Stora insamlingsdagen

En dag då vi fokuserar extra mycket på att samla in överblivna och gamla läkemedel, det är ett sätt för Apoteket att minska slarvet med läkemedel. Vi har utsett den 5:e april till Stora insamlingsdagen och premiären skedde 2017.

Vi vill uppmärksamma att gamla eller överblivna läkemedel alltid bör tas om hand på ett säkert och miljövänligt sätt, men också påminna om hur viktigt det är att man fullföljer sin läkemedelsbehandling. Läkemedel som man glömmer eller undviker att ta ger ingen eller begränsad verkan. Men det kan förstås blir läkemedel över även när man följer ordinationen.

Därför ställde vi insamlingen av överblivna läkemedel i centrum på alla våra apotek den 5:e april. Här kan du se en film från ett apotek i Stockholm där bland andra Agneta Karlsson, statssekreterare på Socialdepartementet, deltog på Stora insamlingsdagen.

 

Läkemedelsverket uppskattar att det varje år slängs eller förstörs cirka 1 500 ton läkemedel i Sverige i samband med användning eller distribution. Av dessa omhändertas de flesta på rätt sätt, men cirka 250 ton spolas ut i avloppet eller slängs i hushållssoporna. Detta orsakar miljöskador och innebär även att läkemedel motsvarande stora ekonomiska resurser går förlorade.