Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Eldisine

   5 mg Pulver till injektionsvätska, lösning

   Vad innehåller Eldisine ?

   En injektionsflaska innehåller: Vindesinsulfat 5 mg, mannitol 25 mg.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   STADA Nordic ApS, Marielundvej 46 A, DK-2730 Herlev, Danmark

   Tel: +45 44 85 99 99.

   Tillverkare

   Cell Pharm GmbH, Branch Hannover, Feodor-Lynen-Str.35, 30625 Hannover, Germany.

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   2. INNAN DU ANVÄNDER ELDISINE

   Var särskilt försiktig med Eldisine:

   Observera att intratekaladministrering av Eldisine vanligen är fatal:

   Efter oavsiktlig, intratekal administrering är akut, neurokirurgisk intervention nödvändig för att förebygga progredierande förlamning ledande till död. Hos ett mycket begränsat antal patienter har livshotande paralys med efterföljande död undvikits, dock med uttalad neurologisk sequele och med begränsad symptomregress i efterförloppet. Baserat på publicerat material om handläggningen av dessa svåra fall, dvs. en administrering av Eldisine av misstag via en intratekal infart, bör följande behandling initieras omedelbart efter feladministreringen. I de fall som rapporterats har Ringer-laktat lösning använts vid spinalspolningen enligt nedan. Här är den dock ersatt med steril natriumkloridlösning 9 mg/ml.


   • Avlägsna via lumbalpunktion så mycket cerebrospinalvätska som ur säkerhetssynpunkt är möjligt.

   • Inför en epiduralkateter i subaraknoidalrummet via en intervertebral infart superiort om den initiala lumbala infarten. Spola spinalkaviteten med steril natriumkloridlösning 9 mg/ml.

   • Beställ färskt frusen plasma och tillsätt 25 ml till varje 1000 ml steril natrium-kloridlösning 9 mg/ml.

   • Låt en neurokirurg införa ett intraventrikulärt drän alternativt en kateter. Fortsätt med spinalspolning med vätskedränage via den lumbala utfarten och till ett slutet dränagesystem. Steril natriumkloridlösning 9 mg/ml ges som kontinuerlig infusion med 150 ml/timme eller med 75 ml/timme när färskt frusen plasma har tillsatts. Infusionshastigheten skall justeras så att en proteinnivå av 1500 mg/l (150 mg/dl) bibehålls i spinalvätskan.

    Följande åtgärder har också beskrivits som tillägg utöver det ovan beskrivna men tillägget kan dock ej bedömas som essentiellt då substansernas betydelse för att reducera neurotoxiciteten ej är fastställd.

   • Glutaminsyra har administrerats intravenöst 10 mg över 24 timmar, följt av 500 mg peroralt 3 gånger dagligen under 1 månad.

   • Folinsyra har administrerats intravenöst som en 100 mg bolusdos och därefter infunderats med en hastighet av 25 mg/timme under 24 timmar, följt av en 25 mg bolusdos var 6:e timme under 1 vecka.

   • Pyridoxin har administrerats intravenöst 50 mg över 30 minuter var 8:e timme.

   Användning av andra läkemedel:

   Blandbarhet

   Eldisine får ej blandas med andra läkemedel och skall ej spädas med injektionsvätskor som ändrar pH.

   3. HUR DU ANVÄNDER ELDISINE

   Doseringsanvisning

   Färdigställande

   Injektionsvätskan beredes genom tillsats av 5 ml steril natriumkloridlösning 9 mg/ml eller sterilt vatten. Tillsätt lösningsmedlet långsamt utefter injektionsflaskans vägg. Beredd lösning har styrkan 1 mg/ml. Färdigberedd injektionsvätska har pH 3,5 – 5,5.

   Lämpligt är att förse eventuellt förfyllda sprutor med texten “Får endast ges i.v. Intratekal injektion leder till döden.”


   Handhavande

   Hantering av preparatet bör helst ske i skyddsbox, varvid skyddsrock och handskar bör användas. Finns ej skyddsbox tillgänglig bör utrustningen kompletteras med munskydd och skyddsglasögon. Om luft eller överskottslösning behöver tryckas ur sprutan före injektion, bör detta ske mot en steril kompress. Beträffande administreringsteknik och hanteringsföreskrifter hänvisas för Sverige till Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter 1999:11 ”Cytostatika”.

   Administrering

   Injektionsteknik

   Eldisine får endast ges intravenöst. Intratekalinjektion leder vanligen till döden.


   Iakttag stor noggrannhet vid beräkning av dosen. Eldisine administreras intravenöst via flervägskran under pågående infusion eller som direkt intravenös injektion. Injektionen bör ta 1 – 3 minuter.


   Observera

   Iakttag största försiktighet vid administrering. Om extravasalt läckage sker, ger detta upphov till kraftig vävnadsirritation och administreringen bör avbrytas omedelbart. Eventuellt kvarstående mängd bör ges i en annan ven. Lokal värme fördelar den feladministrerade dosen och brukar minska obehaget.

