Bild på Bafucin® Mint
 • Mot halsont
 • Läkemedel
 • Smärtlindrande. lokalbedövande i halsen. Innehåller ämnen med bakteriehämmande effekt. En sugtablett varannan timme. Fr. 5 år.
 • Sockerfri. Smak av mint.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Bafucin mint

   sugtabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Detta läkemedel är receptfritt. Bafucin mint måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD BAFUCIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER BAFUCIN MINT
   3. HUR DU ANVÄNDER BAFUCIN MINT
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR BAFUCIN MINT SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD BAFUCIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


   Bensokain är smärtlindrande genom att verka lokalbedövande. Gramicidin är ett antibiotikum

   med lokal effekt i munhålan. Cetylpyridiniumklorid och diklorbensylalkohol är lokalt verkande ämnen mot bakterier.

   Bafucin mint är halstabletter som används vid halsont och svalgrodnad i samband med lindriga infektioner i munhåla och svalg.

   2. INNAN DU ANVÄNDER BAFUCIN MINT

   Använd inte Bafucin mint

   • om du är allergisk (överkänslig ) mot aktiva substanser eller mot något av övriga innehållsämnen i Bafucin mint.

   Var särskilt försiktig med Bafucin mint

   Sluta att ta Bafucin mint och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Graviditet

   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.


   Amning

   Okänt om Bafucin mint går över i modersmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter på förmågan att köra bil har observerats.

   Viktig information om något innehållsämne i Bafucin mint

   Bafucin mint innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. HUR DU ANVÄNDER BAFUCIN MINT


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vuxna och barn över 5 år: 1 sugtablett får långsamt smälta i munnen varannan timme.

   Annan dos enligt läkares föreskrift.

   Om du har använt för stor mängd av Bafucin mint

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


   Liksom alla läkemedel kan Bafucin mint orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 1000): Nässelfeber, hudutslag, angioödem (se avsnitt 2 ”Var särskilt försiktig med Bafucin mint”)


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR BAFUCIN MINT SKA FÖRVARAS


   Förvaras vid högst 25°C.


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i månaden.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är bensokain 2 mg, gramicidin 0,3 mg, cetylpyridiniumklorid 2 mg, 2,4-diklorbensylalkohol 2 mg

   • Övriga innehållsämnen är

   • Sorbitol 500 mg (sötningsmedel), sackarinnatrium, mentol, polyetylenglykol, etylcellulosa, pepparmyntolja, dimetikon

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Läkemedlets utseende:

   Sugtabletter (vita, fyrkantiga med smak av mentol och pepparmint).


   Förpackningsstorlek:

   Bafucin mint finns i plastburkar à 25, 50 och 100 sugtabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   McNeil Sweden AB

   169 90 Solna

   Tel: 08-503 385 00

   med-info@its.jnj.com


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2010-12-03

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Bafucin® Mint

  Sugtablett 25 styck Burk

  • Varunummer: 413294
  • Tillverkare: McNeil Sweden AB

  56,50 kr

  Jämförspris: 2,26 kr / styck

  Lägg i varukorg

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/bafucin-mint-sugtablett-25-styck-burk-57147/ 57147 Bafucin® Mint https://www.apoteket.se/produktbilder/opv/413294s.jpg 56.50 56.50 SEK Bafucin InStock Mot halsont Alla produkter Alla produkter/Förkylning & feber Alla produkter/Förkylning & feber/Förkylning hos barn Alla produkter/Förkylning & feber/Förkylning hos barn/Halsont Speciellt för Speciellt för/Barn Speciellt för/Barn/Förkylning & feber Speciellt för/Barn/Förkylning & feber/Halsont Beredningsform Beredningsform/Sugtablett Verkningssätt Verkningssätt/Medicinska halstabletter Alla produkter/Förkylning & feber/Ont i halsen Utan kampanj Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Sugtablett 25 styck Burk