Webb-pris
Bild på Aco Acnelösning
 • Salicylsyra, etanol
 • Vissa utvärtes läkemedel
 • Kan användas för rengöring och baddning av feta hudområden för att förebygga och behandla mild till måttlig acne
 • Läs bipacksedeln noga före anvädning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   ACO Acnelösning

   20 mg/g, kutan lösning
   salicylsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska. 

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

   - Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad ACO Acnelösning är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder ACO Acnelösning
   3. Hur du använder ACO Acnelösning
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur ACO Acnelösning ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad ACO Acnelösning är och vad det används för

   ACO Acnelösning används för rengöring och baddning av feta hudområden för att förebygga och behandla mild till måttlig acne.

   2. Vad du behöver veta innan du använder ACO Acnelösning

   Använd inte ACO Acnelösning

   - om du är allergisk mot salicylsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Kontakta läkare vid djupa inflammerade förändringar då dessa kan orsaka ärr.

   Om huden blir irriterad bör behandlingen avslutas.

   Andra läkemedel och ACO Acnelösning

   Effekten av samtidig användning av andra läkemedel är inte studerad.

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen använt ACO Acnelösning.

   Graviditet och amning

   Under graviditeten bör det behandlade hudområdet ej vara större än ansiktet.

   Kan användas vid amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   ACO Acnelösning påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du använder ACO Acnelösning

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Badda lösningen på redan existerande acne och på hudområden som lätt drabbas av acne. Används 1-3 gånger dagligen under minst 2 veckor, men oftast flera månader. Användningen kan minskas till 1 gång per dag eller 1 gång varannan dag om huden blir besvärande torr och fjällande.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Lösningen kan ge övergående sveda.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Hudirritation.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur ACO Acnelösning ska förvaras

   Förvaras vid högst 25ºC.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är salicylsyra. 1 g kutan lösning innehåller 20 mg salicylsyra.

   - Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är etanol (96 v/v %), glycerol och renat vatten. Denatureringsmedel: Tertiär butylalkohol och denatoniumbensoat. 

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Klar, färglös till svagt rosa/violett lösning, med karakteristisk doft av etanol.

   200 ml plastflaska med skruvlock samt insats av plast.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   ACO HUD NORDIC AB

   Box 622

   194 26 Upplands Väsby

   Tillverkare:

   Unimedic AB

   Matfors

   FARMACLAIR - HEROUVILLE SAINT CLAIR

   440 avenue du Général de Gaulle,

   14200 Hérouville Saint Clair, France


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-01-08


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Aco Acnelösning

  Kutan lösning 200 milliliter Flaska

  • Varunummer: 203679
  • Tillverkare: ACO Hud Nordic AB

  52 kr

  (Ord. pris 73 kr)

  Jämförpris: 260 kr / l

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/aco-acnelosning-kutan-losning-200-milliliter-flaska-107395/ 107395 Aco Acnelösning https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/203679s.jpg 73.00 52.00 SEK ACO InStock Salicylsyra, etanol Meny Meny/Hud & hår Meny/Hud & hår/Hudbesvär Meny/Hud & hår/Hudbesvär/Akne Speciellt för Speciellt för/Tonåring Speciellt för/Tonåring/Finnar & akne Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Onlinepriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Kutan lösning 200 milliliter Flaska