Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Florinef

   tabletter, 0,1 mg

   Användarinformation

   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

   Vad innehåller Florinef?

   En tablett innehåller:

   Verksamt ämne: fludrokortisonacetat 0,1mg.

   Övriga ämnen: vattenfri laktos 58.9 mg, laktosmonohydrat 0.7 mg, majsstärkelse, kalcium-vätefosfat, talk, natriumbensoat (E 211), magnesiumstearat.

   Hur verkar Florinef?

   Florinef är ett kortisonpreparat med särskilt stark effekt på salt- och vattenbalansen i kroppen.

   Innehavare av försäljningstillstånd

   Aspen Pharma Trading Limited

   3016 Lake Drive,

   Citywest Business Campus,

   Dublin 24, Irland


   Information lämnas av:

   Navamedic AB, Krokslätts Parkgata 4, 431 58 Mölndal

   Tillverkare

   Swords Laboratories

   T/A Lawrence Laboratories

   Unit 12, Distribution Centre

   Shannon Free Zone, Shannon Industrial Estate

   County Clare

   Irland


   Haupt Pharma Amareg GmbH

   Donaustaufer Straβe 378

   93055 Regensburg

   Tyskland

   Information lämnas av

   Användningsområde

   Florinef används vid speciella sjukdomstillstånd i binjurarna.

   När ska Florinef inte användas?

   Skall inte användas vid allergi mot något av innehållsämnena.

   Att tänka på före och under användning

   Flera sjukdomstillstånd kan påverkas av behandling med Florinef och ibland måste doseringen ändras beroende på en sjukdom, varför det är viktigt att informera behandlande läkare om alla sjukdomar, både innan och under behandlingen. Det gäller särskilt vid infektioner, mag-tarmsjukdom, njur-och leversjukdom, blodpropp, högt blodtryck, hjärtsvikt, sockersjuka, benskörhet, Cushings syndrom, psykiska sjukdomar, krampsjukdom, olika hudutslag, tumörsjukdomar samt myastenia gravis (muskelsvaghet).


   Läkaren kan ge råd om salt-och proteinmängd i kosten samt ge extra kaliumtabletter.


   Rådgör med läkare före vaccinering under behandling med Florinef.


   Florinef innehåller laktos, om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   Graviditet

   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Florinef under graviditet.

   Amning

   Okänt om Florinef går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

   Trafikvarning

   Florinef har inga eller obetydliga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Vad skall du undvika när du använder Florinef

   Behandlingseffekten kan påverkas om Florinef tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare bör därför känna till sådan behandling. Det gäller medel mot epilepsi (kramper), sockersjuka och blodpropp, antibiotika mot tuberkulos och svamp, digitalis (hjärtmedicin), hormonpreparat (t ex p-piller), tabletter mot värk och inflammation, vätskedrivande medel, medel som påverkar immunförsvaret, medel mot myastenia gravis (muskelsvaghet), medel som innehåller barbiturat (används t ex mot kramper och vid narkos) samt vacciner.

   Doseringsanvisning

   Vuxna: Dosen är individuell, vanligen 1-2 tabletter dagligen. Ofta ges det tillsammans med ett annat kortisonpreparat.

   Barn och ungdomar <18 år: Rekommenderad dos är ½-1 tablett dagligen. Dosen anpassas efter ålder, vikt och sjukdomstillstånd.


   En glömd dos tas så fort som möjligt, såvida det inte precis är tid för nästa dos. Tag inte dubbel dos.

   Behandlingen får inte avslutas utan kontakt med läkaren.

   Vad händer om du tagit för stor dos/Vad skall man göra om man tagit för stor dos?

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112.

   Överdosering kan ge vätskeansamling i kroppen, kraftig viktökning, minskad mängd kalium i blodet, högt blodtryck, hjärtpåverkan, muskelsvaghet.

   Eventuella biverkningar

   Vid användning av Florinef har följande biverkningar rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   Minskad mängd kalium i blodet, hjärtsvikt, högt blodtryck.

   Huvudvärk, muskelsvaghet, vätskeansamling i kroppen.

   Aptitlöshet, diarré, hallucinationer, krampanfall, svimning, smakförändring, hjärtförstoring, förtvining av muskler, påverkan på kroppens syra-/ basbalans.


   Vid användning av högre doser än de rekommenderade har även följande biverkningar rapporterats:

   minskning av kroppens egen produktion av kortison, förändrad natriumbalans, förändrad äggvitebalans, sockersjuka (diabetes), Cushingliknande symtom (till exempel ökad fettmängd i ansiktet och på bålen, bristningar och blödningar i huden, muskelförtvining, högt blodtryck och ibland diabetes), psykiska rubbningar, nedsatt infektionsförsvar, infektioner t ex tuberkulos kan blossa upp, försämrad sårläkning, ökat tryck i ögat (glaukom), grå starr (katarakt), benskörhet, förtunning av hud, blodproppar, längdtillväxten hos barn kan hämmas, ökat tryck i hjärnan, sömnlöshet, menstruationsstörningar, besvär från mag-tarmkanalen (t ex magsår) och infektioner i ögat.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   Förvaring och hållbarhet

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2oC - 8oC). Tillslut burken väl.

   Florinef kan förvaras i rumstemperatur (25°C) i maximalt 30 dagar för dosdispenseringsändamål. Oanvända tabletter ska ej returneras till kylskåp och destrueras enligt anvisning.


   Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.


   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Senaste revision.

   2015–04–15

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Florinef®

  Tablett 0,1 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 183871
  • Tillverkare: Navamedic Medtech AB

  161,70 kr

  Jämförspris: 1,62 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?