Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Receptbelagt veterinärmedicinsk läkemedel

   NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Bayer Animal Health GmbH
   D-51368 Leverkusen, Tyskland

   Tillverkare:
   KVP Pharma + Veterinärprodukte GmbH,
   Projensdorfer Str. 324

   D-24106 Kiel, Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Bayticol vet. 10 mg/ml Pour-on, lösning Nötkreatur och får.

   DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml lösning innehåller:
   Aktivt ämne: Flumetrin 10 mg
   Övriga substanser: 2-oktyldodekanol, flytande paraffin och butylhydroxitoluen

   ANVÄNDNINGSOMRÅDE

   Behandling av skabbkvalster på nöt. Behandling av lusfluga, pälsätande och blodsugande löss på nöt och får. Förebyggande och behandling av fästingar på nöt och får.

   KONTRAINDIKATIONER

   Kalvar och lamm under 1 månad skall inte behandlas.

   BIVERKNINGAR

   Preparatet kan orsaka sveda i de fall det kommer i kontakt med öppna sår. Då Bayticol vet. appliceras på kraftigt angripen hud, kan djuren i början av behandlingen bli oroliga.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   DJURSLAG

   Nöt och får

   DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

   Nöt:
   Mot pälsätande löss och fästingar: 1 mg/kg kroppsvikt (10 ml per 100 kg) som engångsdos.
   Mot blodsugande löss och skabbkvalster: 2 mg/kg kroppsvikt (20 ml per 100 kg) som engångsdos. Vid svåra skabbkvalsterangrepp upprepas behandlingen efter 2 veckor.
   Lakterande kor behandlas efter mjölkning.
   Får:
   2 mg/kg kroppsvikt (2 ml/10kg kroppsvikt). I fästingtäta områden kan följande preventiva behandling utföras: Vår: två behandlingar med 3 veckors mellanrum. Höst: en engångsbehandling.

   ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Omskakas.
   Preparatet hälls med hjälp av speciell applikator i en sträng längs djurets rygg, från hals till svansrot. Hos får säras ullen på ryggen för bästa kontakt med huden.
   Vid behandling av svansskabb (Chorioptes bovis) hos nöt hälls preparatet längs ländrygg och kors samt ingnides vid behov på mjölkspegeln.
   Applikator kan köpas på apotek.

   KARENSTID

   Nöt; Slakt: 10 dygn, Mjölk: 7 dygn
   Får; Slakt: 10 dygn.
   Bayticol vet. får ej användas till får som producerar mjölk för human konsumtion.

   SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten
   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras åtskilt från mat och foder.
   Får ej frysas
   Hållbarhet i öppnad förpackning: 9 månader.

   SÄRSKILDA VARNINGAR

   Håll nyligen behandlade djur borta från vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.
   Undvik kontakt med ögon, mun, hud och kläder. Akta så att inte produkten sväljs. Använd skyddskläder, gummihandskar och stövlar när du applicerar produkten.Tvätta med tvål och vatten om preparatet kommit i beröring med huden. Vid oavsiktligt spill i ögon eller mun, skölj med riklig mängd vatten. Vid spill på kläder avlägsnas nedsmutsade plagg, händer och hud tvättas grundligt med tvål och vatten. Vädra omsorgsfullt före tillträde till lokaler, där behandling skett. Tvätta händer, ansikte och exponerad hud med tvål och vatten efter användning.
   Vid användning av produkten, varken ät, drick eller rök.
   Produkten är toxisk för fiskar, vattenlevande organismer och bin.

   SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

   Överbliven lösning lämnas till apotek för destruktion. Bayticol vet. får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.
   Tom flaska skall inte återanvändas för något ändamål.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-11-15

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Kan användas under dräktighet och digivning.
   Receptbelagt veterinärmedicinskt läkemedel

   Information lämnas av:

   Bayer A/S,

   Animal Health

   Arne Jacobsens Allé 13

   2300 Köpenhamn S

   Danmark

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Bayticol® vet.

  Pour-on, lösning 10 mg/ml 1 liter Flaska

  • Varunummer: 482265
  • Tillverkare: Bayer A/S

  739 kr

  Jämförpris: 739 kr / liter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?