Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Tyskland.


   Tillverkare:
   KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel, Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Droncit vet. 57 mg/ml injektionsvätska, lösning. Prazikvantel

   3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller:


   Aktiv substans
   Prazikvantel 57 mg


   Hjälpämnen
   Bensylalkohol 75 mg, klorbutanolhemihydrat 5 mg, propylenglykol

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För behandling av bandmask hos katt och hund orsakad av:


   • Taenia

   • Echinococcus

   • Multiceps

   • Dipylidium

   • Joyeuxiella

   • Diphyllobotrium

   • Mesocestoides

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga kända.

   6. BIVERKNINGAR

   Lokala reaktioner på injektionsplatsen kan förekomma.


   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Katt och hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Normaldos (engångsdos) hund och katt: 5 mg/kg kroppsvikt (0,1 ml/kg kroppsvikt). Dosen kan ges subkutant eller intramuskulärt.


   Ökad dos (engångsdos) mot Diphyllobotrium: 40 mg/kg kroppsvikt, (0,7 ml/kg kroppsvikt). Injektionsvolym över 3 ml bör vid subkutaninjektion fördelas på flera ställen p.g.a. risk för lokal irritation eller ges intramuskulärt.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   -

   10. KARENSTID

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras i skydd mot kyla.


   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Överdosering
   Vid kraftig överdosering kan kräkningar förekomma.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Överbliven medicin bör lämnas till apotek för destruktion.
   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-11-15

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Användning under dräktighet och laktation
   Kan administreras under dräktighet och digivning.


   Inre förpackning (förpackningstyp och material)
   Glasflaska 10 ml.


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


   Bayer A/S

   Animal Health

   Arne Jacobsens Allé 13

   2300 Köpenhamn S

   Danmark

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Droncit® vet.

  Injektionsvätska, lösning 57 mg/ml 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 002659
  • Tillverkare: Bayer A/S

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?