Bild på Alcosanal®
 • Vid ändtarmsbesvär
 • Läkemedel
 • Sammandragande, avsvällande och lindrar klåda vid tillfällig behandling av hemorrojder, analeksem
 • Medföljande applikator kan skruvas på tuben och underlätta införandet av salva
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Alcosanal

   110 mg/g rektalsalva
   natriumoleat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonal om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Alcosanal är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Alcosanal
   3. Hur du använder Alcosanal
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Alcosanal ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Alcosanal är och vad det används för

   Alcosanal har en sammandragande och avsvällande effekt på analvävnaden i ändtarmsöppningen, dessutom lindras klåda.

   Vid tillfällig behandling av hemorrojder, sprickor och eksem vid ändtarmsöppningen (analeksem). Kan även ordineras av läkare för andra indikationer. Lindrar symtom som exempelvis sveda, klåda och smärta vid hemorrojder.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Alcosanal

   Använd inte Alcosanal

   • om du är allergisk mot natriumoleat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Alcosanal.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid användning av Alcosanal salva påverkas inte reaktionsförmågan.


   3. Hur du använder Alcosanal

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Salvan appliceras morgon och kväll.

   Bruksanvisning

   Innan du använder Alcosanal rektalsalva bör ändtarmsöppningen vara väl rengjord och torr.

   Med förpackningen följer en applikator, som kan skruvas på tuben och underlätta införandet av salvan. Innan du börjar behandlingen bör du värma tuben i handen. Salvan blir på så sätt lättare att trycka ut ur tuben och med hjälp av rektalspetsen kan den strykas ut direkt över de irriterade partierna.

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   Om du använt för stor mängd av Alcosanal

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Sveda, klåda.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Alcosanal ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apoteksperonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är natriumoleat 110 mg.

   • Övriga innehållsämnen är Oxynex LM och 5-klorkarvakrol (konserveringsmedel), ullfett, flytande paraffin, oleyloleat, glycerol, renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Gulvit luktfri salva

   Förpackningsstorlekar: 20 g och 50 g i aluminiumtub

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Meda AB, Box 906, 170 09 Solna

   Telefon: 08-630 1900


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-09-15


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Alcosanal®

  Rektalsalva 110 mg/g 20 gram Tub

  • Varunummer: 430934
  • Tillverkare: Meda AB

  99 kr

  Jämförpris: 4,95 kr / gram

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/alcosanal-rektalsalva-110-mg-per-g-20-gram-tub-55530/ 55530 Alcosanal® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/430934s.jpg 99.00 99.00 SEK Alcosanal InStock Vid ändtarmsbesvär Meny Meny/Intim, underliv & sex Meny/Intim, underliv & sex/Ändtarmsbesvär Meny/Intim, underliv & sex/Ändtarmsbesvär/Hemorrojder Meny/Intim, underliv & sex/Ändtarmsbesvär/Sprickor Meny/Intim, underliv & sex/Ändtarmsbesvär/Klåda Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Rektalsalva 110 mg/g 20 gram Tub