Tidningen Apoteket

Doftöverkänslighet

Ljuvliga dofter - men inte för alla


Tidningen Apoteket Nr 1/2007

Kvinna som luktar på rosorBörjar du hosta om du känner doften av parfym? Det är kanske ditt allmänna kemiska sinne som överreagerar – samma sinne som gör att ögonen tåras när vi skär lök.

Många som är doftöverkänsliga reagerar med symtom från ögon och luftvägar, när de kommer i kontakt med ämnen de inte tål. Sådana ämnen kan vara parfym, kemikalier och luftföroreningar, men även kall luft och ansträngning kan orsaka besvär.

– Man kan få nästäppa, hosta, röda kliande ögon och svårt att andas. Många talar om ett tryck över bröstet, säger Eva Millqvist, som är docent och överläkare vid Allergisektionen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Eva Millqvist har forskat på doftöverkänslighet, och hennes forskning tyder på att en tredjedel av den svenska vuxna befolkningen känner någon form av obehag på grund av starka dofter.

Drygt sex procent har allvarliga besvär i varierande grad, allt ifrån att vid enstaka tillfällen tvingas byta plats på bussen för att någon har en parfym man inte tål, till att inte kunna röra sig i samhället som andra, till exempel åka buss, gå i affärer eller på bio. Vissa klarar inte att vistas på sin arbetsplats utan att bli sjuka.

Trots att symtomen vid doftöverkänslighet påminner om astma och allergi finns det avgörande skillnader. Slemhinnan i luftvägarna svullnar inte som vid astma. Det går inte heller att se någon allergisk reaktion om man gör så kallade pricktester. Därför trodde forskare tidigare att besvären hade psykiska orsaker.

På senare år har man kommit fram till att det handlar om en fysisk sjukdom, och numera används begreppet sensorisk hyperreaktivitet (SHR).

Mycket tyder på att besvären inte har med luktsinnet att göra. Många ämnen som orsakar besvär doftar visserligen starkt, men det är inte lukten som är problemet. Istället är det vårt ganska okända allmänna kemiska sinne – samma sinne som gör att ögonen tåras när vi skär lök – som överreagerar.

Ska skydda oss
Detta kemiska sinne har till uppgift att skydda oss från skadliga ämnen och varnar oss genom att förmedla sinnesintryck från näsan och munnen, men även från ögon och nedre luftvägar. När vi utsätts för ämnen som skulle kunna vara farliga svarar kroppen med exempelvis nysningar, rinnande ögon och hosta.

– Vilken lukt som helst kan ”trigga” det kemiska sinnet även hos en frisk person, bara koncentrationen är tillräckligt hög, säger Eva Millqvist.

Besvären vid SHR beror på att det allmänna kemiska sinnet överreagerar. Exakt hur det går till vet man inte, men klart är att om man har SHR utlöses kroppens försvarsmekanismer vid för låg halt av ett ämne.

Vanligast i medelåldern
Sjukdomen förekommer i alla åldrar men är vanligast i 45-årsåldern. Sju av tio drabbade är kvinnor. Vissa drabbas även av mer allmänna symtom som huvudvärk, illamående och trötthet.

Fortfarande misstolkas luftvägsbesvären ofta som astma eller allergi. Många behandlas med astma- och allergiläkemedel, trots att de inte har någon effekt. Inte sällan fortsätter behandlingen under lång tid.

– Den som inte har astma ska inte behandlas med astmaläkemedel, säger Eva Millqvist.

Situationen kompliceras ytterligare av att samma patient ibland drabbas av både astma och SHR.

Tidigare fanns ingen möjlighet att testa SHR. Eva Millqvist och hennes forskarkollegor har emellertid utvecklat ett särskilt test som tillsammans med en typisk sjukdomshistoria ger stöd för diagnosen.

Testet går ut på att räkna antalet hoststötar sedan en patient andats in ökande koncentrationer av kapsaicin, ett ämne som finns i chilipeppar och är känt för att reta sensoriska nerver.

– Alla hostar av kapsaicin. Men personer med SHR hostar mycket mer och vid lägre halter än friska.

Sedan några år används kapsaicintestet på ett begränsat antal lungkliniker i landet.

Någon behandling mot SHR finns inte i dag, men Eva Millqvist har en förhoppning om att det så småningom ska komma effektiva läkemedel. Främst därför att sjukdomens mekanismer har många likheter med dem vid smärta, och att mycket forskning i dag ägnas åt att ta fram nya smärtlindrande läkemedel.

– Kanske kan nya smärtläkemedel ha effekt även på symtomen vid SHR, säger Eva Millqvist.

Än så länge gäller det att undvika det man mår dåligt av om man är drabbad av sjukdomen.

Ibland svårt få förståelse
Det är inte ovanligt att omgivningen ser med skepsis på den som är överkänslig mot dofter. Det är lätt att bli betraktad som en gnällspik. Många tar det som ett personangrepp om någon säger ”jag tål inte din parfym”.

Men framför allt på sin arbetsplats ska man kunna kräva respekt för sina besvär, tycker Eva Millqvist.

– Är det någon man måste umgås med ska man ta upp problemet. Då är det bra att kunna visa informationsmaterial och själv hålla sig så saklig och neutral som möjligt. Ofta känns det lättare att både berätta om och leva med sina besvär sedan man fått en diagnos.

Enligt den handikapplan som riksdagen antagit ska Sverige vara tillgängligt för alla år 2010.

Astma- och Allergiförbundet kräver sedan våren 2005 att doftöverkänslighet jämställs med andra funktionshinder.

– Det finns risk att den här gruppen glöms bort i tillgänglighetsarbetet, säger Ingalill Bjöörn, som är ordförande i förbundet. Även doftöverkänslighet är ett funktionshinder, eftersom de drabbade inte kan delta i samhället på samma villkor som andra. Sedan vi gjorde det här ställningstagandet har vi fått många samtal från människor som säger att de först nu vågar berätta för andra om sin doftöverkänslighet, fortsätter hon.

Text: Katrin Trysell
Foto: Björn Lundquis
t


Länktips!
www.tilia.se finns mer information om doftöverkänslighet.

Astma- och allergiförbundet granskar fortlöpande olika produkter med avseende på doft samt astma- och allergiframkallande ämnen. Information om rekommenderade produkter finns på deras hemsida.

Du kan även kontakta Astma- och Allergi-förbundet på telefonnummer 08-506 28 200.

Exempel på ämnen som kan ge symtom

  • parfym och parfymerade produkter
  • blomdoft
  • mögel
  • kemikalier, exempelvis lösningsmedel
  • avgaser
  • kall luft
  • cigarettrök.

Surfar du med mobilen?

Du har väl inte missat Apotekets nya mobilanpassade version?

Nej tackTill mobila apoteket