• Avmaskning för hund
 • Pyrantel
 • Mot spolmask.Oral pasta, engångsdos. Upprepas efter 14 dar vid konstaterad infektion. För valpar var 14:e dag upp t. 3 mån. ålder.
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Avmaskningsmedel mot rundmask hos hund

   Förpackningar: tub 10 g, 24 g, 10 x 24 g.

   Dosspruta 16 g.

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Zoetis Finland Oy

   Tietokuja 4

   00330 Helsinki/Helsingfors

   Finland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Banminth vet. 2,2% oralpasta

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Verksamt ämne: 1 g oralpasta innehåller: pyrantelembonat 22 mg.

   Övrigt: Kiseldioxid, sorbitol, natriumalginat, renat vatten samt konserveringsmedlen propylparaben E 216 och metylparaben E 218.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Avmaskning av hund med spol- eller hakmaskinfektion.

   Dräktighet och digivning

   Kan ges till dräktiga och digivande tikar.

   6. BIVERKNINGAR

   Inga biverkningar förväntas vid normal användning av produkten.

   7. DJURSLAG

   Hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Om preparatet erhållits på recept, följ alltid veterinärens dosering.

   Tub: en 2 cm lång sträng av pastan ges för varje kilo hunden väger. (Det motsvarar 0,67 g av pastan.)

   Då räcker en tub om 10 g för behandling av en hund som väger 15 kg och en tub om 24 g räcker för 36 kg hund.

   Dosspruta: Sprutan är graderad och varje delstreck motsvarar 2 kg. En spruta om 16 g räcker för behandling av 24 kg hund.

   Av tuben ges

   Hundens vikt

   Av sprutan ges

   4 cm

   2 kg

   1 delstreck

   8 cm

   4 kg

   2 delstreck

   20 cm

   10 kg

   5 delstreck

   Den rekommenderade dosen skall ges i en fodergiva.

   Pastan har god smaklighet och ges inblandad i fodret, men då inte i större mängd än att hunden äter upp allt vid ett tillfälle. Diande valpar kan ges direkt i munnen.

   Vid användande av dossprutan (endast 16g förpackningen) förs den lämpligen in i munnen mot tungans bakre del varefter man trycker ut önskad mängd pasta. Väg gärna hunden före behandling för att undvika för låg dos.

   Vid konstaterad förekomst av spolmask kan avmaskningen behöva upprepas efter ca 14 dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras vid högst 25°C.

   Förvaras oåtkomligt för barn.

   Läkemedlet skall förbrukas före utgångsdatum på förpackningen.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2014–10–06

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Information lämnas av:

   Pharmaxim AB

   Stenbrovägen 32

   253 68 Helsingborg

   tel. 042 - 38 54 50

  • Denna produkt används inom följande områden:

  Banminth® vet.

  Oral pasta 2,2 % 24 gram Tub

  • Varunummer: 507103
  • Tillverkare: Pharmaxim AB

  84 kr

  (Ord. pris 99 kr)

  Jämförpris: 3,50 kr / gram

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/banminth-vet-oral-pasta-22-procent-24-gram-tub-54170/ 54170 Banminth® vet. https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/507103s.jpg 99.00 84.00 SEK Banminth InStock Avmaskning för hund Speciellt för Speciellt för/Djur Speciellt för/Djur/Hund Speciellt för/Djur/Hund/Avmaskning Meny Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Webbpris Webbpris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Oral pasta 2,2 % 24 gram Tub