Tidningen Apoteket Nr 1/2008

Till sist fick Harriet bort sina myom: - Jag förstår inte att jag väntade så länge när jag hade så ont. Nu känns det som om jag har fått ett nytt liv.

Innehåll:

  1. Jag slutade uthärda och gick till doktorn
  2. Flera behandlingar kan hjälpa
  3. Titthålskirurgi
  4. Goda resultat
  5. Produkter för Intimhygien och mens

Jag slutade uthärda och gick till doktorn

Under flera år hade Harriet myom som växte inuti och utanpå livmodern. Myom är godartade muskelknutor som kan uppstå i livmoderns muskelvävnad.

Till en början hade hon inga problem, men så småningom blev menstruationerna längre och mer intensiva. Hon drabbades av kraftiga mellanblödningar och var alltid tvungen att ha med sig mensskydd och ombyteskläder. Smärtorna tilltog också i takt med att myomen ökade i storlek och antal.

– Jag gick ibland uppe på nätterna och ylade av smärtan, men dagen efter, när den försvunnit, tänkte jag inte längre på den.

Blödningarna kunde komma vid de mest olämpliga tillfällen.

– Det som gjorde att jag klarade jobbet var närheten till en toalett. Jag hade aldrig klarat mig så här länge annars, säger Harriet, som driver ett galleri på Hornsgatan i Stockholm.

Solen lyser in genom de stora fönstren när Tidningen Apoteket hälsar på.

– Min gynekolog vädjade många gånger till mig att tänka på min hälsa och gå med på en operation. Jag hade lågt järnvärde på grund av de stora blödningarna och var tvungen att äta järntabletter. Men jag vågade inte stänga galleriet. Det skulle innebära konkurs, trodde jag.

Inte förrän en god vän frågade hur Harriet skulle klara den kommande sommarseglatsen om hon drabbades av störtblödningar ute på havet, bestämde hon sig.

– När jag ringt min läkare dröjde det bara en vecka innan jag låg på operationsbordet.

Efter operationen blev det en månads konvalescens, så sommarseglatsen fick stå över det året. Och så småningom kom Harriet igång med galleriverksamheten igen utan att företaget gått i konkurs.

– I dag känner jag en stor lättnad, och undrar varför jag inte gick med på operation tidigare.

Text: Catarina Berggrén

Flera behandlingar kan hjälpa

Myompatienter remitteras ofta till kvinnokliniker därför att de har stora blödningar eller därför att myomet trycker på omgivande organ. Många har haft besvär i flera år innan de till sist gör slag i saken och ser till att få en remiss.

Kvinnor söker också hjälp eftersom myom kan innebära svårighet att bli med barn – en fjärdedel av alla kvinnor i 35-årsåldern har myom.

– Vi tar ofta bort myom som sitter i livmodern hos kvinnor som vill bli gravida, säger Katarina Englund.

Katarina Englund är överläkare vid Södersjukhusets kvinnoklinik i Stockholm och expert på myom. Hon har behandlat hundratals kvinnor sedan hon utbildade sig till läkare 1985, och även skrivit en doktorsavhandling i ämnet.

Titthålskirurgi

Tidigare var det enbart bukoperation som gällde för att avlägsna myom. Numera finns flera metoder. Om kvinnan är i barnafödande ålder eller av någon annan anledning vill ha kvar livmodern kan man avlägsna enbart myomen, vilket främst görs med hjälp av titthålskirurgi eller bukoperation.

För kvinnor som inte längre planerar att bli gravida har så kallad embolisering kommit att bli det de väljer allra först, om myomen sitter så till att metoden kan användas. Metoden började användas i USA och stora delar av Europa 1995 och är nu rutin.

Embolisering utförs av röntgenläkare under ryggbedövning eller annan lokal bedövning. Läkaren går in i ljumsken och för in en mycket tunn kateter till artärerna som förser livmodern med blod. Där sprutas ett ämne in som resulterar i att myomen börjar skrumpna, så kallad nekros. Nekrosen är smärtsam, och därför får man stanna på sjukhuset ett eller två dygn. Konvalescensen är sedan uppemot en vecka.

Goda resultat

Av de kvinnor som behandlas med embolisering får i allmänhet 85-90 procent goda resultat i form av minskade besvär och krympta myom efteråt.

– Men man måste vara realistisk, för det kan ta upp emot ett år innan myomen har krympt så mycket att besvären helt avtagit, säger Katarina Englund.

Detta är myom
Myom uppstår ur en livmodercell och bildar så kallade muskelknutor. Myomen kan sitta i själva livmoderväggen, på utsidan eller som en bula inne i livmodern. Det är vanligt att flera myom kommer samtidigt.

Hur fort myomen växer, eller hur stora de blir, varierar. En del myom är inte större än en ärta. Andra kan bli upp till tio centimeter eller större på bara några år.

Myom är vanligast bland kvinnor mellan 35 och 45 år och förekommer sällan före 20 års ålder. I klimakteriet brukar de bli mindre eller försvinna helt, och man får inte nya myom efter klimakteriet.

Sök vård. Har du smärtor och besvär vid menstruationen, tryck eller tyngdkänsla bör du kontakta en gynekologmottagning.

Se produkter för Intimhygien & mens