Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Ethacilin Comp. vet. 200 mg/ml + 200 mg/ml

   Injektionsvätska, suspension

   Hur verkar läkemedlet?

   De verksamma beståndsdelarna i Ethacilin Comp. vet. är dihydrostreptomycin och bensylpenicillinprokain.

   Penicillin hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan en fungerande cellvägg dör bakterien snabbt.

   Streptomycin stör bakteriernas produktion av proteiner och hindrar därmed att de förökar sig.

   Ethacilin Comp. vet. är således verksamt även mot vissa bakterier, som inte kan bekämpas med enbart penicillin.

   2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

   1 ml innehåller: Bensylpenicillinprokain (motsvarande 200.000 IE) 200 mg, dihydrostreptomycinsulfat motsvarande. dihydrostreptomycin 200 mg, lecitin, natriumcitrat, natriumformaldehydsulfoxyl, metylparahydroxibensoat, vatten till injektionsvätskor.

   3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM DENNA EJ ÄR DENSAMMA

   Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, NL-5831 AN Boxmeer


   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats

   Intervet Productions, Via Nettunense km 20,300, 04011 Aprilia (LT) Italien


   Övriga upplysningar

   Intervet AB

   Box 6195

   102 33 Stockholm

   Tel: 08-522 216 60

   4. DJURSLAG

   Häst, nöt, svin, hund och katt

   5. INDIKATION(ER)

   Infektioner orsakade av bakterier känsliga för bensylpenicillinprokain och dihydrostreptomycin hos häst, nöt, svin hund och katt, t ex luftvägsinfektioner, diarré, infekterade sår och infektioner i könsorganen i samband med förlossningen.

   6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

   1 ml innehåller 0,2 g bensylpenicillinprokain och 0,2 g dihydrostreptomycin.

   Normaldosering per dygn, som engångsdos för samtliga djurslag: 1 ml/10 kg kroppsvikt (=20 mg bensylpenicillinprokain/kg + 20 mg dihydrostreptomycin/kg). Behandlingstidens längd skall vara minst 3-5 dagar. Behandlingstiden är beroende av infektionstyp respektive infektionsagens. Juverinflammationer orsakade av stafylokocker kräver generellt minst 5 dagars behandling och juverinflammationer orsakade av streptokocker minst 3 dagars behandling.

   7. ADMINISTRERINGSÄTT OCH ADMINSTRERINGSVÄG

   Injiceras i muskeln eller under huden (ej under huden hos hästar).

   8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Innehållet blandas väl genom att flaskan skakas för användning.

   9. KONTRAINDIKATIONER

   Överkänslighet mot penicillin, prokain och/eller dihydrostreptomycin.

   10. BIVERKNINGAR

   Vid framförallt höga serumkoncentrationer och längre tids behandling kan njurskador och även biverkningar i form av skador på hörsel- och jämviktsorgan förekomma. Allergiska överkänslighetsreaktioner och störningar i mag-tarmkanalen kan förekomma

   11. KARENSTIDER

   Slakt: Nöt, svin: 60 dygn.

   Mjölk: 12 dygn.

   Läkemedlet får användas till häst i enlighet med 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:3) om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel, H 65, vilket innebär att en karenstid på 60 dygn skall tillämpas.

   12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras vid 2-8°C (i kylskåp). Får ej frysas.

   Öppnad förpackning kan förvaras 28 dagar i kylskåp.

   13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Dihydrostreptomycin kan förstärka effekten av perifert muskelavslappande medel och öka den andningsdeprimerande effekten av vissa narkosmedel.

   14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

   Överbliven eller för gammal medicin kan lämnas till apotek för destruktion.

   Datum för senaste översyn av bipacksedeln

   2015-08-18
  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ethacilin® Comp. vet.

  Injektionsvätska, suspension 200 mg/ml+200 mg/ml 100 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 464073
  • Tillverkare: Intervet AB

  124,50 kr

  Jämförpris: 1,25 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?