Stora Läkemedelsinsamlingen

Oanvända läkemedel kan skada miljön när de slängs på fel sätt eller spolas ner. Därför går det alltid att lämna in överblivna läkemedel till våra butiker.

Vi på Apoteket vill uppmärksamma att gamla eller överblivna läkemedel alltid bör tas om hand på ett säkert och miljövänligt sätt, men också påminna om hur viktigt det är att man fullföljer sin läkemedelsbehandling. Läkemedel som man glömmer eller undviker att ta ger ingen eller begränsad verkan. Men det kan förstås blir läkemedel över även när man följer ordinationen.

Oanvända läkemedel kan skada miljön när de slängs på fel sätt eller spolas ner. Därför går det alltid att lämna in överblivna läkemedel till våra butiker. Vi ser till att oanvända läkemedel bränns i godkända förbränningsanläggningar, rökgaserna renas och askan tas om hand.

Självklart går det att lämna överbliven medicin till oss när som helst. Vi ger alltid medlemmar 250 poäng i miljöbonus.* 

Läkemedelsverket uppskattar att det varje år slängs eller förstörs cirka 1 500 ton läkemedel i Sverige i samband med användning eller distribution. Av dessa omhändertas de flesta på rätt sätt, men cirka 250 ton spolas ut i avloppet eller slängs i hushållssoporna. Detta orsakar miljöskador och innebär även att läkemedel motsvarande stora ekonomiska resurser går förlorade.

*Max 250 poäng per kalendermånad oavsett antal inlämningar.