Stora insamlingsdagen

En dag då vi fokuserar extra mycket på att samla in överblivna och gamla läkemedel, det är ett sätt för Apoteket att minska slarvet med läkemedel. År år infaller den Stora insamlingsdagen den 9 april och är startskottet för en fyra veckors insamlingskampanj.

Vi på Apoteket vill uppmärksamma att gamla eller överblivna läkemedel alltid bör tas om hand på ett säkert och miljövänligt sätt, men också påminna om hur viktigt det är att man fullföljer sin läkemedelsbehandling. Läkemedel som man glömmer eller undviker att ta ger ingen eller begränsad verkan. Men det kan förstås blir läkemedel över även när man följer ordinationen.

Därför instiftade vi 2017 den Stora Insamlingsdagen. Under perioden efter kampanjen tredubblades antalet kunder som lämnade i gamla läkemedel till våra apotek. I år är den 9 april Stora Insamlingsdagen som inleder en fyra veckors insamlingskampanj. Som medlem i Apotekets kundklubb får du alltid miljöbonus när du lämnar in överblivna läkemedel. Under kampanjperioden dubblas den miljöbonusen.

Läkemedelsverket uppskattar att det varje år slängs eller förstörs cirka 1 500 ton läkemedel i Sverige i samband med användning eller distribution. Av dessa omhändertas de flesta på rätt sätt, men cirka 250 ton spolas ut i avloppet eller slängs i hushållssoporna. Detta orsakar miljöskador och innebär även att läkemedel motsvarande stora ekonomiska resurser går förlorade.