När du köper denna går 5 kr till Djurens Vänner.

Bild på Drontal® Comp Forte vet.
 • Avmaskning för stor hund
 • Läkemedel
 • Mot spolmask & bandmask, även dvärgbandmask. Ges som engångsdos. Ej till dräktig tik.
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Bayer Animal Health GmbH, D-513 68 Leverkusen, Tyskland

   Tillverkare:
   KVP Pharma und Veterinär-Produkte GmbH, Projensdorfer Str 324, D-24106 Kiel, Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Drontal Comp Forte vet. 525 mg/504 mg/175 mg tabletter. Febantel, pyrantelembonat, prazikvantel

   3. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 svagt brun till brun oval tablett med brytskåra innehåller:

   Aktiva substanser: Febantel 525 mg, pyrantelembonat 504 mg och prazikvantel 175 mg
   Hjälpämnen: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, povidon, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, köttarom.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   Drontal Comp Forte vet. är ett avmaskningsmedel som skall användas då hunden samtidigt är angripen av rundmask och bandmask. Dessutom som förebyggande avmaskning av hundar som vistats i områden där rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) förekommer, och som samtidigt antas ha infektion med rundmask.
   (Rävens dvärgbandmask är vanligast förekommande i Centraleuropa, men har även konstaterats i Danmark och Sverige.)

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   I ytterst sällsynta fall kan lätta mag-tarmstörningar (t.ex. kräkningar) förekomma.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Vanlig dos är 1 tablett per 35 kg kroppsvikt som engångsdos.

   Tabletten kan delas.

   Veterinärens dosering skall alltid följas om sådan finns.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Drontal Comp. Forte vet. tabletter ges omedelbart före måltid eller blandat i fodret.
   Inga begränsningar beträffande födointag.

   10. KARENSTID

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
   Långtidsanvändning och ofta upprepad användning av avmaskningsmedel kan leda till motståndskraft mot avmaskningsmedel.
   Bandmaskangrepp är osannolikt hos valpar yngre än 6 veckor.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinär­medicinska läkemedlet till djur
   För god hygien; personer som administrerar tabletten direkt till hunden eller blandar den i maten bör tvätta händerna efteråt.

   Dräktighet och digivning.
   Drontal Comp Forte vet. ska inte användas under de två första tredjedelarna av dräktigheten (de första 6 veckorna).

   Drontal Comp Forte vet. och andra läkemedel
   Samtidig användning av andra läkemedel med antikolinerg effekt, till exempel läkemedel innehållande foxim, ska undvikas eftersom det kan leda till förgiftning.
   Foxim används mot utvärtes parasiter.
   Om du är osäker, rådgör med veterinär eller apotekspersonal om din hund använder andra läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överblivet eller för gammalt läkemedel från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-11-15

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Blister med 2, 8, 10, 20, 24, 50, 56 eller 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Bayer A/S

   Animal Health

   Arne Jacobsens Allé 13

   2300 Köpenhamn S

   Danmark

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Drontal® Comp Forte vet.

  Tablett 525 mg/504 mg/175 mg 2 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 019010
  • Tillverkare: Bayer A/S

  219 kr

  Jämförpris: 109,50 kr / tablett(er)

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/drontal-comp-forte-vet-tablett-525-mg-per-504-mg-per-175-mg-2-tabletter-blister-214137/ 214137 Drontal® Comp Forte vet. https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/019010s.jpg 219.00 219.00 SEK Drontal InStock Avmaskning för stor hund Speciellt för Speciellt för/Djur Speciellt för/Djur/Hund Speciellt för/Djur/Hund/Avmaskning Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Tablett 525 mg/504 mg/175 mg 2 tablett(er) Blister