Bild på Fludent Hallon
 • Förebygger karies
 • Läkemedel
 • Stärker tändernas emalj och förebygger hål i tänderna. Fluor. Från 12 år. Hallonsmak
 • Sug långsamt på tabletten. Gärna direkt efter maten.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Fludent Hallon

   0,25 mg sugtabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Detta läkemedel är receptfritt. Fludent Hallon måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Du måste kontakta läkare/tandläkare/tandhygienist om symtomen försämras eller inte förbättras.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare/tandläkare/tandhygienist eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR FLUDENT HALLON OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER FLUDENT HALLON
   3. HUR DU ANVÄNDER FLUDENT HALLON
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV FLUDENT HALLON
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Vad innehåller Fludent Hallon ?

   - den aktiva substansen är fluor.

   - övriga innehållsämen är xylitol (E967), sorbitol (E420), makrogol, talk, hallonarom, povidon och magnesiumstearat.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Actavis Group hf.

   Reykjavikurvegi 76-78

   IS-220 Hafnarfjordur

   Island

   1. VAD ÄR FLUDENT HALLON OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Vit till ljusröd, rund tablett, märkt ”NaF” på ena sidan och på andra sidan utan märkning.

   Vad används dåFludent Hallon för?

   Fludent Hallon innehåller fluor. Fluor i sugtabletten gör tandemaljen mera motståndskraftig mot kariesangrepp (hål i tänderna).

   Fludent Hallon sugtabletter används förebyggande mot karies (hål i tänderna) hos personer med ökad risk för karies, bl a vid muntorrhet (t ex vid behandling med vissa läkemedel), delprotes eller fastsittande tandställning eller efter rekommendation av tandläkare/läkare eller tandhygienist.


   2. INNAN DU ANVÄNDER FLUDENT HALLON

   Använd inte Fludent Hallon:

   - om du är allergisk (överkänslig) mot fluor eller något av övriga innehållsämnen i läkemedlet.

   Var särskilt försiktig med Fludent Hallon:

   Barn under 12 år bör endast använda fluor sugtabletter på tandläkares/läkares eller tandhygienists ordination.

   Graviditet

   Inga kända risker vid användning under graviditet.

   Amning

   Inga kända risker vid användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Inga kända risker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Fludent Hallon:

   Fludent Hallon innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. HUR DU ANVÄNDER FLUDENT HALLON

   Doseringsanvisning

   Sug på tabletten, så att den får verka så länge som möjligt i munnen. Fördela dosen över dagen. Ta gärna sugtabletten efter att du ätit.

   Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: 1 sugtablett 6 gånger dagligen.

   Vid samtidig användning av fluortandkräm, fluortuggummi eller vid fluorsköljning ska dosen minskas.

   Dosering till barn under 12 år: Endast enligt tandläkares/läkares eller tandhygienists rekommendation.

   Om det är svårt för de minsta barnen att suga på tabletten kan den krossas före intag. Eventuellt kan barnet tugga sugtabletten.

   Observera att tandläkaren/läkaren eller tandhygienisten kan ha ordinerat sugtabletterna för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid tandläkarens/läkarens eller tandhygienistens ordination eller anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

   Om du använder mera Fludent Hallon än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Fludent Hallon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanlig (fler än 1 patient av 100, färre än 1 patient av 10 ): Hos barn under 12 år kan för höga fluordoser – samtidig användning av flera fluorpreparat som tandkräm, tabletter och/eller tuggummi - ge upphov till lätt emaljförändring (emaljfluoros) med obetydliga, vita fläckar på kindtänderna som resultat.

   I mycket sällsynta fall har svullnad i munhåla/svalg rapporterats efter munsköljning med natriumfluorid i kariesförebyggande syfte.

   Sluta att ta Fludent Hallon och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   5. FÖRVARING AV FLUDENT HALLON

   Förvaras vid högst 30°C.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter förkortningen ”Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Läkemedlets förpackningsstorlekar

   Plastburk/HDPE med 100, 200, 300, 400 och 540 sugtabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015–04–29

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fludent Hallon

  Sugtablett 0,25 mg 200 styck Burk

  • Varunummer: 117263
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  69 kr

  Jämförpris: 2,07 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/fludent-hallon-sugtablett-025-mg-200-styck-burk-239907/ 239907 Fludent Hallon https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/117263s.jpg 69.00 69.00 SEK Fludent InStock Förebygger karies Meny Meny/Mun & tänder Meny/Mun & tänder/Tandhygien Meny/Mun & tänder/Tandhygien/Fluor Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Sugtablett 0,25 mg 200 styck Burk