Webb-pris
Bild på Descutan
 • Hudtvätt inför operation
 • Läkemedel
 • Klorhexidin. För att förebygga infektion vid operation. Räcker till att tvätta huden 2 gånger. Följ instruktion i bipacksedel.
 • Används på rekommendation från sjukvården.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Descutan

   4% kutan lösning och kutan svamp samt 4% kutan svamp
   klorhexidinglukonat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Descutan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Descutan
   3. Hur du använder Descutan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Descutan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Descutan är och vad det används för

   Descutan är ett bakteriedödande hudrengöringsmedel som används för att förebygga infektion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Descutan

   Använd inte Descutan

   • om du är allergisk mot klorhexidinglukonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

   • i leder, på senor, hjärnan, ryggmärgshinna eller på perforerade trumhinnor eftersom Descutan är giftigt för nervsystemet.

   Varningar och försiktighet

   • om lösningen kommer i kontakt med ögonen. Skölj då genast noggrant med vatten.

   Barn

   Används med försiktighet hos nyfödda, särskilt de som är födda för tidigt. Klorhexidin kan orsaka kemiska brännskador på huden.

   Graviditet och amning

   Inga kända risker.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Descutan påverkar inte din förmåga att köra bil eller sköta maskiner.


   3. Hur du använder Descutan

   Descutan tvättsvamp används för kroppstvätt och Descutan lösning används för hårtvätt. För beskrivning av hur du går till väga se ”Tvättinstruktion för Descutan”. Om sjukvårdspersonalen ordinerar annat (som t.ex. att du skall tvättas vid ankomst till sjukhuset) gäller givetvis de instruktionerna.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Hudirritation

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Allergiska reaktioner, ögonirritaion och hörselskador.

   Enstaka fall av anafylaktisk reaktion i samband med utvärtes behandling med klorhexidinglukonat har beskrivits.

   Kemiska brännskador hos nyfödda kan förekomma, men frekvensen är okänd.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Descutan ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är klorhexidinglukonat 40 mg/ml.

   • Övriga innehållsämnen är polyoxyetylen-polyoxypropylenkondensat, fettsyreamidoalkyldimetylaminoxid, isopropanol, D-glykonolakton, renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Hemtvättpack: 4 tvättsvampar à 15 ml samt 4 påsar à 10 ml lösning

   Sjukhusförpackning: 50 tvättsvampar à 15 ml.

   Sjukhusförpackning, kombipack: 40 tvättsvampar à 15 ml samt 40 påsar à 10 ml lösning.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Fresenius Kabi AB

   751 74 Uppsala


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-01-13


   Tvättinstruktion för Descutan

   Tvättinstruktion och informationsblad för patienter finns på flera språk på www.fresenius-kabi.se/Produkter/Desinfektion/Descutan

   1. Ta av klocka, ringar och andra smycken.


   2. Duscha hela kroppen inklusive håret med vatten. Stäng av duschen.


   3. Tvätta håret med lösningen i påsen.

    Tvätta håret med lösningen i påsen


    OBS! Använd inte Descutan i hörselgången, fetvadd kan rekommenderas. Undvik kontakt med ögonen.


   4. Öppna svampförpackningen och fyll på med vatten för att fukta svampen. Tvätta kroppen med svampen enligt nedanstående punkter.


    Öppna svampförpackningen och fyll på med vatten för att fukta svampen


   5. Tvätta ansiktet. Var noga kring näsan.


   6. Tvätta överkroppen, var särskilt noga med armhålor och navel.


   7. Tvätta underkroppen, benen och fötterna. Var särskilt noga med könsorgan och ljumskar.


   8. Skölj av hela kroppen med vatten. Stäng av duschen.


   9. Tag ny svamp och tvållösning och upprepa hela tvättningen från steg 3 till 8 ytterligare en gång.


    Upprepa hela tvättningen från steg 3 till 8 ytterligare en gång


   10. Torka kroppen med en ren handduk.

    OBS! När du tvättat kropp och hår med Descutan skall du inte duscha med vanlig tvål, schampo eller balsam och inte heller använda hudlotion, eftersom detta kan förstöra den kvardröjande effekten hos Descutan.


   11. Tag på rena kläder. Byt till rena sängkläder.

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Descutan

  Kutan lösning + medicinerad svamp 4 % 4 x 15 milliliter Kombinationsförpackning

  • Varunummer: 101805
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  159 kr

  (Ord. pris 163 kr)

  Jämförpris: 163 kr / st

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/descutan-kutan-losning-plus-medicinerad-svamp-4-procent-4-x-15-milliliter-kombinationsforpackning-233962/ 233962 Descutan https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/101805s.jpg 163.00 159.00 SEK Descutan InStock Hudtvätt inför operation Meny Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Kutan lösning + medicinerad svamp 4 % 4 x 15 milliliter Kombinationsförpackning