Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Bayer Animal Health GmbH

   D-513 68 Leverkusen

   Tyskland

   Tillverkare:

   KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH,

   Projensdorfer Str. 324

   D-241 06 Kiel, Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Baycox Vet. 50 mg/ml Oralsuspension till svin

   3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller:

   Aktiv substans:

   Toltrazuril

   50 mg

   Hjälpämnen:

   Natriumbensoat (E211)

   2,1 mg

   Natriumpropionat (E281)

   2,1 mg

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

   Förebyggande av koccidios hos spädgris (3-5 dagar gamla) orsakad av tarmparasiten Isospora suis, i besättningar där tarmparasiten tidigare förekommit.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Inga kända.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Svin (spädgris, 3-5 dagar gamla)

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Individuell behandling.
   Varje gris behandlas med en engångsdos av 20 mg toltrazuril per kg kroppsvikt, vilket motsvarar 0,4 ml Baycox vet. suspension per kg kroppsvikt, direkt i munnen, under 3:e-5:e levnadsdygnet.
   Eftersom behandling av spädgris sker individuellt och med små volymer, rekommenderas att en doseringsspruta med en noggrannhet på 0,1 ml används.

   Flaskan omskakas innan användning.

   Behandling under ett sjukdomsutbrott har begränsad effekt, eftersom skada på tunntarmen redan uppstått.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   -

   10. KARENSTID

   Kött och slaktbiprodukter: 77 dagar

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Detta veteriärpreparat kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.
   Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.
   Öppnad flaska skall förbrukas inom 6 månader, kassera därefter oanvänt material.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.
   Skölj omedelbart bort stänk på huden eller i ögonen med vatten.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Oanvänt läkemedel eller avfall från detta skall destrueras i överensstämmelse med lokala riktlinjer.

   För Finland: Oanvänt läkemedel levereras till apotek eller problemavfallsanstalt för oskadliggörande.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-11-15

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Inga kända interaktioner. Det förekommer inga interaktioner när produkten kombineras med järnsupplement.

   Tre gånger normaldosen tolereras väl hos spädgris utan symtom på överdosering.

   INFORMATION LÄMNAS AV

   Bayer A/S

   Animal Health

   Arne Jacobsens Allé 13

   2300 Köpenhamn S

   Danmark

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Baycox® vet.

  Oral suspension 50 mg/ml 250 milliliter Flaska

  • Varunummer: 117770
  • Tillverkare: Bayer A/S

  616,50 kr

  Jämförpris: 2,47 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?