Webbpris
Bild på Duraphat
 • Tandkräm
 • Läkemedel
 • Innehåller natriumfluorid.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Duraphat

   5 mg/g tandkräm
   Aktiv substans: Natriumfluorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Detta läkemedel är receptfritt. Duraphat måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till tandläkare eller apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Du måste kontakta tandläkare om symtomen försämras eller inte förbättras

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta tandläkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD DURAPHAT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER DURAPHAT
   3. HUR DU ANVÄNDER DURAPHAT
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR DURAPHAT SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD DURAPHAT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Duraphat tandkräm används för att förebygga karies (hål) i tänderna hos ungdomar från 16 år och vuxna, framförallt hos personer som löper risk att få många hål i tänderna. Denna tandkräm innehåller fluor som natriumsalt, som tillhör en grupp läkemedel som kallas medel mot karies.

   2. INNAN DU ANVÄNDER DURAPHAT

   Använd inte Duraphat

   • om du är allergisk (överkänslig) mot natriumfluorid eller något av övriga innehållsämnen i Duraphat.

   Var särskilt försiktig med Duraphat

   • Duraphat innehåller mycket fluor. Fluor i form av tabletter, droppar, tuggummi, geler eller tandlack samt vatten eller salt med fluortillsats ska undvikas när Duraphat används. För att förhindra att fluor lagras i kroppen, ska det totala intaget av fluor utvärderas innan användning av denna fluortandkräm. Rådgör med tandläkare eller apotekspersonal angående detta.

   • Duraphat är inte lämpligt för barn och ungdomar under 16 år.

   Användning av andra läkemedel

   Det finns inga kända fall där andra läkemedel påverkat eller påverkats av detta läkemedel. Tala om för din tandläkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Användning av Duraphat med mat och dryck

   Vatten och salt med fluortillsats ska undvikas vid användning av denna tandkräm. Mat eller vätska som intas direkt efter tandborstning, kan hindra den återuppbyggande effekten på tänderna. Borsta därför tänderna med Duraphat efter måltider.

   Graviditet och amning

   Erfarenhet av användning hos gravida kvinnor saknas. Som för andra läkemedel, rådgör med läkare, tandläkare eller apotekspersonal innan användning av denna tandkräm om du är gravid eller ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Duraphat förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Viktig information om något innehållsämne i Duraphat

   Denna tandkräm innehåller natriumbensoat. Natriumbensoat är lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor.


   3. HUR DU ANVÄNDER DURAPHAT

   Duraphat kan användas av personer från 16 år.

   Använd alltid Duraphat enligt tandläkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga tandläkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Använd Duraphat vid tandborstning, 3 gånger per dag

   • tryck ut 2 cm tandkräm på tandborsten vid varje tillfälle (2 cm ger mellan 3 mg till 5 mg fluor)

   • borsta tänderna efter varje måltid

   • borsta från gommen och mot tändernas tuggytor

   • spotta ut skummet, svälj inte

   Noggrann tandborstning tar ungefär 3 minuter.

   Om du fått i dig för stor mängd tandkräm eller om t.ex. ett barn fått i sig denna tandkräm av misstag och om du får magproblem som kräkning, diarré och magsmärta, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig denna bipacksedel.

   Duraphat innehåller mentol som vid intag av misstag i för stora mängder kan orsaka kramper, speciellt hos små barn.

   Om du regelbundet sväljer för mycket tandkräm under flera månader och år, kan du få dental fluoros (missfärgningar eller fläckar på tandemaljen eller svag emalj) eller fluoros i skelettet (osteoskleros; ökad benförtätning).

   Om du har glömt att använda Duraphat

   Om du har glömt att använda Duraphat bara använd Duraphat när du kommer ihåg det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Fortsätt behandlingen som vanligt efter nästa måltid.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta tandläkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Duraphat orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   I vissa sällsynta fall kan allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner) uppkomma, t.ex. hudutslag (≥1/10.000 till <1/1.000). Det betyder att för 10 000 patienter som använder detta läkemedel kan mellan en till tio personer få en överkänslighetsreaktion.

   Brännande känsla i munnen har också rapporterats.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR DURAPHAT SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på tuben och kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 ºC.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är fluor (som natriumfluorid). 1 g tandkräm innehåller 5 mg fluor, motsvarande 5000 ppm fluor.

   • Övriga innehållsämnen är flytande sorbitol (icke-kristalliserande), kiseldioxid för dental användning, kiseldioxid för dental användning (utfälld), makrogol 600, tetrakaliumpyrofosfat, xantangummi, natriumbensoat (E211), natriumlaurilsulfat, spearmint-arom (innehållande pepparmyntolja, karvon, spearmintolja, mentol, anetol och citronolja), sackarinnatrium, briljantblått FCF (E133) och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Duraphat är en blåfärgad tandkräm.

   Tandkrämen förpackas i en 51 g tub i en ytterkartong.

   Förpackningsstorlekar: 1 x 51 g tub eller 3 x 51 g tuber.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Colgate-Palmolive A/S

   Bredevej 2

   2830 Virum

   Danmark

   Tillverkare

   Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o. o.

   Al. Colgate 2, 58-100 Świdnica, Polen

   eller

   Thepenier Pharma Industrie S.A.S.

   Route D’Alençon, Saint-Langis-Lès-Mortagne

   61400 Mortagne, Frankrike

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Danmark:

   Duraphat 5mg/g Tandpasta

   Frankrike:

   Duraphat 500mg/100g pâte dentifrice

   Grekland:

   Duraphat 5000 Toothpaste

   Polen:

   Duraphat 5000 Pasta do zębów

   Portugal:

   Duraphat 5000, Pasta dentifrica

   Storbritannien/Irland:

   Duraphat 5000ppm Fluoride Toothpaste

   Sverige:

   Duraphat 5mg/g Tandkräm

   Tyskland:

   Duraphat Fluorid 5mg/g Zahnpaste

   Norge:

   Duraphat 5mg/g Tandkrem

   Finland:

   Duraphat 5mg/g Hammastahna Fluori

   Island:

   Duraphat 500mg/100g Tanpasta


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-12-13

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Duraphat

  Tandkräm 5 mg/g 1 x 51 gram Tub

  • Varunummer: 038909
  • Tillverkare: Colgate-Palmolive A/S

  82 kr

  (Ord. pris 105 kr)

  Jämförpris: 82 kr / st

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/duraphat-tandkram-5-mg-per-g-1-x-51-gram-tub-212873/ 212873 Duraphat https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/038909s.jpg 105.00 82.00 SEK Duraphat InStock Tandkräm Meny Meny/Mun & tänder Meny/Mun & tänder/Tandhygien Meny/Mun & tänder/Tandhygien/Fluor Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Onlinepriser Webbpris Webbpris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Tandkräm 5 mg/g 1 x 51 gram Tub