Bild på Drontal® comp vet.
 • Avmaskning för hund
 • Läkemedel
 • Mot spolmask & bandmask, även dvärgbandmask. Ges som engångsdos. Ej till dräktig tik.
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Bayer Animal Health GmbH, D-513 68 Leverkusen, Tyskland


   Tillverkare:
   KVP Pharma und Veterinär-Produkte GmbH, Projendorfer Str 324, D-24106 Kiel, Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Drontal comp. vet. 150 mg/144 mg/50 mg tabletter. Febantel, pyrantelembonat, prazikvantel

   3. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 benformad, ljusbrun till brun tablett med brytskåra innehåller:
   Aktiva substanser: Febantel 150 mg, pyrantelembonat 144 mg och prazikvantel 50 mg.
   Hjälpämnen: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, povidon, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, köttarom 116,5 mg.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   Drontal Comp vet. är ett avmaskningsmedel som skall användas då hunden samtidigt är angripen av rundmask och bandmask. Dessutom som förebyggande avmaskning av hundar som vistats i områden där rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) förekommer, och som samtidigt antas ha infektion med rundmask.
   (Rävens dvärgbandmask är vanligast förekommande i Centraleuropa, men har även konstaterats i Danmark och Sverige.)

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   I ytterst sällsynta fall kan lätta mag-tarmstörningar (t.ex. kräkningar) förekomma.


   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.


   7. DJURSLAG

   Hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR


   Vanlig dos är 1 tablett per 10 kg som engångsdos, se nedanstående doseringsschema.


   Tabletten kan delas.

   Kroppsvikt

   Antal tabletter

   under 5 kg

   ½

   5-10 kg

   1

   10-15 kg

   1 ½

   15-20 kg

   2

   osv.


   Veterinärens dosering skall alltid följas om sådan finns.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Drontal comp. vet. tabletter ges omedelbart före måltid eller blandat i fodret.
   Inga begränsningar beträffande födointag.

   10. KARENSTID

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
   Långtidsanvändning och ofta upprepad användning av avmaskningsmedel kan leda till motståndskraft mot avmaskningsmedel.
   Bandmaskangrepp är osannolikt hos valpar yngre än 6 veckor.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur
   För god hygien; personer som administrerar tabletten direkt till hunden eller blandar den i maten bör tvätta händerna efteråt.


   Dräktighet och digivning.
   Drontal comp vet. ska inte användas under de två första tredjedelarna av dräktigheten (de första 6 veckorna).


   Drontal Comp vet. och andra läkemedel
   Samtidig användning av andra läkemedel med antikolinerg effekt, till exempel läkemedel innehållande foxim, ska undvikas eftersom det kan leda till förgiftning.
   Foxim används mot utvärtes parasiter.
   Om du är osäker, rådgör med veterinär eller apotekspersonal om din hund använder andra läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.


   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överblivet eller för gammalt läkemedel från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-09-23

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Tryckförpackning; 2 och 24 tabletter.


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


   Bayer A/S

   Animal Health

   Arne Jacobsens Allé 13

   2300 Köpenhamn S

   Danmark

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Drontal® comp vet.

  Tablett 150 mg/144 mg/50 mg 24 styck Blister

  • Varunummer: 022329
  • Tillverkare: Bayer A/S

  809 kr

  Jämförpris: 33,71 kr / styck

  Produkten finns för tillfället inte på webblagret.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/drontal-comp-vet-tablett-150-mg-per-144-mg-per-50-mg-24-styck-blister-218804/ 218804 Drontal® comp vet. https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/022329s.jpg 809.00 809.00 SEK Drontal OutOfStock Avmaskning för hund Speciellt för Speciellt för/Djur Speciellt för/Djur/Hund Speciellt för/Djur/Hund/Avmaskning Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Tablett 150 mg/144 mg/50 mg 24 styck Blister