Bild på Axilur® vet.
 • Avmaskning för hund&katt
 • Läkemedel
 • Mot spolmask & bandmask. Ges tre dagar i följd. Upprepas efter 4 veckor vid konstaterad spolmask infektion.
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Intervet International B.V.

   Wim de Körverstraat 35

   P.O. Box 31

   NL-5830 AA Boxmeer, Nederländerna

   Tillverkare:

   Intervet Production S.A.

   Rue de Lyons

   27460 Igoville, Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Axilur vet., 10 % oralsuspension för hund och katt

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   50 ml Axilur vet. 10 % oralsuspension innehåller:

   Aktiv substans:

   Fenbendazol 5 g

   Övriga innehållsämnen:

   Vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumkarboxymetylcellulosa, povidon, natriumcitrat, citronsyremonohydrat, natriummetylparahydroxibensoat, natriumpropylparahydroxibensoat, bensylalkohol, renat vatten.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Behandling av parasitinfektion med fullvuxna stadier och larvstadier av rundmaskarna:

   - Spolmask (Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina)

   - Hakmask (Ancylostoma caninum, Ancylostoma tubæforme, Uncinaria stenocephala)

   - Piskmask (Trichuris vulpis)

   - Lungmask (Aelurostrongylus abstrusus)

   - Magmask (Ollulanus spp.)

   samt

   - Bandmask (t ex Tænia pisiformis, Tænia hydatigena, Tænia tæniæformis. Tænia ovis, Tænia cervi, Tænia serialis och Mesocestoides spp.).

   Förebyggande av sjukdom orsakad av infektion med spolmask respektive hakmask (toxocariasis och ancylostomiasis) hos nyfödda valpar genom behandling av modertiken under slutet av dräktigheten och början av diperioden.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Mycket sällsynta :

   Kräkningar eller lindrig diarré kan förekomma hos katt

   Besvär från magtarmkanalen (såsom kräkningar och lindrig diarré) kan förekomma hos hund. Allergiska reaktioner kan förekomma hos hund.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund och katt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   1 ml Axilur vet., 10% oralsuspension innehåller 100 mg fenbendazol.

   Dosering:

   För behandling av parasitinfektion:

   1 ml Axilur vet., 10% oralsuspension ges per 2 kg kroppsvikt dagligen i tre dagar.

   (Detta motsvarar 50 mg fenbendazol per kg kroppsvikt.)

   För förebyggande av infektion med spolmask- och hakmaskinfektion hos nyfödda valpar:

   Den dräktiga tiken behandlas dagligen från 40:de dräktighetsdygnet t o m 14 dygn efter valpning med 1 ml Axilur vet., 10% oralsuspension per 2 kg kroppsvikt.

   (Detta motsvarar 50 mg fenbendazol per kg kroppsvikt.)

   Doseringstabell:

   Bifogad spruta rymmer 1 ml.

   Kroppsvikt:

   Daglig dos:

   100 gram

   0,05 ml

   200 gram

   0,10 ml

   300 gram

   0,15 ml

   400 gram

   0,20 ml

   500 gram

   0,25 ml

   1 kg (1000 gram)

   0,50 ml

   2 kg

   1,00 ml

   3 kg

   1,50 ml

   4 kg

   2,00 ml

   5 kg

   2,50 ml

   6 kg

   3,00 ml

   8 kg

   4,00 ml

   10 kg

   5,00 ml

   15 kg

   7,5 ml

   20 kg

   10 ml

   25 kg

   12,5 ml

   30 kg

   15 ml

   40 kg

   20 ml

   osv

   osv

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Omskakas före användning.

   För korrekt dosering ska djurets kroppsvikt bestämmas så noggrant som möjligt.

   Den orala suspensionen ges antingen direkt i munnen i samband med utfodring eller inblandad i foder.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Döda eller döende maskar kan ibland ses i djurets avföring upp till tio dagar efter avslutad behandling.

   Dräktighet och laktation

   Katt

   Användning under den första tredjedelen av dräktigheten bör undvikas.

   Hund:

   Kan ges till dräktig tik från 40:de dräktighetsdygnet till och med 14 dygn efter valpning.

   Överdosering

   Fenbendazol har låg toxicitet (giftighetsgrad).

   Blandbarhet

   Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-09-07

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar:

   50 ml flaska

   Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Ombud:

   Intervet AB

   Box 6195

   102 33 Stockholm

   Telefon: 08-522 216 60

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Axilur® vet.

  Oral suspension 10 % 50 milliliter Flaska

  • Varunummer: 156521
  • Tillverkare: Intervet AB

  195 kr

  Jämförpris: 3,90 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/axilur-vet-oral-suspension-10-procent-50-milliliter-flaska-111620/ 111620 Axilur® vet. https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/156521s.jpg 195.00 195.00 SEK Axilur InStock Avmaskning för hund&katt Speciellt för Speciellt för/Djur Speciellt för/Djur/Katt Speciellt för/Djur/Katt/Mask Speciellt för/Djur/Katt/Mask/Kattunge och kattmamma Speciellt för/Djur/Hund Speciellt för/Djur/Hund/Avmaskning Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Oral suspension 10 % 50 milliliter Flaska