Bild på Cynaramin
 • Extrakt av maskros, boldo
 • Trad. växtbaserat läkemedel
 • Kan användas vid tillfälliga matsmältningsbesvär såsom nedsatt aptit, uppkördhet eller väderspänning
 • Indikationerna grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Cynaramin

   Orala droppar, lösning
   Extrakt av maskros och extrakt av boldo

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 4 veckor.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD CYNARAMIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER CYNARAMIN
   3. HUR DU ANVÄNDER CYNARAMIN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR CYNARAMIN SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD CYNARAMIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Cynaramin är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid tillfälliga matsmältningsbesvär såsom nedsatt aptit, uppkördhet och väderspänning.

   Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

   2. INNAN DU ANVÄNDER CYNARAMIN

   Använd inte Cynaramin

   – om du är allergisk (överkänslig ) mot boldo eller maskros, eller andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, röd solhatt, malört) eller mot något hjälpämne i produkten.

   – för behandling av barn under 2 år på grund av produktens innehåll av alkohol.

   Barn och ungdomar

   Cynaramin rekommenderas inte till barn under 12 år, eftersom erfarenheten är begränsad.

   Var särskilt försiktig med Cynaramin

   – försiktighet bör iakttas vid obstruktion av gallvägarna, gallgångsinflammation, leversjukdom, gallsten och andra gallvägssjukdomar.

   Användning av andra läkemedel

   Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad.

   Användning av Cynaramin med mat och dryck

   Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad.

   Graviditet och amning

   I brist på tillräckliga data kan användning av Cynaramin inte rekommenderas under graviditet och amning. Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Cynaramin kan försämra förmågan att köra bil och att använda maskiner. Om du känner dig påverkad av Cynaramin, ska du inte köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt i denna bipacksedel. Diskutera med läkare om du är osäker. 

   Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Cynaramin

   Innehåller 57 % (v/v) etanol (alkohol) motsvarande 0,45 g per dos motsvarande 1,1 cl starköl, eller 0,5 cl vin per ml Cynaramin. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom personer med leversjukdomar eller epilepsi.


   3. HUR DU ANVÄNDER CYNARAMIN

   Använd alltid Cynaramin enligt anvisningarna i bipacksedeln. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.

   Doseringsanvisning

   Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år: 1 ml (ca 38 droppar) i ½ glas vatten 3-5 gånger dagligen.

   Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 2 veckors behandling eller om symtomen förvärras under användningen av Cynaramin.

   Användning för barn

   Rekommenderas inte till barn under 12 år. 

   Om Du fått i dig för stor mängd av Cynaramin eller om t ex ett barn fått i sig av läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Cynaramin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allergiska reaktioner (hudutslag) har rapporterats.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   5. HUR CYNARAMIN SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 °C. Öppnad förpackning är hållbar 4 månader.

   Används före utgångsdatum som anges på flaskan och ytterkartongen efter Utg. Dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   1 ml lösning innehåller:

   - 414 mg extrakt av Taraxacum officinale Web., rot och ört (maskros), motsvarande

   ca 25 mg torkad rot och ört från maskros. Extraktionsmedel: etanol ca 51 % (v/v).

   - 64 mg extrakt av Peumus boldus Molina, blad (boldo) motsvarande ca 6 mg torkade blad från boldo. Extraktionsmedel: etanol ca 70 % (v/v).

   Övriga innehållsämnen är extrakt av Cynara scolymusL., blad (kronärtskocka), extrakt av Mentha piperita L., ört (pepparmynta), etanol och renat vatten.

   Cynaramin orala droppar, lösning innehåller 57 % (v/v) etanol motsvarande 0,45 g alkohol per ml.

   1 ml motsvaras av ca 38 droppar.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Brun klar lösning.

   Brun glasflaska 50 ml och 100 ml med barnskyddande skruvkork och droppanordning i polyeten.

   Innehavare av registrering för försäljning och tillverkare

   Svenska Bioforce AB

   Box 147

   221 00 LUND

   Tel.: 046-23 47 00

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   Mars 2017

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cynaramin

  Orala droppar, lösning 50 milliliter Flaska

  • Varunummer: 479468
  • Tillverkare: Svenska Bioforce AB

  149 kr

  Jämförpris: 8,94 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/cynaramin-orala-droppar-losning-50-milliliter-flaska-243495/ 243495 Cynaramin https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/479468s.jpg 149.00 149.00 SEK InStock Extrakt av maskros, boldo Meny Meny/Mage Meny/Mage/Gaser, orolig mage & IBS Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Orala droppar, lösning 50 milliliter Flaska