Bipacksedel - Fyrantel® vet

Källa: Fass.se

FYRANTEL VET

400 mg/g Oralpasta

Vad innehåller Fyrantel vet?

1 gram oralpasta innehåller pyrantelpamoat 400 mg, butylhydroxytoluen, polysorbat 80, aerosil och majsolja.

Information lämnas av

Ceva Animal Health AB, Annedalsvägen 9, 227 64 LUND. Tel 046-12 81 00.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght, Dublin 24,

Irland.

Hur verkar läkemedlet?

Fyrantel vet är verksam mot inälvsparasiter.

Användningsområde

Infektioner av stora och små strongylider, spolmask, springmask samt bandmask

hos häst.

Dosering

Rundmaskar: Normaldos 19 mg pyrantelpamoat per kg kroppsvikt. Innehållet i en spruta räcker till behandling av 600 kg.

Bandmask: Normaldos 38 mg pyrantelpamoat per kg kroppsvikt. Innehållet i en spruta räcker till behandling av 300 kg.

Att tänka på innan och när Fyrantel vet används

Tillfällig hudöverkänslighet kan förekomma för den som handhar läkemedlet, varför hudkontakt skall undvikas; tvätta med tvål och vatten.

Bruksanvisning

Sprutan är graderad med 100 kg intervall som gäller vid behandling mot rundmaskar. Ställ in doseringsringen på aktuell kroppsvikt. Vid behandling mot bandmask skall doseringsringen ställas in på den dubbla kroppsvikten. Tag bort skyddshuven från sprutspetsen. För in sprutans pip i mungipan mot tungans bakre del och tryck ut önskad mängd pasta.

Dräktighet och laktation

Fyrantel vet kan ges till dräktiga och digivande ston.

Karenstider

Slakt: 0 dygn.

Förvaring och hållbarhet

Förvaras i högst 25°C.

Användes före utgångsdatum, se förpackning.

Överblivet läkemedel lämnas till apotek för förstöring.

Datum för senaste översyn av bipacksedeln

2019-08-15