Bild på Bafucin® Mint
 • Mot halsont
 • Läkemedel
 • Smärtlindrande. lokalbedövande i halsen. Innehåller ämnen med bakteriehämmande effekt. En sugtablett varannan timme. Fr. 5 år.
 • Sockerfri. Smak av mint.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Bafucin mint

   sugtabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD BAFUCIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER BAFUCIN MINT
   3. HUR DU ANVÄNDER BAFUCIN MINT
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR BAFUCIN MINT SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD BAFUCIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Bensokain är smärtlindrande genom att verka lokalbedövande. Gramicidin är ett antibiotikum

   med lokal effekt i munhålan. Cetylpyridiniumklorid och diklorobensylalkohol är lokalt verkande ämnen mot bakterier.

   Bafucin mint är halstabletter som används vid halsont och svalgrodnad i samband med lindriga infektioner i munhåla och svalg.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER BAFUCIN MINT

   Använd inte Bafucin mint

   - om du är allergisk mot bensokain, gramicidin, cetylpyridiniumklorid, diklorobensylalkohol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Andra läkemedel och Bafucin mint

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet
   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.


   Amning
   Okänt om Bafucin mint går över i modersmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter på förmågan att köra bil har observerats.

   Viktig information om något innehållsämne i Bafucin mint

   Bafucin mint innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. HUR DU ANVÄNDER BAFUCIN MINT

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vuxna och barn över 5 år: 1 sugtablett får långsamt smälta i munnen varannan timme. Annan dos enligt läkares föreskrift. Ta inte fler än 12 sugtabletter under 24 timmar.

   Om du har använt för stor mängd av Bafucin mint

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Bafucin mint orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Bafucin mint och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem, förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårighet att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 1000): Nässelfeber, hudutslag

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR BAFUCIN MINT SKA FÖRVARAS

   Förvaras vid högst 25°C.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är bensokain 2 mg, gramicidin 0,3 mg, cetylpyridiniumklorid 2 mg, 2,4-diklorobensylalkohol 2 mg

   • Övriga innehållsämnen är sorbitol 500 mg (sötningsmedel), sackarinnatrium, mentol, polyetylenglykol, etylcellulosa, pepparmyntolja, dimetikon

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Sugtabletter (vita, fyrkantiga med smak av mentol och pepparmint).

   Bafucin mint finns i plastburkar à 25, 50 och 100 sugtabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   McNeil Sweden AB

   Solna

   Tel: 08-503 385 00

   med-info@its.jnj.com

   Tillverkare

   Famar Health Care Services Madrid S.A.U

   Avda. de Leganés, 62

   28923 Alcorcón (Madrid)

   Spanien


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-12-16

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Bafucin® Mint

  Sugtablett 50 styck Burk

  • Varunummer: 413302
  • Tillverkare: McNeil Sweden AB

  99 kr

  Jämförpris: 1,98 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/bafucin-mint-sugtablett-50-styck-burk-57148/ 57148 Bafucin® Mint https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/413302s.jpg 99.00 99.00 SEK Bafucin InStock Mot halsont Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Ont i halsen Beredningsform Beredningsform/Sugtablett Verkningssätt Verkningssätt/Medicinska halstabletter Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn/Halsont Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Sugtablett 50 styck Burk