Bild på C-vimin®
 • Brustablett
 • Läkemedel
 • Viktigt för ämnesomsättning och binjurarnas funktion. Har också betydelse för sårläkning och upptag av järn från födan. Vitamin C.
 • 1/2 brustablett 1-2 gånger dagligen
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   C-vimin, C-vimin apelsin

   1 g brustablett
   askorbinsyra (vitamin C)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad C-vimin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar C-vimin
   3. Hur du tar C-vimin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur C-vimin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad C-vimin är och vad det används för

   Vitamin C har bland annat betydelse för bildning av brosk, benvävnad och tänder.

   Vitamin C har också betydelse för sårläkning, ökar upptag av järn från kosten och skyddar cellerna genom att fånga upp fria radikaler.

   C-vimin används vid brist på vitamin C. Brist på vitamin C kan till exempel bero på att upptaget av näringsämnen i tarmarna inte är tillräckligt (malabsorption).

   2. Vad du behöver veta innan du tar C-vimin

   Ta inte C-vimin

   • om du är allergisk mot askorbinsyra (vitamin C) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar C-vimin om du har eller har haft njursten, eftersom höga halter av vitamin C kan öka risken för njursten.

   Hög halt av vitamin C i blodet kan ge fel resultat (falskt negativ reaktion) vid sticktest av socker i urin.

   Andra läkemedel och C-vimin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda C-vimin om du samtidigt använder läkemedel som innehåller deferoxamin (används vid behandling av för höga halter av järn i kroppen).

   Graviditet och amning

   Inga kända risker vid användning under graviditet.

   C-vimin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Om du ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen känd påverkan av förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

   C-vimin innehåller natrium

   C-vimin och C-vimin apelsin innehåller 275 mg respektive 267 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per brustablett.
   En och en halv (1,5) brustablett motsvarar 20 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium i kost för vuxna.

   Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du behöver 1,5 eller fler brustabletter dagligen under en längre tidsperiod, särskilt om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost.


   3. Hur du tar C-vimin

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är ½-1 brustablett 1-2 gånger dagligen. Brustabletten ska lösas upp i ett halvt glas vatten och ger då en dryck med frisk citronsmak (C-vimin) eller apelsinsmak (C-vimin apelsin).

   Om du har tagit för stor mängd C-vimin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Inga kända biverkningar vid rekommenderad dosering.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur C-vimin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Brustabletterna ska förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Fuktkänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   C-vimin

   • Den aktiva substansen är askorbinsyra (vitamin C). 1 brustablett innehåller 1 g askorbinsyra.

   • Övriga innehållsämnen är sötningsmedel (natriumcyklamat, sackarinnatrium), färgämne (riboflavinnatriumfosfat E101, rödbetsextrakt E162), maltodextrin, smakämne (citronsmak innehållande sorbitol, mannitol, citronolja), natriumvätekarbonat 610 mg, natriumkarbonat 217 mg, citronsyra, risstärkelse, natriumcitrat.

   C-vimin apelsin

   • Den aktiva substansen är askorbinsyra (vitamin C). 1 brustablett innehåller 1 g askorbinsyra.

   • Övriga innehållsämnen är sötningsmedel (natriumcyklamat, sackarinnatrium), färgämnen (riboflavinnatriumfosfat E101, rödbetsextrakt E162), maltodextrin, smakämne (apelsinsmak innehållande sorbitol, mannitol, apelsinolja, mandarinolja), natriumvätekarbonat 580 mg, natriumkarbonat 217 mg, citronsyra, risstärkelse, natriumcitrat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Rund, gulvit tablett med inslag av rött.

   Förpackningsstorlekar: Plaströr med 25 brustabletter, kartong med 50 brustabletter (2 rör à 25 brustabletter) och kartong med 100 brustabletter (4 rör à 25 brustabletter).

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB
   Box 906
   170 09 Solna
   Tel. 08-630 19 00

   Tillverkare

   Hermes Arzneimittel GmbH

   82049 Grosshesselohe

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-09-13


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  C-vimin®

  Brustablett 1 g 4 x 25 styck Burk

  • Varunummer: 009159
  • Tillverkare: Meda AB

  109 kr

  Jämförpris: 0,55 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/c-vimin-brustablett-1-g-4-x-25-styck-burk-56896/ 56896 C-vimin® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/009159s.jpg 109.00 109.00 SEK C-vimin InStock Brustablett Meny Meny/Kosttillskott & näring Meny/Kosttillskott & näring/Vitaminer & mineraler Vitaminer & mineraler Vitaminer & mineraler/C-vitamin Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Brustablett 1 g 4 x 25 styck Burk