Om ApoteketVår syn på läkemedel / Samverkan vård & apotek

Samverkan vård & apotek

På Apoteket är vi övertygade om att vi kan förbättra läkemedelsanvändningen i Sverige. Men det är inget vi kan göra ensamma. Det kräver ökad samverkan mellan vård och apotek och bättre informationsöverföringssystem oss emellan.

Genom våra farmaceuters stora kunskap och Apotekets breda tillgänglighet över landet ger vi råd om hur och när man ska ta sina läkemedel för bästa effekt. På så sätt är vi med och minskar felaktiga läkemedelsbehandlingar. Ju mer information om orsaken till medicinering desto bättre råd kan vi ge. Därför uppmuntrar vi arbetet som just nu sker med att ta fram en nationell läkemedelslista, det tror vi kan skapa en god kunskapsöverföring mellan apotek och vårdpersonal.


Informationsutbyte

Både läkare och farmaceuter saknar ofta en fullständig bild över en patients läkemedelsanvändning. Därför behövs ökad samverkan och bättre informationsöverföring mellan vård och apotek.

Läs mer


Många läkemedel

Det är vanligt att behandlas med flera läkemedel samtidigt. För dessa personer är det särskilt viktigt att man ser över läkemedelslistan, bland annat för att undvika så kallade läkemedelsinteraktioner.

Läs mer