   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018-02-14

   Följande uppgifter är uteslutande för läkare och hälsovårdspersonal:

   Handhavande

   Hantering av preparatet bör helst ske i skyddsbox, varvid skyddsrock och handskar bör användas. Finns ej skyddsbox tillgänglig bör utrustningen kompletteras med munskydd och skyddsglasögon. Om luft eller överskottslösning behöver tryckas ur sprutan före injektion, bör detta ske mot en steril kompress. Beträffande administreringsteknik och hanteringsföreskrifter hänvisas för Sverige till Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter 1999:11 ”Cytostatika”.


   Färdigställande

   Injektionsvätskan beredes genom tillsats av 5 ml steril natriumkloridlösning 9 mg/ml eller sterilt vatten. Tillsätt lösningsmedlet långsamt utefter injektionsflaskans vägg. Beredd lösning har styrkan 1 mg/ml. Färdigberedd injektionsvätska har pH 3,5 – 5,5.

   Lämpligt är att förse eventuellt förfyllda sprutor med texten “Får endast ges i.v. Intratekal injektion leder till döden.”


   Injektionsteknik

   Eldisine får endast ges intravenöst. Intratekalinjektion leder vanligen till döden.


   Iakttag stor noggrannhet vid beräkning av dosen. Eldisine administreras intravenöst via flervägskran under pågående infusion eller som direkt intravenös injektion. Injektionen bör ta 1 – 3 minuter.


   Hållbarhet och förvaring

   Preparatet skall förvaras vid 2ºC – 8ºC (i kylskåp). Färdigberedd lösning förvaras vid 2ºC - 8ºC (i kylskåp) och skall användas inom 24 timmar.


   Blandbarhet

   Eldisine får ej blandas med andra läkemedel och skall ej spädas med injektionsvätskor som ändrar pH.


   Observera

   Iakttag största försiktighet vid administrering. Om extravasalt läckage sker, ger detta upphov till kraftig vävnadsirritation och administreringen bör avbrytas omedelbart. Eventuellt kvarstående mängd bör ges i en annan ven. Lokal värme fördelar den feladministrerade dosen och brukar minska obehaget.


   Varning

   Observera att intratekaladministrering av Eldisine vanligen är fatal:

   Efter oavsiktlig, intratekal administrering är akut, neurokirurgisk intervention nödvändig för att förebygga progredierande förlamning ledande till död. Hos ett mycket begränsat antal patienter har livshotande paralys med efterföljande död undvikits, dock med uttalad neurologisk sequele och med begränsad symptomregress i efterförloppet. Baserat på publicerat material om handläggningen av dessa svåra fall, dvs. en administrering av Eldisine av misstag via en intratekal infart, bör följande behandling initieras omedelbart efter feladministreringen. I de fall som rapporterats har Ringer-laktat lösning använts vid spinalspolningen enligt nedan. Här är den dock ersatt med steril natriumkloridlösning 9 mg/ml.


   1. Avlägsna via lumbalpunktion så mycket cerebrospinalvätska som ur säkerhetssynpunkt är möjligt.


   2. Inför en epiduralkateter i subaraknoidalrummet via en intervertebral infart superiort om den initiala lumbala infarten. Spola spinalkaviteten med steril natriumkloridlösning 9 mg/ml.


   3. Beställ färskt frusen plasma och tillsätt 25 ml till varje 1000 ml steril natrium-kloridlösning 9 mg/ml.


   4. Låt en neurokirurg införa ett intraventrikulärt drän alternativt en kateter. Fortsätt med spinalspolning med vätskedränage via den lumbala utfarten och till ett slutet dränagesystem. Steril natriumkloridlösning 9 mg/ml ges som kontinuerlig infusion med 150 ml/timme eller med 75 ml/timme när färskt frusen plasma har tillsatts. Infusionshastigheten skall justeras så att en proteinnivå av 1500 mg/l (150 mg/dl) bibehålls i spinalvätskan.


   Följande åtgärder har också beskrivits som tillägg utöver det ovan beskrivna men tillägget kan dock ej bedömas som essentiellt då substansernas betydelse för att reducera neurotoxiciteten ej är fastställd.

   • Glutaminsyra har administrerats intravenöst 10 mg över 24 timmar, följt av 500 mg peroralt 3 gånger dagligen under 1 månad.

   • Folinsyra har administrerats intravenöst som en 100 mg bolusdos och därefter infunderats med en hastighet av 25 mg/timme under 24 timmar, följt av en 25 mg bolusdos var 6:e timme under 1 vecka.

   • Pyridoxin har administrerats intravenöst 50 mg över 30 minuter var 8:e timme.


   Skyddsinstruktioner

   Avfall (injektionsflaskor, kompresser, injektionssprutor etc.), som varit i kontakt med injektionsvätskan, skall hanteras enligt gällande regler för riskavfall. Om preparatet kommer i kontakt med ögonen, kan detta ge upphov till allvarlig irritation. Ögonen sköljs omedelbart och grundligt med vatten. Vid bestående irritation bör läkare kontaktas. I händelse av spill på huden sköljs noga med vatten.


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Eldisine®

  Pulver till injektionsvätska, lösning 5 mg 5 milligram Injektionsflaska

  • Varunummer: 535278
  • Tillverkare: STADA Nordic ApS

  1.393,50 kr

  Jämförpris: 278,70 kr / milligram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?