Cykelhjälm räddar liv

Var rädd om dig och använd hjälm när du cyklar! I hjärnan finns det vi kallar vår själ: vår förmåga att tänka och tala, minnas, lära oss nya saker, älska, känna glädje, vrede och sorg.

Hjälm och trafikvett gör cyklingen säkrare

Från den 1 januari i år måste alla barn under 15 år använda cykelhjälm. Om alla följer lagen kommer antalet svårt skallskadade barn och ungdomar att minska med omkring 200 per år, tror ansvariga på Vägverket.

Att cykla är härligt och nyttigt. Musklerna blir starka, man bränner överflödigt fett, hjärta och lungor får jobba lite extra, vilket har en bra förebyggande effekt mot många sjukdomar.

För den vuxna är cykeln ett utmärkt transportmedel, man slipper bilköer, tar sig snabbt fram dit man ska och slipper parkeringsproblem.

För barnen är cykeln både leksak och träningsredskap – finns det större lycka för en 5-6-åring än att få sin första, blänkande tvåhjuling?

Men medaljen har dessvärre en baksida – varje år dödas omkring 40 svenska cyklister och minst 20 000 skadas.

Många myndigheter och folkhälsoansvariga har i flera år kämpat för att det ska bli lag på att bära cykelhjälm – för alla åldrar. Men de har stött på motstånd från de stora cyklistorganisationerna, som menar att hjälmtvång skulle innebära en minskning av cyklandet, och därmed en sjukare och fetare befolkning.

Vuxna ska vara förebilder

Gudrun Eriksson, utredare på enheten för Miljö & Hälsa vid Statens folkhälsoinstitut, anser att det vore bra med en lag om cykelhjälm för alla åldrar.

- Vi vuxna ska ju vara en bra förebild. Det är svårt att förklara för barn och ungdomar varför de måste ha hjälm när motsvarande inte gäller för vuxna.

Anna Fällbom är ansvarig för barnfrågor vid Vägverket.

- Att cykla är en utmärkt form av vardagsmotion och vi tycker att alla som cyklar ska använda hjälm, inte bara barn. Det är ofta huvudet som får ta värsta smällen vid en cykelolycka. Många gånger går det fort och man hinner inte ta emot sig. Att använda hjälm är ett enkelt och billigt sätt att slippa svåra hjärnskador.

I hjärnan finns allt det vi menar med själ: vår förmåga att tänka och tala, ha kvar våra minnen, lära oss nya saker, älska, känna glädje, vrede och sorg.

Även om skallbenet ger ett visst skydd, kan hjärnan "studsa" inne i kraniet och utsättas för kross- och slitskador.

Många singelolyckor

Många svåra cykelolyckor sker när cyklister krockar med bilar eller andra fordon. Men en mycket stor del av cykelolyckorna med svår huvud- och hjärnskada är singelolyckor – den typiska är att man kör ner i en grop i vägen eller slirar på grus. Då faller man framåt över styret och sedan åt sidan, och man slår i pannan, ansiktet och tinningarna.

I pannloberna finns vårt beteende och vårt känslosystem. I tinningloberna finns mycket av vår minnes- och inlärningsförmåga. Om tinning- och pannloberna skadats är det viktigt att få kvalificerad vård snabbt. Annars kan man få långvariga – ibland livslånga – problem med minnes- och koncentrationssvårigheter, minskad inlärningsförmåga, stresskänslighet och olika personlighetsstörningar.

Om man cyklat omkull, känner sig yr och får ont i huvudet, om man svimmat av eller omgivningen tycker att man verkar omtöcknad, ska man ovillkorligen söka läkare för undersökning.

Vet att man borde

De flesta vet nog att de borde använda hjälm för att skydda sig mot skallskador, varför finns det då ett motstånd?

I Stockholm är man uppe i en hjälmanvändning på nära 70 procent, berättar Anna Fällbom vid Vägverket.

- Cyklar man i Stockholm kan man känna sig udda om man inte använder hjälm, medan man i Leksand, där jag bor, känner sig lite udda om man har hjälm! Kommer man över en viss gräns där man ser att många använder hjälm accepterar man lättare att själv börja göra det. Erfarenheter från andra länder visar att den gränsen ligger på omkring 25-30 procents användning.

Hur ser då åldersfördelningen för hjälmanvändning ut?

Fram till 12-årsåldern är det ganska bra siffror. Bland 0-6-åringar har 94 procent hjälm, bland 7-12-åringar 78 procent. Men bland 13-14-åringar sjunker det till cirka 29 procent: man vet att man borde använda hjälm, men "den förstör frisyren", "kompisen använder inte", "det är svårt att bära hjälmen med sig".

Barn och tonåringar som bryter mot hjälmlagen kommer inte att bestraffas, man är inte straffmyndig i åldern 0-15 år.

