Säsongspaket! Köp Frontline Vet Spot-on 6-pack till säsongspris (samma pris som 4-pack).

Bild på Frontline vet.
 • Medel mot fästing&ohyra
 • Läkemedel
 • För hund 20-40 kg. Lösning som droppas på huden mot fästingar, löss och loppor. Effekten varar i ca 4 veckor.
 • Även till dräktiga och digivande tikar samt valpar från 8 veckors ålder
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Frontline vet

   100 mg/ml spot-on, lösning för hund

   Deklaration

   1 ml innehåller 100 mg fipronil (racemat). Dessutom ingår etanol, polysorbat 80, povidon, butylhydroxianisol (E320), butylhydroxitoluen (E321), dietylenglykolmonoetyleter.

   Hund: Finns i dospipetter à 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml, 4,02 ml.

   Innehavare av försäljningstillstånd

   Merial S.A.S.

   29 avenue Tony Garnier

   69007 Lyon

   Frankrike

   Användningsområde

   Mot fästingar, loppor och löss på hund.

   När skall läkemedlet inte användas

   Frontline vet skall inte användas på sjuka djur eller djur under konvalescens. Använd inte på kaniner eftersom biverkningar inklusive dödsfall har rapporterats. Djur med känd överkänslighet mot fipronil skall inte behandlas. Använd inte de pipettstorlekar som är avsedda för hundar på katter eftersom detta kan leda till överdosering.

   Biverkningar

   Biverkningar är mycket sällsynta men hudreaktioner vid applikationsstället (missfärgning av huden, lokalt håravfall, klåda och rodnad) och allmän klåda eller håravfall har rapporterats. I undantagsfall har övergående symptom från nervsystemet (depression, oro, överkänslighet för sinnesintryck), kräkningar eller symptom från andningsvägarna observerats efter behandling.

   Att tänka på innan och när läkemedlet används

   Valpar yngre än 8 veckor bör ej behandlas eftersom inga undersökningar är utförda på djur under 8 veckors ålder.

   Applicera produkten på ett område där djuret inte kommer åt att slicka. Se också till att djur inte slickar varandra efter behandling. Undvik kontakt med djurets ögon. Undvik att bada hunden 2 dygn efter behandling. Undvik schamponering under hela behandlingstiden för att uppnå maximal behandlingseffekt.

   Enstaka fästingar kan bita sig fast på den behandlade hunden. Överföring av smittsamma sjukdomar kan därför inte helt uteslutas.

   Loppor finns ofta i loppangripna djurs omgivning (till exempel sovkorgar, mattor och möbler). Djurens omgivning bör därför också behandlas med lämpligt loppmedel och dammsugas regelbundet vid kraftiga loppangrepp och när behandling av hunden startar.

   Undvik kontakt med produkten, vid spill på händerna tvätta med tvål och vatten. Produkten kan orsaka irritation i slemhinnor och ögon. Vid kontakt med ögonen, skölj noggrant med rikligt av rent vatten.

   Behandlade djur bör inte hanteras förrän applikationsstället har torkat. Barn bör inte leka med behandlade djur förrän applikationsstället torkat. Det rekommenderas därför att djuren behandlas under kvällen och att behandlade djur inte tillåts sova med människor, speciellt inte med barn, till dess att applikationsstället har torkat. Djur och människor med känd överkänslighet mot insektsgift eller alkohol skall undvika kontakt med Frontline vet.

   Ät, rök eller drick inte under applikationen.

   Tvätta händerna efter användning.

   Djurslag

   Hund.

   Dräktighet och digivning

   Kan användas till dräktiga och digivande tikar.

   Dosering

   Till hundar från 8 veckors ålder.

   Appliceras på huden:

   1 pipett à 0,67 ml/hund upp till 10 kg kroppsvikt.

   1 pipett à 1,34 ml/hund mellan 10 kg och 20 kg kroppsvikt.

   1 pipett à 2,68 ml/hund mellan 20 kg och 40 kg kroppsvikt.

   1 pipett à 4,02 ml/hund mellan 40 kg och 60 kg kroppsvikt.

   Användningssätt

   Bryt av "snap-off" spetsen på pipetten längs markeringen. Dela pälsen mellan skulderbladen så att huden syns. Placera pipettens spets på huden och tryck flera gånger för att tömma innehållet direkt på huden.

   Överskott av väta gör pälsen klibbig på applikationsstället. Pälsen återfår emellertid sitt ursprungliga utseende inom 24 timmar efter behandling. Produkten sprider sig över djurets päls inom 24 timmar. Förutsatt att hunden inte schamponeras, kvarstår effekten mot loppor i minst 7 veckor. Skyddet mot fästingar varar i 3-5 veckor.

   Ny behandling bör ej ske oftare än var 4:e vecka eftersom säkerhetsstudier med kortare behandlingsintervall saknas.

   Förvaring och hållbarhet

   Förvaras oåtkomligt för barn.

   Förvaras vid högst 25°C.

   Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

   Avfallshantering

   Tömd pipett kastas med hushållssoporna.

   Fipronil kan påverka vattenlevande organismer. Förorena inte dammar, vattendrag eller diken med produkten eller tomma förpackningar. Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   Datum för senaste översyn av bipacksedeln

   2012-11-13
  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Frontline vet.

  Spot-on, lösning 100 mg/ml 6 x 2,68 milliliter Endosbehållare

  • Varunummer: 477174
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  339 kr

  Jämförpris: 50,47 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/frontline-vet-spot-on-losning-100-mg-per-ml-6-x-268-milliliter-endosbehallare-669975/ 669975 Frontline vet. https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/477174s.jpg 339.00 339.00 SEK Frontline InStock Medel mot fästing&ohyra Speciellt för Speciellt för/Djur Speciellt för/Djur/Hund Speciellt för/Djur/Hund/Hud & päls Speciellt för/Djur/Hund/Hud & päls/Ohyra Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Spot-on, lösning 100 mg/ml 6 x 2,68 milliliter Endosbehållare