Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Eprinex pour-on vet., 5 mg/ml pour-on lösning

   2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

   1 ml Eprinex pour-on vet innehåller 5 mg eprinomectin. Dessutom ingår butylhydroxitoluen och propylenglykol.

   3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM DENNA EJ ÄR DENSAMMA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Merial S.A.S.

   29 avenue Tony Garnier

   69007 Lyon

   Frankrike

   Tillverkare:

   Merial

   31300 Toulouse, Frankrike

   4. DJURSLAG

   Nötkreatur.

   5. INDIKATION(ER)

   Mot rundmaskar i mag- tarmkanal, lungmask, nötstyng, skabb och löss hos nötkreatur.

   Applicerat enligt rekommendation, har läkemedlet en god kvarvarande effekt mot de vanligaste mag-tarm parasiterna och lungmask (Dictyocaulus viviparus).

   6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

   Dosen är 1 ml per 10 kg kroppsvikt (motsvarar 0,5 mg av aktiv substans/kg kroppsvikt).

   7. ADMINISTRERINGSÄTT OCH ADMINSTRERINGSVÄG

   Endast för utvärtes bruk. Skall ej appliceras på områden av hud som är nedsmutsad med jord eller träck. Produkten skall appliceras på huden i en smal sträng längs ryggraden från manken till svansroten. Regn före eller efter behandling påverkar inte läkemedlets effekt.

   8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Squeeze-Measure-Pour System (flaska med 250 ml och 1000 ml) – mätkopp

   1- Montera:

   - För in slangen i mätkoppen.

   - Skruva fast mätkoppen på flaskan.

   2- Mät upp:

   Ställ in dosen genom att vrida justeringslocket framåt eller bakåt tills dosindikatorn hamnar på rätt kroppsvikt. Om kroppsvikten är mellan två markeringar, välj den högre dosen.

   3- Tryck:

   Håll flaskan upprätt och tryck på den så att vätskan stiger en aning över inställd markering. Då trycket på flaskan upphör justeras dosen automatiskt till rätt nivå. Vänd på flaskan för att administreradosen.

   Förpackning 2,5 l:

   Koppla ihop doseringssprutan och slang enligt följande. Anslut slangens öppna del till en passande doseringsspruta. Anslut sedan slangen till korken med pip som följer med förpackningen. Byt sedan ut transportkorken till korken med slangen. Fyll doseringssprutan försiktigt för att upptäcka eventuella läckor. Följ anvisningarna för doseringssprutan vad gäller justering av dos och korrekt användande. Doseringssprutan kan beställas via apotek.

   En flaska om 250 ml räcker till att behandla 10 djur av vikten 250 kg.

   En flaska om 1000 ml räcker till att behandla 40 djur av vikten 250 kg.

   En förpackning om 2,5 l räcker till att behandla 100 djur av vikten 250 kg.

   9. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   10. BIVERKNINGAR

   Inga biverkningar har rapporterats då läkemedlet används på ett föreskrivet sätt.

   11. KARENSTIDER

   Slakt: 15 dygn.

   Mjölk: 0 dygn.

   12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Ljuskänsligt, förvaras i kartongen.

   Förvaras oåtkomligt för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som finns angivet på förpackningen.

   Mätkoppen ska inte vara ansluten till flaskan då den inte används. Ta bort koppen efter varje användning och skruva tillbaka flasklocket.

   Efter att förpackningen öppnats, kan produkten användas fram till utgångsdatumet, angivet på ytterförpackningen

   13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Eprinex pour-on vet. kan användas till dräktiga och lakterande kor under alla stadier av dräktigheten och laktationsperioden.

   Om spill på human hud; tvätta omedelbart med tvål och vatten. Om stänk i ögonen; spola omedelbart med vatten och om nödvändigt sök läkarvård.

   14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

   När läkemedlet kommer i kontakt med jord så binds det snabbt och hårt till jordpartiklar och blir därigenom inaktivt. Fritt eprinomectin kan påverka fisk och andra vattenlevande organismer negativt. Förpackningar och eventuella rester skall därför förstöras på ett säkert sätt. Eventuellt överblivna rester kan lämnas till apotek för destruktion.

   Läkemedlet utövar ingen negativ effekt på dyngbaggens (Scarabidae) populationsdynamik eller på deras nedbrytning av dyngan. Eprinomectin har visats utöva en akut toxisk effekt på fluglarver, men påverkar ej populationen av dyngflugor negativt. Nedbrytningshastigheten av dyngan efter behandlade nötkreatur skiljer sig inte jämfört med den för obehandlade djur.

   Datum för senaste översyn av bipacksedeln

   2015-05-08

   16. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Med flaskan på 250 ml medföljer en mätkopp på 25 ml

   Med flaskan på 1000 ml medföljer en mätkopp på 60 ml

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Eprinex pour-on vet.

  Pour-on, lösning 5 mg/ml 250 milliliter Flaska

  • Varunummer: 505131
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  515 kr

  Jämförpris: 2,06 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?