Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

   Binger Strasse 173

   55216 Ingelheim/Rhein

   Tyskland

   Tillverkare:

   Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG

   27472 Cuxhaven

   Tyskland

   Haupt Pharma Latina S.r.l

   04100 Borgo San Michele - Latina

   Italien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Benestermycin vet.,Benetaminpencillin, penetamathydrojodid, framycetinsulfat. intramammär salva.

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 plastspruta (5 ml) innehåller:

   Aktiva substanser: 100 mg penetamathydrojodid motsvarande 100 000 IE bensylpenicillin, 280 mg benetaminpenicillin motsvarande 300 000 IE bensylpenicillin och 100 mg framycetinsulfat.

   Övriga hjälpämnen: Aluminiummonostearat, hydrerad ricinolja och flytande paraffin.

   4. INDIKATION(ER)

   Benestermycin vet. är ett antibakteriellt medel som används för behandling av kronisk juverinflammation hos kor under sinperioden, dock ej senare än 5 veckor före kalvning.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas till lakterande kor.

   Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiva substanser, eller mot något hjälpämne.

   6. BIVERKNINGAR

   För Benestermycin har inga biverkningar rapporterats, men det är känt, att dessa typer av läkemedel kan orsaka allergiska reaktioner.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Nöt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   För intramammärt bruk.

   En plastspruta med intramammär salva per juverfjärdedel som engångsbehandling.

   Annan dosering kan ha ordinerats av veterinären.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Före behandling ska juvret mjölkas ur totalt, spenarna noggrant rengöras och desinficeras, och aktsamhet utövas så att inte tuben smutsas ned.

   Innehållet i en tub (280 mg penicillinbenetamin, 100 mg penetamathydrojodid och 100 mg framycetinsulfat) deponeras i var körtel omedelbart efter den sista mjölkningen i en laktation.

   Sätt försiktigt upp sprutan i spenkanalen och pressa ut innehållet.

   10. KARENSTIDER

   Slakt: 9 dagar.

   Mjölk: Om kon behandlats minst 35 dagar före kalvning får mjölken inte användas under 36 timmar efter kalvning.

   Om kon behandlats 34 eller färre dagar före kalvning får mjölken inte användas inom 37 dagar efter behandling.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras vid högst 25°C.

   Förvaras utom syn- ock räckhåll för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Rekommendationer för ansvarsfull användning:

   Användning av produkten bör baseras på känslighetstestning av aktuella bakterier från det aktuella djuret och följa officiella och lokala riktlinjer för antibiotikabruk.

   Felaktig användning av produkten kan resultera i ökad förekomst av bakterier som är resistenta mot bensylpenicillin och framycetin samt kan minska effekten vid behandling med andra penicillinaskänsliga betalaktamantibiotika eller aminoglykosider på grund av möjlig korsresistens.

   Vid felaktig behandling under laktation ska mjölken kasseras i 37 dagar.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur:

   Personer som är överkänsliga för aktiva substanser skall undvika kontakt med det veterinära läkemedlet.

   Hudirritation kan uppträda hos personer som hanterar denna produkt, undvik därför hudkontakt.

   Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning:

   Kan användas under dräktighet.

   Skall inte användas till lakterande kor.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överblivet eller för gammalt läkemedel från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-04-28

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Intramammär spruta 5 ml

   Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

   Strødamvej 52

   2100 Köpenhamn Ö

   Danmark

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Benestermycin® vet.

  Intramammär salva 20 x 5 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 004388
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  441,50 kr

  Jämförpris: 4,42 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?