När du köper denna går 5 kr till Djurens Vänner.

Bild på Droncit® vet.
 • Avmaskning för hund& katt
 • Läkemedel
 • Mot bandmask, även dvärgbandmask. Tabletter som ges som engångsdos.
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Bayer Animal Health GmbH
   D-51368 Leverkusen
   Tyskland

   Tillverkare:
   KVP Pharma + Vetrinär Produkte GmbH,

   Projensdorfer Str. 324

   D-24106 Kiel

   Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Droncit vet. 50 mg tabletter. Prazikvantel

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En tablett innehåller:

   Aktivt innehållsämne
   Prazikvantel 50 mg

   Hjälpämnen
   Vattenfri laktos
   Mikrokristallin cellulosa
   Majsstärkelse
   Povidon
   Natriumlaurilsulfat
   Magnesiumstearat
   Vattenfri kolloidal kiseldioxid

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Bandmask hos hund och katt.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga kända.

   6. BIVERKNINGAR

   Inga kända.
   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Katt och hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Normaldos mot bandmask utom Diphyllobotrium: engångsdos 5 mg/kg (en tablett/10 kg)

   Doseringstabell:

   Djurets vikt

   Antal tabletter

   < 5 kg

   ½

   5-10 kg

   1

   11-20 kg

   2

   21-30 kg

   3

   31-40 kg

   4

   41-50 kg

   5

   51-60 kg

   6

   Diphyllobotrium: engångsdos 40 mg/kg (8 tabletter/10 kg). Denna parasit kan finnas i rå insjöfisk.

   Om veterinären har ordinerat en annan dos, bör veterinärens anvisning följas.

   Om djuret smittas på nytt, upprepas behandlingen.

   Droncit vet. kan ges direkt eller inblandat i fodret.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Inga speciella åtgärder behöver iakttagas.

   10. KARENSTID

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Dräktighet och laktation

   Kan administreras under dräktighet och digivning.

   Överdosering

   Symtom på överdosering: Kräkningar kan förekomma.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överblivet eller för gammalt läkemedel från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-11-17

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar: Blisterförpackning 2 och 20 tabletter
   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Information lämnas av:

   Bayer A/S

   Animal Health

   Arne Jacobsens Allé 13

   2300 Köpenhamn S

   Danmark

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Droncit® vet.

  Tablett 50 mg 20 styck Blister

  • Varunummer: 460465
  • Tillverkare: Bayer A/S

  629 kr

  Jämförpris: 31,45 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/droncit-vet-tablett-50-mg-20-styck-blister-210115/ 210115 Droncit® vet. https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/460465s.jpg 629.00 629.00 SEK Droncit InStock Avmaskning för hund& katt Speciellt för Speciellt för/Djur Speciellt för/Djur/Katt Speciellt för/Djur/Katt/Mask Speciellt för/Djur/Katt/Mask/Resa utomlands Speciellt för/Djur/Hund Speciellt för/Djur/Hund/Avmaskning Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Tablett 50 mg 20 styck Blister