Tidningen Apoteket Nr 1/2008

Ny hjärtsjukdom som nästan bara drabbar kvinnor. Svår psykologisk stress kan leda till syndromet Brustet Hjärta. Det är en mycket farlig akutreaktion med svår hjärtsvikt som nästan bara drabbar kvinnor.

Brustet Hjärta är en kvinnosjukdom som först uppmärksammades i Japan för snart 20 år sedan. För ett par år sedan började fall rapporteras i USA, och förra året även i Europa och Sverige.

Forskarna är förbryllade över sjukdomen, eftersom den drabbar så gott som uteslutande medelålders kvinnor som utsatts för svår psykologisk stress. Stressen kan orsakas av att en anhörig avlidit, ett inbrott eller att något av barnen ska skilja sig.

Innehåll:

  1. Orsaken ännu okänd
  2. Går tillbaka

Orsaken ännu okänd

– Egentligen är det fel att kalla sjukdomen för Brustet Hjärta, för hjärtat brister verkligen inte, säger Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi och överläkare vid Karolinska universitetssjukhusets hjärtklinik i Solna. Det som händer är att vänster hjärtkammare formar sig som en ballong med smalt skaft. Då kan inte hjärtat pumpa ordentligt, och resultatet blir allvarlig hjärtsvikt och andnöd.

Läkarna vet ännu inte orsaken till sjukdomen, inte heller varför den bara drabbar kvinnor. När en kvinna kommer till sjukhuset med bröstsmärtor och andningsproblem misstänker man ofta hjärtinfarkt. Men röntgar man kranskärlen ser de helt normala ut.

Förändringarna kan ses på EKG och blodprover, plus att vänstra kammaren är förstorad och har ändrat form. I Japan kallas sjukdomen tako-tsubo, som är namnet på ett kärl med smal hals som används för att fånga bläckfiskar i.

Går tillbaka

Brustet Hjärta behandlas på samma sätt som man behandlar "vanlig" hjärtsvikt, det vill säga med respirator eller annan avlastande behandling. Dessutom ges vattendrivande läkemedel och hjärtsviktsmediciner.

Efter någon vecka går hjärtsvikten och vänster kammares ballongform tillbaka. Men kvar i blodet finns skyhöga halter av stresshormonerna adrenalin och noradrenalin. Dessa höga halter kan kvarstå några månader, olika för olika patienter. Men efter ett år har värdena normaliserats hos de fall man sett i Sverige.

– Vi vet ännu så lite om denna sjukdom, säger Karin Schenck-Gustafsson, och vi vet inte hur vi kan förebygga den. Men man bör försöka lära sig hantera stress och se upp med övriga riskfaktorer såsom högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes, rökning, övervikt och fysisk inaktivitet.

– Det unika med en hjärtchock som Brustet Hjärta är att hjärtpåverkan går tillbaka ganska snabbt, påpekar Karin Schenck-Gustafsson. Men för en del kvinnor kvarstår högt blodtryck, och det måste naturligtvis behandlas.

Text: Ingrid Jacobsson