Bild saknas för Flubenol® vet.

Bild saknas

 • Avmaskning för hund&katt
 • Läkemedel
 • Mot spolmask & bandmask. Oral pasta. Ges tre dagar i följd. Upprepas efter 4 veckor vid konstaterad spolmask infektion.
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Var uppmärksam på att veterinären kan ha ordinerat läkemedlet för annan användning och/eller med annan dosering än vad som angivits i denna bipacksedel. Följ alltid veterinärens anvisning som står att läsa på apoteksetiketten.

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Elanco Animal Health A/S

   Lyskær 3E, 2 tv

   DK-2730 Herlev

   Danmark

   Tillverkare:

   Lusomedicamenta S.A.

   Queluz de Baixo

   2730-055 Barcarena

   Portugal

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Flubenol vet. 44 mg/ml (flubendazol) oralpasta

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller:

   Aktiv substans: 44 mg flubendazol

   Hjälpämnen:glycerol, karbomer, metylparahydroxibenzoat, propylparahydroxibenzoat, natriumhydroxid, renat vatten.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Flubenol är ett avmaskningsmedel i pastaform mot tarmparasiter

   Används mot spolmaskar (Toxocara cati, Toxocara canis, Toxascaris leonina), hakmaskar (Ancylostoma caninum, Ancylostoma tubaeforme, Uncinaria stenocephala), piskmaskar (Trichuris vulpis) och bandmaskar (Taenia taeniaeformis och Taenia pisiformis).

   6. BIVERKNINGAR

   Hos vissa katter kan ökad salivering förekomma.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund och katt

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   0,5 ml pasta (22 mg) per kg kroppsvikt i tre dagar.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Pastan kan ges såväl direkt i munnen som inblandad i fodret. Till katter kan pastan ges påstruken på ena framtassen, varefter katten slickar den i sig.

   Pastan har en något söt smak och föredras i regel väl. Vissa katter kan dock reagera med ökad salivering.

   Förpackningen har en graderad doseringsstång (1). Stångens gradering avser kilogram kroppsvikt hos det för behandling aktuella djuret.

   Längs stången löper en inställningsring (2), som kan låsas vid önskad gradering. Före användning låses ringen vid graderingen 0 kg, spetsskyddet (3) avlägsnas och eventuellt överskott i sprutan trycks ut. Inställningsringen placeras och låses vid det antal kg djuret väger. Rätt mängd pasta kommer nu att erhållas.

   Exempel: En katt som väger 4 kg ska avmaskas. Första behandlingsdagen låses ringen vid 4 kg, (ringens kant närmast sprutans spets ställs vid markeringen 4), andra behandlingsdagen vid 8 kg och tredje behandlingsdagen vid 12 kg.

   Bild av Flubenolspruta

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras vid högst 25 ºC.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Endast friska djur avmaskas rutinmässigt.

   Djur som uppvisar allmänna tecken på sjukdom ska inte avmaskas utan att först konsultera veterinär.

   Kan användas till dräktiga och lakterande djur.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Av miljö-och säkerhetsskäl ska överblivet eller för gammalt läkemedel från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016–02–22
  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Flubenol® vet.

  Oral pasta 44 mg/ml 7,5 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 501075
  • Tillverkare: Elanco Animal Health A/S/Eli Lilly Danma

  90 kr

  Jämförpris: 11,25 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/flubenol-vet-oral-pasta-44-mg-per-ml-75-milliliter-forfylld-spruta-109502/ 109502 Flubenol® vet. https://www.apoteket.se/static/dist/img/missing_image.svg 90.00 90.00 SEK Flubenol InStock Avmaskning för hund&katt Speciellt för Speciellt för/Djur Speciellt för/Djur/Katt Speciellt för/Djur/Katt/Mask Speciellt för/Djur/Katt/Mask/Kattunge och kattmamma Speciellt för/Djur/Hund Speciellt för/Djur/Hund/Avmaskning Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Oral pasta 44 mg/ml 7,5 milliliter Förfylld spruta