När du köper denna går 5 kr till Djurens Vänner.

Bild på Drontal® vet.
 • Avmaskning för katt
 • Läkemedel
 • Mot spolmask & bandmask, även dvärgbandmask. Ges som engångsdos. Ej till dräktig, lakterande eller katt yngre en 6 veckor
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Bayer Animal Health GmbH, D-513 68 Leverkusen, Tyskland

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   KVP Pharma + Veterinär-Produkte GmbH, Projensdorfer Str 324, 24106 Kiel, Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Drontal vet. 230 mg/20 mg filmdragerade tabletter

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 tablett innehåller:
   Aktiva innehållsämnen: Pyrantelembonat 230 mg och prazikvantel 20 mg. Hjälpämnen: Majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, povidon, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, Makrogol 4000, hypromellos, titandioxid (E171).

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

   Drontal vet. är ett maskmedel som skall användas då katten är angripen av rundmask (spolmask, hakmask) och bandmask.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas till katter som är yngre än 6 veckor.

   6. BIVERKNINGAR

   Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade):

   Dreglande, illamående och kräkningar samt jämviktsrubbning och oredighet.

   Biverkningarna är vanligen lätta, kortvariga och övergående. Biverkningarna i mage och tarm kan bero på främmande proteiner som de döende maskarna producerar.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Katt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

   Normaldos (engångsdos): 1 tablett/4 kg kroppsvikt. Tabletten är delbar. Om tabletten skall delas, lägg den på hårt underlag med mittskåran upp och tryck. Om Drontal vet. fås på recept skall veterinärens dosering alltid följas.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Drontal vet. tabletter kan ges direkt i munnen eller blandas i maten.

   10. KARENSTID

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
   Parasiter (maskar) kan bli motståndskraftiga mot en viss klass av maskmedel vid ofta upprepad användning av medel mot mask ur denna klass.

   Dräktighet och digivning
   Kan användas under dräktighet och digivning.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)
   5 gånger rekommenderad dos har tolererats väl. Vid ännu högre doser har symptom på intolerans i form av kräkningar observerats.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-11-15

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Bayer A/S

   Animal Health

   Arne Jacobsens Allé 13

   2300 Köpenhamn S

   Danmark

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Drontal® vet.

  Filmdragerad tablett 230 mg/20 mg 24 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 522271
  • Tillverkare: Bayer A/S

  885 kr

  Jämförpris: 36,88 kr / tablett(er)

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/drontal-vet-filmdragerad-tablett-230-mg-per-20-mg-24-tabletter-blister-245168/ 245168 Drontal® vet. https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/522271s.jpg 885.00 885.00 SEK Drontal InStock Avmaskning för katt Speciellt för Speciellt för/Djur Speciellt för/Djur/Katt Speciellt för/Djur/Katt/Mask Speciellt för/Djur/Katt/Mask/Resa utomlands Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Filmdragerad tablett 230 mg/20 mg 24 tablett(er) Blister