Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Tyskland.

   Tillverkare:
   Provet SA, 19300 Aspropyrgos, Attiki, Grekland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Calphon vet. injektionsvätska, lösning

   3. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   100 ml innehåller:
   Aktiva substanser:


   Kalciumglukonat

   19,0 g

   Kalciumglukoheptanat

   4,5 g

   Butafosfan

   0,4 g

   Magnesiumklorid

   6,0 g

   Halt Ca²+: 2,2 g/100 ml.
   Halt Mg²+: 0,72 g/100 ml.

   Hjälpämnen:


   Borsyra

   4,2 g

   Kalcium-D-sackarat

   1,0 g

   Metylparahydroxibensoat

   0,08 g

   Natriumhydroxid till

   pH 5,5-5,9

   Vatten för injektionsvätskor till

   100 ml

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Kalvningsförlamning (paresis puerperalis) och andra tillstånd med onormalt låga kalciumhalter i blodet samt beteskramp hos nöt.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Hjärtarytmi kan i enstaka fall uppträda. Hjärtats frekvens och rytm bör kontrolleras före och under injektionen. Om onormalt långsam hjärtrytm eller annan grav arytmi uppkommer, bör injektionen avbrytas eller injektionshastigheten sänkas. Efter några minuter har ofta hjärtats rytm normaliserats och behandlingen med Calphon vet. kan vid behov fortsätta.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Nötkreatur

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Nöt: 400 ml intravenöst som engångsdos
   Kalv: 50-100 ml intravenöst som engångsdos

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

    

   10. KARENSTID

   Slakt: 0 dygn
   Mjölk: 0 dygn

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Inga särskilda förvaringsanvisningar

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

   Hållbarhet efter det att inre förpackningen öppnats första gången: 1 vecka.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
   Hjärtats frekvens och rytm bör kontrolleras före och under injektion (se även under biverkningar)

   Användning under dräktighet och laktation
   Kan administreras under dräktighet och digivning.

   Överdosering
   Vid överdosering finns risk för hjärtarytmi med dödlig utgång.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-09-23

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Inre förpackning (förpackningstyp och material)
   Flaska av polypropylen; 12 x 500 ml.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Animal Health

   Arne Jacobsens Allé 13

   Köpenhamn S

   Danmark

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Calphon® vet.

  Injektionsvätska, lösning 12 x 500 milliliter Flaska

  • Varunummer: 176578
  • Tillverkare: Bayer A/S

  1.130,50 kr

  Jämförpris: 0,19 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?