• Rosen/rysk rot,chisandra
 • Psykoanaleptika
 • Använt som adaptogen vid nedsatt prestationsförmåga som trötthet och svaghetskänsla
 • Indikationerna grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Chisan

   oralsuspension
   Adapt 232 extrakt av frukt av fjärilsranka (Schisandra chinensis), extrakt av rot av rysk rot (Eleutherococcus senticosus) och extrakt av rot av rosenrot (Rhodiola rosea).

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du bör tala med en läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD CHISAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR CHISAN
   3. HUR DU TAR CHISAN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR CHISAN SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD CHISAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Chisan är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid nedsatt prestationsförmåga såsom trötthet och svaghetskänsla.

   Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

   Vad är en adaptogen? En adaptogen anses öka välbefinnande och ork genom att stärka kroppen mentalt och/eller fysiskt när den utsätts för stress. Chisan innehåller ADAPT-232, en extraktkombination bestående av shisandra, rysk rot och rosenrot, som anses ha adaptogena egenskaper och stärka orken.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR CHISAN

   Ta inte Chisan

   • om du är allergisk (överkänslig) mot fjärilsranka, rysk rot, rosenrot eller något av övriga innehållsämnen i Chisan.

   • om du har högt blodtryck

   Barn och ungdomar

   Chisan rekommenderas inte till barn under 12 år.

   Andra läkemedel och Chisan

   Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Chisan rekommenderas inte under graviditet och amning, eftersom tillräcklig erfarenhet saknas.

   Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Läkemedlet har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt i denna bipacksedel. Diskutera med läkare om du är osäker.

   Viktig information om några innehållsämnen i Chisan

   Chisan innehåller metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

   Chisan innehåller 12,85 % (v/v) etanol (alkohol) dvs upp till 1,5 g per dos, motsvarande 37,5 ml starköl eller 15 ml vin. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper som patienter med leversjukdomar eller epilepsi.

   Chisan innehåller mörk sirap. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Chisan kan vara skadligt för tänderna p.g.a. innehållet av mörk sirap.


   3. HUR DU TAR CHISAN

   Vuxna och barn över 12 år:

   15 ml 1-2 gånger dagligen vid behov. Skaka om flaskan väl före varje användning.

   I enlighet med den traditionella användningen kan man ta Chisan antingen 1 eller 2 gånger per dag. Chisan kan användas enstaka dagar eller kontinuerligt under en längre period, dock maximalt 2 månader per behandlingstillfälle.

   Du bör kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2 veckor.

   Chisan rekommenderas inte till barn under 12 år.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

   Om du har tagit för stor mängd av Chisan

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Chisan orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sömnsvårigheter, irritabilitet, hjärtklappning och huvudvärk kan förekomma. Frekvensen är okänd.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR CHISAN SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 ºC.

   Öppnad flaska förvaras högst 6 månader i kylskåp (2ºC-8ºC).

   Använd Chisan före utgångsdatum som anges på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   1 ml innehåller:

   Aktiva innehållsämnen:

   10 mg extrakt (som tjockt extrakt) av frukt av fjärilsranka (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill) (2.0-5.0:1).

   2,6 mg extrakt (som tjockt extrakt) av rot av rysk rot (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim) Maxim) (17-30:1).

   3 mg extrakt (som tjockt extrakt) av rot av rosenrot (Rhodiola rosea L.) (2.5-5.0:1).

   Hjälpämnen:

   Renat vatten, mörk sirap, etanol (100 mg/ml), glycerol, karamellarom, polysorbat 80, metylparahydroxibensoat (E218), citronsyra, rosmarinextrakt, propylparahydroxibensoat (E216), ingefäraextrakt, kaliumsorbat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Chisan är en brun, ej genomskinlig vätska.

   Chisan förpackas i en 100, 200, 300 eller 500 ml glasflaska med droppinsats, skruvlock och måttbägare.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Midsona Sverige AB

   Box 505 77

   202 15 Malmö

   Tel: 040-660 20 40

   Tillverkare:

   Svenska Örtmedicinska Institutet AB

   Kövlingevägen 21

   312 50 Vallberga


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-02-28


  • Denna produkt används inom följande områden:

  Chisan

  Oral suspension 300 milliliter Flaska

  • Varunummer: 206280
  • Tillverkare: Midsona Sverige AB

  149 kr

  Jämförpris: 7,45 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/chisan-oral-suspension-300-milliliter-flaska-237687/ 237687 Chisan https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/206280s.jpg 149.00 149.00 SEK Chisan InStock Rosen/rysk rot,chisandra Meny Meny/Sömn, stress & oro Meny/Sömn, stress & oro/Trötthet Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Oral suspension 300 milliliter Flaska