När du köper denna går 5 kr till Djurens Vänner.

Bild på Dronbits
 • Avmaskning för hund
 • Läkemedel
 • Mot rundmask och bandmask. Ges som engångsdos. Ej till dräktig tik
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Tyskland

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel, Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Dronbits 150 mg/144 mg/50 mg febantel/pyrantelembonat/prazikvantel tablett.

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje tablett innehåller:

   Aktiva substanser

   150 mg febantel

   144 mg pyrantelembonat (motsvarar 50 mg pyrantel)

   50 mg prazikvantel

   Ljusbrun till brun, köttsmakande, benformad tablett med brytskåra på båda sidor. Tabletten kan delas i två lika stora delar.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För behandling av blandinfektioner med följande arter av rundmaskar och bandmaskar.

   Rundmaskar:

   Spolmask (vuxna och sena omogna stadier)

   Toxocara canis, Toxascaris leonine

   Hakmask (vuxna stadier)

   Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum

   Piskmask (vuxna stadier)

   Trichuris vulpis

   Bandmaskar (vuxna och omogna stadier):

   Echinococcus granulosus

   Echinococcus multilocularis

   Dipylidium caninum

   Taenia spp.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot något hjälpämne.

   Använd inte under 1:a och 2:a tredjedelen av dräktigheten (se avsnitt Särskilda varningar).

   6. BIVERKNINGAR

   I mycket ovanliga fall kan milda och övergående mag-tarmstörningar förekomma (t.ex. kräkningar).

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   • Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Ska endast ges via munnen.

   Dosering

   För behandling av hund, 1 tablett per 10 kg kroppsvikt (15 mg febantel, 14,4 mg pyrantelembonat och 5 mg prazikvantel/kg kroppsvikt).

   Dosera enligt följande:

   Kroppsvikt (kg)

   Antal tabletter

   2 – 5

   ½

   >5 – 10

   1

   >10 – 15

   >15 – 20

   2

   För varje ytterligare 5 kg kroppsvikt, ges ytterligare en halv tablett.

   Administrering och behandlingstid

   Tabletterna är smaksatta. Studier har visat att de är välsmakande och intas frivilligt av de flesta hundar (ca 9 av 10) som testades.

   Tabletterna ska ges som engångsdos.

   Veterinär bör rådfrågas om behov av upprepade behandlingar, och med vilket intervall dessa ska ges.

   Läkemedlet skall ej användas på hundar som väger mindre än 2 kg.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Tabletterna kan ges med eller utan mat. Tillgång till normal diet behöver inte begränsas före eller efter behandling.

   10. KARENSTID

   Ej relevant

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och blister efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Överbliven delad tablett bör förvaras i det öppnade blistret inslagen i aluminiumfolie. Hållbarhet för delad tablett: 7 dagar.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Loppor agerar mellanvärd för en typ av bandmask – Dipylidium caninum. Angrepp av bandmask återkommer om inte mellanvärdar såsom loppor, möss etc. bekämpas.

   För att minimera risken för återkommande och nya angrepp bör hundens avföring samlas in och kastas under 24 timmar efter behandling.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   För god hygien; tvätta händerna efter hantering av tabletterna.

   Andra försiktighetsåtgärder

   Eftersom produkten innehåller praziquantel, är produkten effektivt mot Echinococcus spp. (bl. a. dvärgbandmask) som inte förekommer i alla EU-länder, men har blivit allt vanligare. Echinococcus utgör en risk för människor. Echinococcus är en anmälningspliktig sjukdom som ska anmälas till Världsorganisationen för djurhälsa (OIE). Om det finns misstanke om Echinococcus-infektion måste speciella riktlinjer för behandling, uppföljning och säkerhetsåtgärder för människor, inhämtas från behörig myndighet.

   Dräktighet och digivning:

   Höga doser av febantel givet under tidig dräktighet har gett upphov till fosterskadande effekter hos råttor, får och hundar.

   Säkerheten för detta läkemedel har inte fastställts under den 1:a och 2:a tredjedelen av dräktigheten. Använd inte detta läkemedel på dräktiga hundar under 1:a och 2:a tredjedelen av dräktigheten. (se avsnitt 5. Kontraindikationer).

   En engångsbehandling under den sista tredjedelen av dräktigheten eller under digivning har påvisats vara säker.

   Andra läkemedel och Dronbits:

   Detta läkemedels och piperazin-produkters effekt mot mask kan motverkas om produkterna används samtidigt.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Upp till 10 gånger den rekommenderade dosen av detta läkemedel tolererades utan tecken på biverkningar hos hundar och valpar.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-11-15

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar:

   Receptfria förpackningsstorlekar: Kartonger innehåller 2, 4, 6, 24 tabletter.

   Receptbelagda förpackningsstorlekar: Kartonger innehåller 102, 312 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   Bayer A/S

   Animal Health

   Arne Jacobsens Allé 13

   2300 Köpenhamn S

   Danmark

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Dronbits

  Tablett 150 mg/144 mg/50 mg 2 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 509045
  • Tillverkare: Bayer A/S

  109 kr

  Jämförpris: 27,25 kr / tablett(er)

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/dronbits-tablett-150-mg-per-144-mg-per-50-mg-2-tabletter-blister-513929/ 513929 Dronbits https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/509045s.jpg 109.00 109.00 SEK InStock Avmaskning för hund Speciellt för Speciellt för/Djur Speciellt för/Djur/Hund Speciellt för/Djur/Hund/Avmaskning Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Tablett 150 mg/144 mg/50 mg 2 tablett(er) Blister