Anna Fällbom:

– Polisen kommer att stoppa barnen och be att de stiger av cykeln, och uppmana dem att använda hjälm i fortsättningen. Däremot kan en vuxen som skjutsar ett barn utan hjälm bestraffas.

Vägverket kommer i vår att ha en informationskampanj för ökad cykling och ökad hjälmanvändning. Bland annat har alla skolor fått brev om fördelarna med att cykla och använda hjälm, och sjätteklassare kan delta i en tävling med fina priser. Ambulanspersonal kommer att informera på högstadiet och visa vad som kan hända om man cyklar omkull.

Lika viktigt med trafikvett

Lasse Brynolf, ordförande i Svenska Cykelsällskapet, är tveksam till en cykelhjälmslag för alla åldrar. Han tror att det kan minska cyklandet i landet.

- Lika viktigt som hjälm är trafikvett och kunskap om trafiksäkerhet. Man måste köra på ett sådant sätt att man ser de stora olycksriskerna innan de inträffar: mötande trafik, öppna bildörrar, gångtrafikanter, lekande barn och så vidare. Finns det inte separerade cykelbanor ska man hålla sig till lågtrafikerade vägar och gator. Mycket kan fortfarande göras för att förbättra cykelmiljön.

- Vi rekommenderar dock alla att använda hjälm. Om det sitter en hjälm på huvudet när olyckan är framme är det självklart att det minskar risken för hjärnskador.

Stella Fare är ordförande i Cykelfrämjandet:

- Vi förordar inte lagstiftning, men vi rekommenderar att man ska använda hjälm.

Väghållarnas ansvar

Sverige har en tradition av säkerhetstänkande, och vi har mycket att vara stolta över, menar hon.

- Liksom alla friluftsorganisationer är vi intresserade av säkerhet och arbetar mycket med sådana frågor när det gäller cykeltrafik. Allra mest fokuserar vi på väghållarnas ansvar för cyklisternas säkerhet. Många olyckor sker på grund av att vägarna är dåligt upplysta, har stora hål eller är dåligt sandade.

Dödsolyckorna sker i kollision mellan cyklar och bilar, man måste alltså separera bilar och cyklister från varandra och få ner farten. Det är den viktigaste säkerhetsåtgärden. Ju fler som cyklar, desto säkrare blir det, för då tvingas bilisterna att sänka farten.

Hon påpekar också att cykelns skick är viktigt: 25 procent av alla omkullåkningar beror på totalt cykelhaveri. Många åker omkring på cyklar som är trafikfarliga.

Cykelsemester i sommar?

Varför inte ta en riktig långtur på cykel i sommar? Några dagar, en vecka eller kanske två. Du kan köpa hela cykelpaket med färdförslag och inkvartering – hör med turistbyrån på din ort. Cykelfrämjandet och Svenska Cykelsällskapet kan informera om cykelleder, hotell, vandrarhem och sevärdheter.

Trevlig cykeltur!

Text: Susanna Hauffman

Sedan intervjun gjordes har Stella Fare avgått som ordförande i Cykelfrämjandet.

Välj rätt hjälm

Det är viktigt att hjälmen är godkänd, och att den sitter rätt på huvudet. Märket CE talar om att hjälmen är godkänd enligt EU-standard. Helst ska det stå CE EN 1078 – för barn över 7 år och vuxna – eller CE EN 1080 – småbarnshjälm med grönt spänne. Småbarnshjälmen ger samma skydd som vanliga cykelhjälmar, men spännet öppnas om barnet fastnar i en klätterställning eller liknande, och är till för att förhindra kvävningsolyckor.

Hjälmen ska vara lagom stor. Det finns två eller tre grundstorlekar, och med hjälp av små kuddar som kläms fast på insidan kan man finjustera storleken. Hjälmen ska sitta stadigt och inte glida. Köp aldrig en hjälm "att växa i" åt barn.

Hjälmen ska täcka panna och tinningar, helst också nacken.

Remmarna ska sitta stramt, och när spännet är knäppt under hakan ska det ta emot en aning när man gapar. Om man precis får in ett finger mellan rem och haka sitter hjälmen bra.

Det är mycket viktigt att hjälmen är hel. Har man skadat hjälmen ska man skaffa en ny.

Har din cykel rätt utrustning?

Med en säker cykel är chansen större att cykelfärden blir säker.

Enligt lag måste en cykel alltid ha ringklocka och broms. I mörker måste cykeln också ha strålkastare med vitt eller gult ljus fram, lykta med rött ljus bak, vit reflex fram, röd reflex bak, orangegula eller vita reflexer åt sidorna. Bra att ha är också kedjeskydd och dubbdäck på vintern.

Källa: Trafikverket

Mer på internet

Du kan nå Svenska cykelsällskapet på tfn 08-751 62 04 samt besöka deras webbplats.

Svenska cykelsällskapet

Artikel från: Tidningen Apoteket nr 2/2005

Män med cykelhjälmar