Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Estracyt

   140 mg kapslar
   Estramustinfosfat

    

   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på apoteksetiketten.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Estracyt är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Estracyt
   3. Hur du använder Estracyt
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Estracyt ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Estracyt är och vad det används för

   Estracyt har både cellhämmande och hormonella egenskaper. Genom att Estracyt hämmar delningen av cancercellerna, dör dessa.


   Estracyt användes vid långt framskridna stadier av cancer i blåshalskörteln (prostata).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Estracyt

   Varningar och försiktighet

   Du som har känd hjärtsjukdom, kärlsjukdomar i hjärnan eller kranskärlssjukdom, är disponerad för blodpropp, har förhöjda värden av kalcium i blodet eller har nedsatt njur- eller leverfunktion skall kontrolleras när du behandlas av Din läkare med Estracyt.


   Om du har diabetes, förhöjt blodtryck eller lider av vätskeansamling i ben och kroniskt hjärtfel skall du också kontrolleras av din läkare.

   Andra läkemedel och Estracyt

   Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med andra läkemedel eller föda. Behandlande läkare behöver känna till annan samtidig medicinering. Det verksamma ämnet, estramustinfosfat, bildar ett svårlösligt salt med kalcium, magnesium och aluminium och därigenom minskas upptaget. Kalciumhaltiga födoämnen (t.ex. mjölkprodukter) och läkemedel som innehåller kalcium, magnesium eller aluminium, t.ex. medel mot sur mage, vitaminpreparat och kalciumtabletter skall inte tas samtidigt som Estracyt kapslar.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Estracyt kan orsaka skada på spermierna. Därför bör män som behandlas med Estracyt använda något tillförlitligt antikonceptionsmedel.


   3. Hur du använder Estracyt

   Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för Dig.

   Vanlig dos för vuxna är 2-3 kapslar 2 gånger dagligen.

   Kapslarna skall sväljas hela tillsammans med vatten, inte tillsammans med mjölk och skall tas minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.

   Om du använt för stor mängd av Estracyt

   Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

   4. Eventuella biverkningar

   Vanliga: Magbesvär i form av illamående och kräkningar kan förekomma. Bröstkörtelförstoring, impotens, blodpropp, saltansamling i kroppen med åtföljande svullnad, hjärtmuskelsvaghet, högt blodtryck, leverpåverkan.

   Mindre vanliga/sällsynta: Huvudvärk, diarré, förvirring, muskelsvaghet, trötthet, medvetslöshet, sänkt stämningsläge. Allergiska reaktioner, framför allt hudutslag kan förekomma men också svullnad av ögon, munslemhinna och svalg. Blodvärdena kan försämras.

   5. Hur Estracyt ska förvaras

   Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen. I öppnad förpackning är kapslarna hållbara 5 månader.


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Verksamt ämne: Estramustinnatriumfosfat motsvarande estramustinfosfat 140 mg .

   Hjälpämnen: Talk, natriumlaurilsulfat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, gelatin och titandioxid (färgämne E 171).

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel 042-32 66 95


   Ompackare

   Interport Ltd.,

   Croydon,

   Storbritannien.


   Tillverkare

   Pfizer-koncernen.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   16 augusti 2013


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Estracyt

  Kapsel, hård 140 mg 100 kapsel/kapslar Burk

  • Varunummer: 582124
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / kapsel/kapslar

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?