Bild på Corsodyl®
 • Bakteriedödande
 • Läkemedel
 • Klorhexidin. Lösningen används bl a vid stark kariesbildning och tandköttsinflammation.
 • Var noga med att lösningen inte kommer in i ögon eller öron.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Corsodyl

   2 mg/ml munhålelösning
   Klorhexidindiglukonat

   Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Detta läkemedel är receptfritt. Corsodyl måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Du måste kontakta läkare eller tandläkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare, tandläkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD CORSODYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER CORSODYL
   3. HUR DU ANVÄNDER CORSODYL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR CORSODYL SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD CORSODYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Corsodyl är ett bakteriedödande munvårdsmedel.

   Corsodyl används som bakteriedödande medel före och efter operationer i munhålan. Tillfälligt vid inflammation i munslemhinnan hos protesbärare. Vidare används Corsodyl då tandborstning är försvårad såsom vid kortvarig sjukdom, olycksfall, stark kariesbildning, tandköttsinflammation och tandlossning. Lösningen kan även användas vid fast tandställning.

   2. INNAN DU ANVÄNDER CORSODYL

   Använd inte Corsodyl

   om du är allergisk (överkänslig) mot klorhexidin eller något av övriga innehållsämnen i Corsodyl.

   Var särskilt försiktig med Corsodyl

   - Undvik kontakt med ögon och öron. Om Corsodyl av misstag kommer i ögonen, skölj omgående och noggrant med vatten.

   - Behandlingen måste kombineras med mekanisk bakteriebeläggnings- och tandstensborttagning.

   - För långvarigt bruk endast enligt läkares eller tandläkares föreskrift.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare, tandläkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Inga kända risker vid användning under graviditet

   Inga kända risker vid användning under amning

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns ingen känd påverkan av Corsodyl på förmågan att köra bil eller att använda maskiner.

   Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Corsodyl

   Corsodyl innehåller makrogolglycerolhydroxistearat som kan ge hudreaktioner.

   Corsodyl innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. HUR DU ANVÄNDER CORSODYL

   Använd alltid Corsodyl enligt läkarens eller tandläkarens anvisningar. Rådfråga läkare, tandläkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vanlig dos är.

   Munnen sköljes 2 gånger dagligen med ca 10 ml lösning under minst 1 minut. Lösningen skall därefter spottas ut. Vid kirurgi i munnen användes Corsodyl lösning 5 dagar före och 5 dagar efter operationer. Vid tandkirurgi användes Corsodyl lösnig efter operationen under 1-3 veckor.

   Corsodyl användes efter tandborstning med tandkräm och inte innan. Munnen bör sköljas noggrant med vatten efter tandborstning. Annars kan rester av tandkrämen motverka effekten av klorhexidin. Missfärgning av tänderna kan uppstå men kan ofta motverkas genom att man använder Corsodyl t ex på kvällen och vanlig tandkräm på morgonen.


   Corsodyl skall endast användas till barn under 12 år på rekommendation av tandläkare eller läkare.

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, tandläkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Corsodyl orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare) är:

   Brun missfärgning på tunga/tänder, förändringar i smakupplevelsen, brännande känsla på tungan


   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare) är: Inflammation i munslemhinnan.


   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare) är: Allergiska reaktioner, hudirritation och inflammation i öronspottkörteln.


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 10000): Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion) såsom hudutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg ibland med andnöd. Vid allvarlig allergisk reaktion bör du sluta använda Corsodyl och ta kontakt med läkare.


   Missfärgningen av tungan är inte skadlig och försvinner efter avslutad behandling. Vid behov kan missfärgning på tänder poleras bort. Förändringar i smakupplevelsen och en brännande känsla på tungan kan uppträda när behandlingen inleds, men dessa effekter avtar vanligen vid fortsatt användning.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare, tandläkare eller apotekspersonal.

   5. HUR CORSODYL SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Lösningen förvaras vid högst 25 oC.


   Användes före utgångsdatum som anges på flaskan efter utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är klorhexidindiglukonat 2 mg/ml.


   Övriga innehållsämnen är glycerol, makrogolglycerolhydroxistearat, flytande sorbitol (ickekristalliserande), pepparmintsmak och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Corsodyl är en klar, färglös lösning.

   Förpackningsstorlek 300 ml i plastflaska.


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av försäljningstillstånd

   GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, Danmark

   Tel: 020-10 05 79

   E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com


   Tillverkare

   Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KGGlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Herrenberg, Tyskland   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-09-23

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Corsodyl®

  Munhålelösning 2 mg/ml 300 milliliter Flaska

  • Varunummer: 081501
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

  79 kr

  Jämförspris: 2,63 kr / milliliter

  Lägg i varukorg

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/corsodyl-munhalelosning-2-mg-per-ml-300-milliliter-flaska-54145/ 54145 Corsodyl® https://www.apoteket.se/produktbilder/opv/081501s.jpg 79.00 79.00 SEK CORSODYL InStock Bakteriedödande Meny Meny/Mun & tänder Meny/Mun & tänder/Blåsor, sår och infektioner Utan kampanj Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Munhålelösning 2 mg/ml 300 milliliter Flaska