Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Baytril vet. 15 mg, 50 mg och 150 mg tabletter.

   2. DEKLARATION AV AKTIVT OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

   Aktivt innehållsämne
   En tablett innehåller: Enrofloxacin 15 mg, 50 mg eller 150 mg.


   Övriga innehållsämnen
   Laktosmonohydrat, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, povidon, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, artificiell köttarom.

   3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:
   Bayer Animal Health GmbH
   D-51368 Leverkusen
   Tyskland

   4. DJURSLAG

   Hund och katt

   5. INDIKATION

   Vid infektioner orsakade av mikroorganismer känsliga för enrofloxacin.

   6. DOSERING

   Följ alltid veterinärens dosering som är angiven på förpackningen.
   Vanlig dosering till hund och katt är 5 mg/kg kroppsvikt och dygn dvs 1 tablett à 15 mg per 3 kg kroppsvikt respektive 1 tablett à 50 mg per 10 kg kroppsvikt respektive 1 tablett à 150 mg per 30 kg kroppsvikt. Tabletterna ges en gång per dygn. Behandlingstid 3-10 dagar. Vid kroniskainflammationer kan ibland behandlingstiden behöva förlängas hos hund.
   Överskrid ej rekommenderad dos.

   7. KONTRAINDIKATIONER

   Växande hundar, ålder upp till 8-18 månader beroende på rasens storlek, skall ej behandlas med enrofloxacin.

   8. BIVERKNINGAR

   Sällsynta: Mag-tarmstörningar.
   Ögonskador inklusive blindhet kan förekomma hos katt när rekommenderad dos överskrids.

   Om du observerar andra biverkningar, tala om det för din veterinär.

   9. KARENSTID

   Ej relevant

   10. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Hållbarhet till utgångsdatum som finns på förpackningen.

   11. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Ögonskador inklusive blindhet kan förekomma hos katt när rekommenderad dos överskrids.
   Försiktighet bör ske vid kraftigt nedsatt njur- eller leverfunktion och vid epilepsi hos hund.

   12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄND PRODUKT ELLER AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   Datum för senaste översyn av bipacksedeln

   2016-09-23

   14. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.


   Bayer A/S

   Animal Health

   Arne Jacobsens Allé 13

   2300 Köpenhamn S

   Danmark

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Baytril® vet.

  Tablett 15 mg 10 styck Blister

  • Varunummer: 027409
  • Tillverkare: Bayer A/S

  108 kr

  Jämförpris: 10,80 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?