift.

   Om du har tagit för stor mängd av Galieve Peppermint

   Om du har tagit för stor mängd av Galieve Peppermint, kan du känna dig uppsvälld. Det är osannolikt att detta orsakar ytterligare besvär, men rådfråga en läkare eller apotekspersonal.

   Om du har glömt att ta Galieve Peppermint

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, ta bara nästa dos som vanligt.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Om du upplever dessa biverkningar sluta ta läkemedlet och kontakta läkare omedelbart. I mycket sällsynta fall (färre än 1 av 10 000 användare) kan en allergisk reaktion mot ingredienserna uppkomma. Symtom på detta kan vara hudutslag, klåda, andningssvårigheter, yrsel eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR GALIEVE PEPPERMINT SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30ºC.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är 250 mg natriumalginat, 133,5 mg natriumvätekarbonat och 80 mg kalciumkarbonat.

   Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), makrogol 20 000, kopovidon, aspartam (E951), pepparmyntsarom, magnesiumstearat och acesulfamkalium.

   Tuggtabletterna är sockerfria och glutenfria.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Galieve Peppermint tuggtabletter är runda, benvita och något prickiga tabletter.

   Förpackningsstorlekar: 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48 eller 64 tuggtabletter i blister och 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 22 eller 2 x 24 tuggtabletter i plastburkar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

   Vandtårnsvej 83A

   2860 Søborg

   Danmark

   Tel.: +45 4444 9700

   Tillverkare

   Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

   Dansom Lane, Hull

   HU8 7DS, East Yorkshire

   Storbritannien


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-05-23

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Galieve Peppermint

  Tuggtablett 48 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 083322
  • Tillverkare: Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavi

  85 kr

  Jämförpris: 1,77 kr / tablett(er)

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/galieve-peppermint-tuggtablett-48-tabletter-blister-242778/ 242778 Galieve Peppermint https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/083322s.jpg 85.00 85.00 SEK Galieve InStock Mot halsbränna Meny Meny/Mage Meny/Mage/Halsbränna Speciellt för Speciellt för/Gravid Speciellt för/Gravid/Halsbränna Tidsperiod Tidsperiod/Snabbverkande Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Tuggtablett 48 tablett(er) Blister